ဒိဝါတပတိ သဗၺ မဂၤလာ ဂါထာေတာ္

0

ဒိဝါတပတိ အာဒိေစၥာ ၊ ရတၲိမာ ဘာတိ စႏၵိမာ ။
သႏၷေဒါၶ ခတၲိ ံေယာ တပတိ ၊ ဈာယီ တပတိ ျဗာဟၼေဏာ ။
အထ သဗၺ မေဟာရတိၲ ဗုေဒါၶ တပတိ ေတဇသာ ။

• ေနမင္းသည္ ေန႕အခါ၌သာ ေတာက္ပ၏ ။
• လမင္းသည္ ညအခါ၌သာ ေတာက္ပ၏ ။
• ရွင္ဘုရင္သည္ မင္းေျမႇာက္တန္ဆာဆင္ယင္ ထားမွသာ ေတာက္ပ၏ ။
• ရဟႏၲာသည္ ဈာန္ဝင္စား ေနမွသာ ေတာက္ပ၏ ။
• ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သည္ကား ေန႕ေရာ ညပါ အခါခပ္သိမ္း တန္ခိုးေတာ္ အမိိ်ဳးမိဳ်ဳးျဖင့္ အခိ်န္တိုင္း ေတာက္ပ၏ ။

0 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers