လိုခ်င္သူယူမလားသြားမေမးႏွင္ ့

0အၾကင္သူသည္ မိမိသိ့ုေသာ္၄င္း၊ မိမိပိုင္ ပစၥည္းကို ေသာ္၄င္း၊
အာရံုညြတ္၊ စိတ္ကလည္း ဆြတ္ခ်ဴရန္ အကြက္ေခ်ာင္း လ်က္ကရွိ၏။
ထိုသူ႕အားပ်ဴငွာေလာကြတ္ အျဖစ္ျဖင့္ပင္ မဆက္ဆံသင့္။
အားနာျခင္း ေရွ႕သြားျဖင့္ လည္း မကမ္းလင့္သင့္။
ျပဳက်င့္မိေခ်ေသာ္က်ားေရွ႕ ေမွာက္လ်က္လဲသူပမာ
အထိနာေပေတာ့မည္။

0 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers