ဗုဒၶဘာသာအပုိင္း(၂)

0

ဗုဒၶဘာသာအပုိင္း(၂)
ဗုဒၶဘာသာဟာ သဒၶါဗုဒၶဘာသာနဲ ့ပညာဗုဒၶဘာသာလုိ ့နွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။
သဒၶါဗုဒၶဘာသာဆုိတာ မိရုိးဖလာအရ ကုိးကြယ္လုိက္တာပဲ။ဘာသာ
တရားအေပၚမွာ ဘာမွ ေလးေလးနက္နက္ မရွိဘူး။ ႏွိက္ႏွိက္ခၽြတ္ခၽြတ္
လဲမသိဘူး။လွဴဆုိလွဴလုိက္တာပဲ။ဥပုသ္ေစာင့္ဆုိ ေစာင့္လုိက္တာပဲ။
ပညာဗုဒၶဘာသာက် ဒီအဆင့္မကဘူး။ေလးေလးနက္နက္ ရွိတယ္ ။
ႏွိက္ႏွိက္ခၽြတ္ခၽြတ္သိတယ္။တကယ္မွန္မွန္ကန္ကန္ ထက္ထက္သန္သန္
လဲလုပ္တယ္။ဘာသာတရားအထူးကုိင္းရွဳိင္းတယ္။အထူးလုိက္စားတယ္။

ေျမာက္ပုိင္းဗုဒၶဘာသာ နဲ ့ေတာင္ပုိင္းဗုဒၶဘာသာ လုိ ့နွစ္မ်ိဳးကြဲေနတယ္
ေျမာက္ပုိင္းဗုဒၶဘာသာ ဆုိတာ တီဗက္၊တရုတ္၊ဂ်ပန္၊ကိုရီးယားတုိ ့ ကုိးကြယ္
ၾကတဲ ့မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ၊ေတာင္ပိုင္းဆုိတာ ျမန္မာ၊ထုိင္း၊သီရီလကၤာတုိ ့
ကုိးကြယ္တဲ ့ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ။

မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ဆုိတာ ဗုဒၶတရားေတာ္ ေတြကုိ ေခတ္နဲ ့ေလွ်ာ္ညီ
ေအာင္ ျပဳျပင္း၊မြန္းမံ၊ျပင္ဆင္၊ျဖည္ ့စြက္ လုိတုိး၊ပိုေလွ်ာ့ သေဘာနဲ ့လုပ္ျပီး
လုိက္နာက်င့္သုံးတဲ ့ဘာသာ။ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ဆုိတာ ဘုရားေဟာ
အရွိကုိ အရွိအတုိင္းထားျပီး လုိက္နာက်င့္သုံးရမယ္လုိ ့အရွင္မဟာကသ၁ပ
မေထရ္ျမတ္နဲ ့မေထရ္အဆက္ဆက္တုိ ့မိန္ ့ဆုိခ်က္အရ ဘုရားေဟာတရား
ေတာ္ အရွိအတုိင္း ျပည္ ့ျပည္ ့စုံစုံ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ခြင့္၊ လုိက္နာက်င္သုံး
ခြင္ ့ရတဲ ့သေဘာ။အဓီက ကြဲလဲြတာက မဟာယာနက အတၱ၀ါဒ၊
ေထရ၀ါဒက အနတၱ၀ါဒ။
-----------------------X-----------------(ဓမၼပိရဆရာေတာ္)

0 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers