သင့္္လက္ထဲရွိ ရန္မိတ္ႏွစ္ဦး

0

ေလာကတြင္အခ်စ္ရဆံုး အားအထားရဆံုးသည္သင့္အတြက္ သင္သာလွ်င္ျဖစ္ေခ်သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္....
သင့္ဘ၀၏တိုးတက္ေကာင္းစားေရးမ်ားႏွင့္တကြသင့္ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရးမ်ားကို

သင့္ကိစၥသင္မွတစ္ပါးမည္သူတစ္ဦး၊ တစ္ေယာက္ကမွ်၀င္ေရာက္ကူညီမေပးနိုဳင္
ေသာေၾကာင့္တည္း။
ေလာကတြင္အေၾကာက္ရဆံုး၊စိတ္မခ်ရဆံုးလည္းသင့္အတြက္သင္မွတစ္ပါး အျခားမရွိေခ်။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္.
သင့္ဘ၀၏ ဆိုးက်ိဳး ဆိုးျပစ္မ်ား ႏွင့္ နစ္နာစရာကိစၥမွန္သမွ်သင့္စိတ္မပါဘဲလ်က္ကလည္းေကာင္း၊

သင့္အလိုမတူဘဲလ်က္ကလည္းေကာင္း၊ မည္သူကမွ် ဖ်က္ဆီး ခြင့္မရေလေသာေၾကာင့္တည္း။

0 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers