ျပိႆ ရာသီဖြား Taurus (21 April-21 May)

0

ျပိႆ ရာသီဖြား Taurus (21 April-21 May)

ျပိႆ ရာသီဖြား တို႕သည္ သံေယာဇဥ္ၾကီးသည္။ အေခ်ာ့ၾကိဳက္၊ အေပ်ာ့ၾကိဳက္မ်ားျဖစ္သည္။ ခ်စ္ခဲသည္။

အခ်စ္ျမဲသည္။ ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကို ဦးစားေပးသည္။ အခ်စ္အတြက္ ဆိုလွ်င္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေသာ္၄င္း၊

မိသားစုႏွင့္ ေသာ္၄င္း၊ ဆန္႕က်င္ရန္ ၀န္မေလး၊ သစၥာ ရွိသူကိုလိုလားသည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဆိုသည္မွာ သစၥာတရားရွိမွ ခိုင္ျမဲသည္။ ျပီးျပည့္စံုသည္ဟု ခံယူထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုရာသီဖြားတို႕သည္ ဆံပင္ထူထူ၊ အရပ္သြယ္သြယ္၊ ႏွာတံေပၚ ျပီး ႏွဳတ္ခမ္းလွကာ ႏွာေခါင္းေဘး (သို႔) ပါးတြင္ မွဲ႕ပါသူ ႏွင့္ ဖူးစာဆံုမည္။

0 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers