မကာရရာသီဖြား Capricorn (23 December-19 January)

5

မကာရရာသီဖြားတို႕သည္ အထီးက်န္ဆန္ကာ အားငယ္ေနတတ္သည္။ အထင္လြဲမွား မႈမ်ားအေပၚ အျမဲ ေျဖရွင္းေနရတတ္သည္။သူတစ္ပါးက စိတ္မ၀င္စား ပစ္ပယ္ထားေသာ အထီးက်န္သမားမ်ားကို ပို၍ စာနာ၊ ေမတၱာထားတတ္သည္။ေပးဆပ္မႈကို ဦးစားေပးသူျဖစ္သည္။ ခ်စ္သူကို အလိုလိုက္လြန္း ၍ေသာ္ ၄င္း၊ အသာစီးေပးလြန္း ၍ ေသာ္၄င္း၊ တစ္စံုတစ္ရာျမင့္မားလာေသာအခါ ခ်စ္သူကပင္ မိမိအားပစ္ခြာသြားျခင္းၾကံဳတတ္သည္။ ထိုရာသီဖြားတို႕သည္…ေမးရိုးပါးရုိးျမင့္ေသာ…အသားလတ္ျပီး၊ ဆံပင္ ေျဖာင့္ကာ သြက္လက္ေသာ အမူအရာ ရွိေသာ သူႏွင့္ ဖူးစာဆံုမည္။

5 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers