သရဏဂုံဆုိတာ

0

သရဏဂုံ အပုိင္း (၂)

သရဏဂုံ တည္းဟူေသာ ရတနာျမတ္သုံးပါး ဂုဏ္ေတာ္ေက်းဇူးကုိ မသိတတ္ရင္၊
ရတနာျမတ္သုံးပါး အေပၚ သံသယ၀င္ခဲ ့ရင္၊အေတြးမွား၊အသိမွားေနရင္ သရဏဂုံ
ညိဳးႏြမ္းတယ္၊သရဏဂုံ ညစ္ႏြမ္းတယ္။

အယူ၀ါဒေျပာင္းရင္ သရဏဂုံ ပ်က္တယ္။ေသဆုံးတဲ ့ အခါမွာလဲ သရဏဂုံ ပ်က္တယ္။
ဒါေၾကာင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ေသဆုံးတဲ ့အခါ သရဏဂုံပ်က္သြားလုိ ့ သရဏဂုံျပန္တင္
တယ္ဆုိတဲ ့အစဥ္အလာ ျဖစ္ေနတယ္။အေလာင္းေကာင္ၾကိး တင္တာေတာ ့မဟုတ္ဘူး။
ဒီအနီးအနားမွာတေစၧစတဲ ့ဘ၀မ်ဳိးမွာ ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ သရဏဂုံ ျပန္တည္ပါေစဆုိတဲ ့ အေနနဲ ့
သရဏဂုံ တင္ေပးရတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ နတ္၀င္ကုိးကြယ္တဲ ့ၾကတာလဲရွတယ္။ ရတနာသုံးပါးထက္ နတ္ကုိ
ပုိ အေလးထားရင္ သရဏဂုံ ပ်က္တယ္။ သာမန္ကုိးကြယ္ေနရင္ သရဏဂုံ မပ်က္ေပမဲ့
သရဏဂုံ ညစ္ႏြမ္းမွာေတာ ့ေသခ်ာတယ္။

မိမိကိုယ္ကုိ ရတနာသုံးပါးပုိင္ အပ္ႏွင္းျပီးကုိးကြယ္ ဆည္းကပ္တာ သရဏဂုံ ။ရတနာသုံးပါး
သာကုိးကြယ္ ၊လဲေလ်ာင္း ၊ပုန္းေအာင္း ၊မွီခုိရာ အေနနဲ ့ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္တဲ ့သရဏဂုံ
ရတနာသုံးပါး၏ အနီးေန တပည့္ရင္းျခာ အေနနဲ ့ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္တဲ ့သရဏဂုံ
ရတနာသုံးပါးသာ လက္အုပ္ခ်ီမုိး ရွိခုိးျခင္း၊ အရုိအေသျပဳျခင္း ၊ခရီးဦး ၾကဳိဆုိျခင္းျပာပါမည္
ဟု အေလးအျမတ္ ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္တဲ ့သရဏဂုံရယ္လုိ ့ ေလးမ်ဳိးရွိပဲရွိပါတယ္ ။
-----------------------------------------------------------------( ဓမၼပီရဆရာေတာ္)
ကဲ .သရဏဂုံ အေၾကာင္းေလးေတြတင္လုိက္ျပန္ျပီေနာ္

0 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers