ရာသီခ်ိုဳး တစ္မိုးသာရြာ

0

မိုးသည္ေႏြ ၊ မိုး ၊ ေဆာင္းသံုးရာသီေျပာင္းတြင္ မိုးတြင္းမွသာ ရြာ၏။ သြန္း၏ ။
က်န္ရာသီမ်ား ၀ယ္မရြာမသြန္း၊လူတုိ႕တြင္ လည္းပထမ၊ ဒုတိယ ၊ တတိယတည္း
ဟူေသာ အရြယ္သံုးပါးတို႕တြင္ တစ္ရြယ္သာလွ်င္ အက်ိဳးေပးသန္လာတတ္ေခ်သည္။
ထုိအက်ိဳးေပးတို ့ သန္ခ်ိန္မစုမိ၊ မေဆာင္းမိ၊ မေပါင္းမိ၊ မစည္းမိပါေသာ္ကား
ေတာင္ေပၚေနသမား မိုးရြာခ်ိန္ေရခံ မထားမိသျဖင့္ေဆာင္းလွ်င္ ေရစမ္း၊ ေႏြ
ေရခမ္းေသာ ေၾကာင့္ ၀မ္းမေအး ကိုယ္မလန္း စိတ္ပါညိႈးႏြမ္းရ ေတာ့သည္ပမာ
အေနလည္း မလွ၊ အေသလည္း မလွ၊ ဒုကၡ ေခြၾကီး က်တတ္လွေခ်သည္။

0 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers