သိဟ္ရာသီဖြား Leo( 24 July-23 August)

0

အလြန္သံေယာဇဥ္ၾကီးသည္။ ငယ္ခ်စ္ကို ဦးစားေပးတတ္သည္။ အလြန္မ်က္နွာပြင့္ေသာသူ ျဖစ္ေပရာ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ား ထားမိတတ္သည္။ ခ်စ္သူမ်ားျခင္းသည္ ဘ၀၏ မေႏွာက္အယွက္တစ္ခုျဖစ္လာတတ္သည္။ အထူးသတိျပဳရန္မွာ အခ်စ္ဆံုးသူႏွင့္ ေကြကြင္းရတတ္သည္။

လက္ထပ္ရသူက တစ္ေယာက္ျဖစ္တတ္သည္။ ထိုရာသီဖြားတို႕သည္ အသား၀ါ၀င္း ျပီး အျမဲတမ္း ျပံဳးေနေသာ အလြန္မ်က္နွာခ်ိဳေသာ္လည္းမာန ရွိျပီး ျပတ္သားေသာ ပညာဥာဏ္ရွိသူ ႏွင့္ဆံု စည္းရတတ္သည္။

0 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers