ေရစက္

0

ညခင္းမွတ္စု မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
ေရစက္ ေရွးေရွးဘ၀ မ်ားက အတူ ကုသိုလ္ ကံျပဳခဲ့ ၊ ဆုေတာင္း ဆုယူျပဳခဲ့ ဖူးၾကသည္ ကိုပင္
ေရစက္ဆံုသည္ဟု ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ကုသိုလ္ အတူျပဳ ၍ စိတ္တူ ကိုယ္တူ ေကာင္းမႈျပဳေရစက္ခ်ခဲ့
ၾကသည္ ဟုဆိုလိုပါသည္။ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြား မိသားစု အျဖစ္ ေတြ႕ၾကၾကံဳၾကလိုလွ်င္–
(၁) သမ သဒၵါ - ယံုၾကည့္မွဳ တူမွ်ျခင္း၊
(၂) သမသီလ - စြန္႕ႀကဲ လွဴဒါန္းမႈ တူမွ်ျခင္း၊
(၃)သမစာဂ - ကမၼ သကတ ပညာ (အသိဥာဏ္ခ်င္းတူမွ်ျခင္း) ရွိဖို႕ လိုအပ္ေၾကာင္း ဘုရားေဟာရွိသည္။
အရွင္မဟာကသပ…အေလာင္းႏွင့္ ဘဒၵါကာပိလာနိ အေလာင္းမွာ… အထက္ေဖာ္ျပပါ… အခ်က္ေလးခ်က္
ႏွင့္ တူညီ၎၍ လူ႕ျပည္တြင္ ၄င္း၊ နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼာျပည္ တို႕တြင္ ၄င္း၊ ေနာက္္ဆံုး နိဗၺာန္ ၀င္ရာ မွာ၄င္း၊
မကြဲမကြာ ျဖစ္ရေၾကာင္း အဆို ရွိပါသည္။
၄င္း ကိုပင္ ေရစက္ဆံုသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕အားျဖင့္ ေရစက္ဆိုသည္ကို မွတ္သားထား
နိဳင္ပါသည္။

0 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers