ဂတိနမိတ္

2

ဂတိနိမိတ္ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဥိးတစ္ေယာက္ ေသဆံုးခါနီးအခ်ိန္ (သို႕မဟုတ္) ဘ၀နိဂံုး အဆံုးေရာက္ရန္ ေနာက္ဆံုး ထြက္သက္အခ်ိန္ ေရာက္ေနေသာအခါ မိမိ၏ ယခုဘ၀မွ ေရွ႕ဘ၀သစ္ တစ္ခုသို႕ ကူးေျပာင္းလာရန္ ေရာက္ရန္ျဖစ္ေသာ ဘ၀သစ္က အဆင္းရႈပါရံုကို ေခၚသည္။
ေသခါနီးတြင္ေရွ႕ဘ၀သစ္သို႕ မိမိဧကန္ ေရာက္ေတာ့မည္ အဆင့္ကို ၾကိဳတင္နိမိတ္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရျခင္းကို ဂတိနမိတ္ဟုေခၚသည္။
လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေသသူတို႕အားလည္း ဂတိနိမိတ္ထင္ရသည္။ ေဆာက္ရိုးထိပ္၌ နားေနေသာ ယင္ေကာင္ကို လက္ျဖင့္ ရိုက္မိ၍ ေသေသာအခါမ်ိဳး၌ပင္လည္း နိမိတ္သံုးပါးထင္လ်က္ ေသရသည္ဟု ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ၀ိဘင္အဌကထာ၌ျပဆိုထားသည္။
မည္မွ်ပင္ ေသးငယ္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္ျပီးမည္မွ်ပင္ လ်င္ျမန္ေသာ ေသျခင္းျဖစ္ေစကာမူ ဂတိနမိတ္ မထင္ဘဲ ေသရျခင္းမရွိ။
မေသမီက ျပဳအပ္ေသာ ကုသိုလ္ကံ၊ အကုသိုလ္ကံတို႕သည္ ထိုေသခါနီး သူ၏ စိတ္အစဥ္ကို အတင္း၀င္၍ ဆြဲငင္ကိုင္းညြတ္ေစသျဖင့္ ညေနအခ်ိန္၌ ေတာင္ထြတ္ၾကီးတို႕၏ အရိပ္ကဲ့သို႕ အလြန္ေသျခင္း နီးေသာသူ၏ စိတ္၌ အိပ္မက္ထဲမွာကဲ့သို႕ အက်ိဳးေပးခြင့္ရေသာ ကုသိုလ္ကံ၊ အကုသိုလ္ကံႏွစ္ပါးတို႕တြင့္ တစ္းပါးပါးေသာ ကံသည္လည္းေကာင္း၊ ထိုကံျပဳစဥ္က အမွတ္ နိမိတ္ဟူေသာ ကမၼနိမိတ္သည္ ၄င္း၊ ထိုကံႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ လားရ ေရာက္ရမည့္ ဂတိနိမိတ္သည္၄င္း အျမဲထင္ၾကရသည္။ ထင္ျပီးမွ ေသၾကရသည္။
ငရဲအိုး၊ ငရဲမီးလွ်ံ၊ ငရဲသူ ငရဲသားတို႕ကိုျမင္၍ ထင္၍ ေသလ်င္ ငရဲသို႕ လားမည့္သူ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။
အနီေရာင္ သကၠလပ္ပိတ္စ ဖံုးအုပ္၍လာေသာ လွည္းယာဥ္ႏွင့္တူေသာ အမိ၀မ္းေရကို ျမင္၍ေသမူ လူ႕ျပည္သို႕ လာ၍ ျဖစ္တတ္သည္။
နတ္ျပည္၌ျဖစ္ လတၱံေသာ သူအား ပေဒသာပင္ နတ္ ဗိမာန္ နတ္တို႕အိပ္ရာ ေနရာ၊ နတ္သား နတ္သမီးတို႕ကို ျမင္၍ ေသရသည္။
ေတာေျခရင္၊ ေတာအုပ္၊ ေျခာက္ကမ္း ပါးျပတ္စသည္တို႕ကို ထင္ရျမင္ရမူ တိရိစၦာန္ဂတိ၌ ျဖစ္တတ္သည္။
ေမွာင္ေမွာင္မည္းမည္း အဆင္းရွိေသာ အမိုက္အေမွာင္တိုက္ၾကီးကို ထင္ျမင္၍ ေသမူ ျပိတၱာဘံု၌ ျဖစ္တတ္သည္။
ေသခါနီးတြင္ ဂတိနိမိတ္ေကာင္းေအာင္ ေသခါနီးလူနာတို႕ကို ကယ္တင္ရန္ ဘုရာရွင္က ေဟာၾကားထားေတာ္မူခဲ့ျခင္း ရွိသည္။
မဟာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္တြင္ ဘုရားရွင္ ကပၸိလ၀တ္ျမိဳ႕ နိေျဂာဓာရံုေက်ာင္း၌ သီတင္း သံုးစဥ္အခါ မဟာနာမ္မင္းၾကီးက ေတာင္းပန္ေလ်ာက္ထား၍ ပညာရွိသူသည္ ပညာရွိေသာ အသည္းအသန္ မက်န္းမမာေနသူကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဆံုးမရမည္ဟု ေဟာေတာ္မူသည္။
မေၾကာက္ပါႏွင့္...သက္သက္သာသာေနပါ၊ သင့္မွာ ဘု၇ား၌ယံုၾကည္ေသာ သဒၶါရွိ၏၊ သံဃာ၌ ယံုၾကည္ေသာ သဒၵါရွိ၏။ ကိုယ္က်င့္သီလည္းရွိ၏။ သင္သည္ မိဘတို႕၌ ငဲ့ညွာသည္ျဖစ္ေစ၊ မငဲ့ညွာသည္ျဖစ္ေစ ေသရမည္႔ သူခ်ည္းျဖစ္သည္။ အက်ိဳးမရွိပါ၊ မငဲ့ညွာပါႏွင့္ ငဲ့ညွာျခင္းကို စြန္႕လြတ္လိုက္ပါ၊ ေကာင္းပါျပီ၊ စြန္႕လြတ္ျပီဆိုအံ့၊ သင္သည္ သားမယားတို႕၌ ငဲ့ညာ ေနသလား၊ ငဲ့ညွာပါသည္ဆိုလ်င္ သင္သည္ ငဲ့ညွာသည္ျဖစ္ေစ၊ မငဲ့ညွာသည္ျဖစ္ေစ ေသရမည့္သူခ်ည္းသတည္း၊ အက်ိဳးမရွိပါ၊ မငဲ့ညွာပါႏွင့္ ငဲ့ညွာျခင္းကို စြန္႕လႊတ္လိုက္ပါ...။
ေကာင္ျပီ...စြန္႕လႊတ္လိုက္ျပိဆိုပါအံ့။ သင့္အား လူ႕စည္းစိမ္၊ လူ႕ကာမဂုဏ္၌ ခံုမင္တက္မက္ျခင္း ရွိပါသလား၊ ရွိပါ၏ဆိုလ်င္ သင္သည္ လူ႕ကာမဂုဥ္ထက္ နတ္ကာမဂုဏ္က လြန္ကဲမြန္ျမတ္၏။ နတ္တို႕သည္ လူတို႕လို ပဋိသေႏၶမေနရဘဲ နတ္သမီး ၁၆ ႏွစ္ရြယ္၊ နတ္သား ၂၀ ရြယ္အလိုလိုျဖစ္၇၏။ နတ္သက္တမ္းအတိုင္း မညဳိးေသာပန္း ပန္ျပီးျဖစ္၏။ နတ္သက္တမ္းအတိုင္း မေဟာင္းမႏြမ္းေသာ အ၀တ္တန္ဆာရွိ၏။ ဘယ္အခါမွ ေခြၽးအညစ္အေၾကးမရွိ၍ စင္ၾကယ္သန္႕ရွင္း၏၊ ဆံျဖဴသြားက်ိဳး ပါးေရတြန္႕ျခင္းမရွိ၍ အျမဲတမ္းလွ၏၊ ပ်င္းသည္မရွိ၍္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္ ေပ်ာ္ေမြ႕လွ၏။ သားသမီးမေမြးဖြားရ၊ ခ်မ္းသာလွ၏။ တစ္ေန႕အတြက္ သဖန္းသီအရြယ္ နတ္သုဓာျဖင့္ စားဖြယ္ ကိစၥ နည္းပါးခ်မ္းသာလွ၏။
လူ႕ကာမဂုဏ္ႏွင့္ နတ္ကာမဂုဏ္သည္ သမန္ျမက္ဖ်ား၌ ကပ္ေနေသာ ေရေပါက္ႏွင့္ သမုဒၵရာရွိေရေလာက္ ကြာေ၀းလွ၏။ သင့္အား ေတာင္းပန္ပါရေစ၊ လူ႕ဘံုလူ႕ကာမဂုဏ္ကို လႊတ္ရန္ နတ္ဘံုနတ္ကာမဂုဏ္၌ ညႊတ္လိုက္ပါ။နတ္ဘံု နတ္ကာမဂုဏ္ကို ညႊတ္လိုက္ပါျပီဆိုအံ့ ထို႕ေနာက္ စတုမဟာရာဇ္နတ္ထက္ တာ၀တိ ံသာ ၊ တာ၀တိ ံသာထက္ ယာမာ၊ သုတိသာ နိမၼာနရတိ၊ ပရနိမၼိတ ၀ႆ၀တီထိေအာင္ တစ္ဘံုထက္တစ္ဘံု ေကာင္းေၾကာင္း ႏွစ္သိမ့္ေသြးေဆာင္ရမည္။
ထို႕ေနာက္ နတ္ဘံုထက္ ျဗဟၼ ာဘံု ေကာင္းေၾကာင္း ေသြးေဆာင္ျပီးမွာ ထိုျဗဟၼာဘံု ေကာင္းေၾကာင္း ေသြးေဆာင္ျပီးမွ ထို ျဗဟၼာဘ၀ ဟာလည္းမျမဲဘူး၊ မခုိင္မာဘူး၊ မျမဲေသး မခိုင္မာေသးေသာ ခႏၵၶာငါးပါးအပါအ၀င္ ျဖစ္ေနျပန္ျပီ။ ေတာင္းပန္ပါ၇ေစ၊ သင္သည္ ျမဲတဲ့ခိုင္တဲ့ ဒီခႏၶာငါးပါ းခ်ဳပ္ျငိမ္းရတဲ့ နိဗၺာန္သို႕သာ စိတ္ညြတ္လိုက္ပါဟု ေျပာဆို ႏွစ္သိမ့္ သက္သာရန္ ကယ္တင္ရမည္။
ထီလာစိုးျမင့္ထယ္ (၂၅) ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မေနာမယဂ်ာနယ္ မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
ညခင္း
တရားအစစ္-အမွန္ခ်စ္-ႏွစ္ျခိဳက္က်င့္သံုးနိုင္ပါေစ။

2 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers