တစ္ေန႕ဆယ္ခါ

1

တကၠသိုလ္တြင္ ျဖစ္သည္၊ ပါေမာကၡက သင္တန္းပို႕ခ်ေနသည္။
***ၾကက္ဖဟာ ၾကက္မကို တစ္ေန႕ဆယ္ခါ ေခါင္းကို ဆိတ္သည္။***
အိမ္ေထာင္သည္ ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ ထေမးသည္။
***ကြၽန္မေယာက်္ား ၾကာရေအာင္ အဲဒီစကားကို ျပန္ေျပာ ပါဦးလား ဆရာ***
ပါေမာကၡက ထပ္ေျပာသည္၊ ေစာေစာက ေက်ာင္းသူ၏ ေယာက်္ားက ထေျပာသည္။
***ဆရာ ၊ ၾကက္ဖဟာ ၾကက္မတစ္ေကာင္တည္းကိုပဲ တစ္ေန႕ဆယ္ႀကိမ္ဆိတ္သလား ခင္ဗ်ာ***
***ဟာ တစ္ေကာင္တည္းကို ဘယ္ဟုတ္မလဲ***
***အဲဒါဆို ကြၽန္ေတာ့္ဇနီး ၾကားရေအာင္ အဲဒီစကားကို ထပ္ေျပာပါဦးဆရာ***

1 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers