ကြၽဲနိုင္ ႏြားနိုင္ ႏိုင္ပါသတဲ့။

9


အေလ်ာက္ေကာင္းလွ်င္ အေထာင္းလြတ္သည္.....

ပညာရွင္ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ၾကီး ဦးေပၚဦးသည္လည္း ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာကပင္ အေလွ်ာက္ေကာင္းသျဖင့္ အေထာင္းလြတ္ခဲ့သည္မ်ား ရွိပါသည္။

တစ္ႏွစ္ေသာ္...
က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ ေရခင္းသဘင္ေခၚေလွျပိဳင္ပြဲက်င္းပ ေလသည္။ ယင္း ေလွျပိဳင္ပြဲၾကီးတြင္ မိဖုရားၾကီး၏ ေလာင္းေလွကသာလွ်င္ ႏွစ္စဥ္လို အနိုင္ရပါသည္။ ဘိုးေတာ္ဦး၀ိုင္း၏ ေလွကား အျမဲရႈံးသည္။ ယင္းကို မင္းၾကီးက မခံခ်င္။ ျပည္သူတို႕၏ မထိတထိ စကားတင္း ဆိုစကားမ်ားကလည္း မင္းၾကီးနားသို႕ေပါက္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ မင္းၾကီးက ေလွျပိဳင္ပြဲတြင္အနိုင္ရလိုသည္။ ဦးေပၚဦးထံ တြင္ အၾကံေကာင္း ဥာဏ္ေကာင္း ေတာင္းအံ့ဟု စိတ္ကူးရကာ

ငါကိုယ္ေတာ္စိတ္ထဲ ... မခံခ်ိတာ တစ္ခုရွိေနတယ္
ေပၚဦး...
ေလွျပိဳင္ပြဲက်င္းပတိုင္း ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ေလွကအရံႈးနဲ႕ ပဲရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ မ်က္နွာပန္းမလွ အရွက္ရေပတယ္။

မွန္လွပါ။

သဟာျဖင့္...ငါကိုယ္ေတာ္အနိုင္ရေအာင္ အဘယ္သို႕ျပဳရမည္ကို ေလွ်ာက္တင္စမ္း ေပၚဦး

မွန္လွပါ... ယၾတာေကာင္းက မင္းေလာင္းေတာင္ ေပ်ာက္ရသည္ ဟူေသာ ဆိုစကားရွိေၾကာင္းပါ...

မွန္ေပသကြယ္

မွန္လွပါ၊ အရွင္ မိဖုရားၾကီးေလွကို နိုင္ေတာ္မူလိုလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးေလွ်ာက္တင္ေသာ ေလွေတာ္မ်ိဳးျဖင့္ ျပိဳင္ေစလွ်င္ ဧကန္မုခ် အနိုင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းပါဘုရား...လို႕တင္ေလွ်ာက္ပါတယ္။

ေဖာင္ေတာ္ဆိပ္ တံတား၌ ေရေဖာင္ျပဳလုပ္၍ ထားေသာ ပိန္းေကာေလွၾကီးႏွင့္ ျပိဳင္ေတာ္မူပါဘုရား..

ဟဲ့ေပၚဦး ေရႊေလာင္းေတာ္ အခ်င္းခ်င္းျပိဳင္တာေတာင္ မနိုင္တာကို...ပိန္းေကာေလွၾကီးနဲ႕ ျပိဳင္ရမယ္...မင္းဟာ မဟုတ္ေသးပါဘူးကြယ္...

ဟုတ္ေၾကာင္းပါ ဘုရား... ယၾတာေကာင္းက အင္းေစာင္း၍ ေမွာက္သည့္အျပင္ မင္းေလာင္းပင္ ေပ်ာက္ရသည္ဆိုေသာစကား ရွိပါသည္ ဘုရား...

မဆီမဆိုင္ ေပၚဦးရယ္ ယၾတာႏွင့္ ငါ့ကိစၥ ဘယ္လို ဆက္စပ္တုန္း...ကြယ့္

ဆက္စပ္ေၾကာင္းပါ...ပိန္းေကာ ဆိုသည္တြင္ ပိန္းမွာ...ၾကာသပေတးနံ၊ ေကာသည္...တနလၤာနံ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနံႏွစ္နံ တို႕သည္ အေႏၱာ ၊ ဂေဗၻ၊ စေရ ၊ ၀ံေသ ဟူသည္တြင္ ဂေဗၻဓာတ္ျဖစ္ေၾကာင္းပါ ဘုရား...

ဘ၀ရွင္ မင္းတရားၾကီး ၏ နံေတာ္သည္ တနလၤာ၊ မင္းထက္မင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မင္းဟူသည္ နံသည္ ၾကာသပေတးနံ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဂေဗၻဓာတ္သက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား မုခ်နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းပါ ဘုရား...

ဟုတ္မွလည္း လုပ္ပါ ေပၚဦးရယ္

မျဖစ္နိုင္ဟု ထင္ထားပါလွ်က္ေပၚဦး ေလွ်ာက္ထားပံုက ေသခ်ာခိုင္မာ ေနသျဖင့္ ဘိုးေတာ္ဦး၀ိုင္း ၏ စိတ္ထဲ ဇေ၀ဇ၀ါႏွင့္ ဟုတ္လိမ့္နိုးနိုး ေမွ်ာ္ကိုး နိုးၾကြလာသည္။

သို႕ျဖင့္ ပိန္းေကာမၾကီးကို ယူေစျပီး ေဖာင္ေတာ္ဆိပ္တြင္ ျပိဳင္ရန္အသင့္ခ်ထားေစသည္။

အခ်က္ေပး ရတာနာေငြေမာင္းသံေပၚထြက္လာသည္။

မိဖုရားေခါင္ၾကီး ၏ ေရႊေလာင္းသည္ ဟည္းတိုက္ကာ ထြက္ျပီးေနာက္ ပန္းတိုင္သို႕ေရာက္သည္။ ပိန္းေကာေလွၾကီးကား ေနရာမေရြ႕ ေသး။ ရႈံးျပန္ေလသည္။

ဘိုးေတာ္ဘုရား မ်က္ႏွာေတာ္ညိဳ အလိုေတာ္မက်ျဖစ္ေလျပီး ဟဲ့ေပၚဦး..မေတာ္မတရား ေမာင္မင္းရဲ႕စကားကို နားေထာင္မိလို႕ အရွက္ေတာ္မ်ားရေလျပီ။အခုေတာ့ အနုိင္ရဘို႕မဆိုထားနွင့္ ထားရင္းေနရာကပင္ မေရြ႕ေသးပါလား။

မင္းတို႕ မ်က္ေစာင္း အေၾကာင္းသံုးပါး ေရြးတတ္သည္ မဟုတ္။ သို႕ေသာ္ ဦေပၚဦး စိုးရိမ္ဟန္မရွိ ဆက္ျပီး ေလွ်ာက္ထားျပန္ေလ သည္။

မွန္လွပါ...ေရႊစိတ္ေတာ္ မညိဳပါနဲ႕ဘုရား ထားရင္းေနရာက မေရြ႕ဘဲ ေနာက္က်ေနလင့္ကစား အရႈံးဟု မေခၚဆိုထိုက္ေၾကာင္းပါ ဘုရား... ေဟ

ဒါလည္းနိုင္ျခင္းမ်ားတြင္ တစ္ပါးအပါအ၀င္ ျဖစ္ေၾကာင္းပါဘုရား..

သည္မွာ ေပၚဦး..ပရိသတ္လူသူအားလံုးက ပိန္းေကာေလွၾကီးေနာက္က်၍ ရႈံးတာကို အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ျပက္ရယ္ျပဳတာ မျမင္သေလာ...ေပၚဦး။

မွန္လွပါ ပရိသတ္လူသူအားလံုးဟာ အသိအျမင္ ဆင္ျခင္တံုတရား နည္းပါလွတာကို သတိေတာ္မူသင့္ပါသည္ဘုရား၊ သာဓကပံုေဆာင္၍ေလွ်ာက္တင္လိုပါသည္ဘုရား...

ကြၽဲ ၊ႏြား ၊ ဆင္၊ ျမင္းတို႕တြင္ ေၾကာက္ေသာ ရံႈးေသာ ကြြၽဲ ၊ ႏြား၊ ဆင္၊ ျမင္း၊ တိုက ေရွ႕ကေျပးျပီး ၊ နိုင္ေသာ သူတို႕က ေနာက္ကေန၍ လိုက္ရိုးထံုးစံရွိပါသည္ ဘုရား။ ယခုလည္း ေရႊဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ပိန္းေကာေလွၾကီးသည္လည္း ေနာက္ကေန၍ လိုက္ျခင္းသည္ ကြၽဲနိုင္၊ ႏြားနိုင္ ႏုိင္သည္ ဟူ၍မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား...

သည္တြင္မွ ဦးေပၚဦး ၏ နိုင္ျခင္းတစ္မ်ိဳးအေၾကာင္းကို မင္းၾကီးႏွင့္တစ္ကြ မွဴးမတ္ဗိုလ္ပါတို႕ ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္သြားျပီး အုတ္အုတ္ေသာေသာ ရယ္ေမာၾကေတာ့သည္။

ဦးေပၚဦးမွာ အေလွ်ာက္ေကာင္းသျဖင့္ အေထာင္းလြတ္ခဲ့ေလသည္။

ကြၽဲနိုင္ ႏြားနိုင္ နိုင္ပါသတဲ့။


ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ညခင္း

9 - Comment:

 • August 23, 2009 at 10:42 PM

  ဟဲ၂ ညခင္းဆီသြားၿပီး ၀က္နိဳင္ ႏိုင္လိုက္အံုးမယ္
  သူအျမဲရွဴံးတယ္ ဟား၂

 • August 24, 2009 at 7:53 AM

  အမတ္ႀကီး ဦးေပၚဦးဆိုတာ တကယ္မရွိပဲ ေရွးရာဇ၀င္ဆရာေတြ ကြန္႔ထားတာလို႔ ၾကားဖူးပါတယ္။ ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့ ေသခ်ာမသိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဦးေပၚဦးေလွ်ာက္ထံုးေတြက ဖတ္ေကာင္းတာေပါ့ အမွန္ပါပဲ။

 • August 24, 2009 at 8:18 PM

  လာေရာက္၍ လည္ပါသည္ ကိုေပၚဦးဆိုတာ တကယ္ရွိခဲ့တာပါ။ ဦးဝိုင္းရဲ႕ ပညာရွိေလ။ ဦးဝိုင္းဆိုတာက ခု မင္းကြန္းဖက္ကမ္းမွာ ျခေသၤ့ႀကီးႏွစ္ေကာင္တည္ခဲ့သူေပါ့၊ အမည္အျပည့္အစံုကေတာ့ ဘိုးေတာ္ဦးဝိုင္းတဲ့။

  အလြန္ေတာ္တဲ့ ပညာရွင္ေတြပါ။
  ဒီက သိသေလာက္ေျပာျပတာပါ၊

  ၾကားထဲက ဝင္ေျဖလို႔ ႏွစ္ဦးလံုး ဘယ္လိုမွ သေဘာမထားနဲ႔ေနာ္။

  သူတို႔တေတြ ဒီေနရာမွာေပါ့...

 • August 24, 2009 at 9:33 PM

  ျပန္ေျပာင္းသတိရစရာေပါ့....

  အရင္တုန္းက ဖတ္ဖူးတယ္... အဲဒီတုန္းက အေၾကာင္းေလးေတြပါ ျပန္သတိရေနမိတယ္ဗ်ာ...

  ခင္တဲ့
  ျပည့္စုံ (ေ၀ါသားေလး)

 • August 24, 2009 at 9:47 PM
  Anonymous :

  ဒီးးးးး

  ေတာ္တယ္ေဟ့

  ေလာင္းေလွနဲၿပိဳင္တာေတာင္ ႐ႈံးတဲ့ဟာကို
  ပိန္းေကာေလွနဲ႔ ၿပိဳင္ခိုင္းတယ္ စဥ္းစားလို႔ကို မရဘူး
  ေနာက္ဆံုးအေျဖၾကမွ သေဘာေပါက္သြားတယ္

  ႏိုင္တဲ့သူက ေနာက္ကေနတာလည္း ရွိေသးတယ္။
  ဒါမွန္တယ္ ေထာက္ခံတယ္
  ဒို႔ကလည္း အျမဲေနာက္ဆံုးကဆိုေတာ့။

  ရယ္စရာေလးေတြ မွ်ေဝတာေက်းဇူးပါပဲ။

  မပန္းကဗ်ာကေတာ့ ေျပာသြားတယ္ မညခင္းကို ဝက္ႏိုင္ ႏိုင္လိုက္ဦးမယ္တဲ့
  ဘာကိုေျပာတာပါလိမ့္။ စဥ္းစားမရဘူး။ :D

  ေလး ဆိုသူ ေျပာတာသြား ၾကည့္ေသးတယ္။ ဘာပါလိမ့္လို႔၊ ဘိုးေတာ္မင္းတရားႀကီးတည္တဲ့ ျခေသၤ့ႀကီးပဲ။

  ဒီ

 • August 25, 2009 at 12:56 AM

  ဦးေပၚဦးသည္ အမရပူရ ပထမျမိဳ႕တည္နန္းတည္ ဘိုးေတာ္မင္းတရားၾကီး(ပဒံုမင္း)လက္ထက္ေတာ္မွ စျပီး ကုန္းေဘာင္ေရႊဘိုမင္းတရား လက္ထက္ေတာ္ အထိ မင္းသံုးဆက္တိုင္ေအာင္ အမႈေတာ္ထမး္ရြက္ခဲ့ သူျဖစ္သည္။

  ငယ္စဥ္ကပင္ ရွင္သာမေဏ၀တ္ခဲ့သည္။ ရဟန္းအျဖစ္ သံုး၀ါရေသာအခါလူထြက္၍ ေနာင္တြင္ ဘိုးေတာ္မင္းတရားျဖစ္လာမည့္ ပဒံုမင္းသားထံတြင္ အမႈထမ္းသည္။ ရဟန္းဘ၀တြင္ ပိဋကတ္၊ က်မ္းဂန္၊ ေဗဒင္၊ ဓမၼသတ္စေသာ စာေပက်မ္းဂန္မ်ားကို ေလ့က်က္ခဲ့သည္။ ရတု၊ ကဗ်ာဖြဲ႕ဆိုရာတြင္လည္း ကဗ်ာဥာဏ္ထက္သန္လွသည္။

  ၁၁၄၄ခုႏွစ္တြင္ မဟာေဇယ်သူရသခၤယာ ဘြဲ႕ႏွင့္ေဆာျမိဳ႕စား ေယာျမိဳ႕စားအတြင္း၀န္ၾကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၁၈၁ခုႏွစ္ နန္းတက္ေသာ ရတနာပူရ စတုတၱျမိဳ႕တည္ ဖန္နန္းရွင္ ဘၾကီးေတာ္မင္းတရား ၾကီး လက္ထက္တြင္ ၀န္ၾကီးသတိုးမင္းၾကီး မဟာမင္းေခါင္ ဟူေသာဘြဲ႕ႏွင့္ အဂၢေသနာပတိဗိုလ္မွဴး၀န္ၾကီးအျဖစ္ ခ်ီးျမွင့္ ေျမွာက္စားခဲ့ျပန္သည္။
  ထို႕အျပင္ သတိုးမင္းၾကီး မဟာမင္းလွေနာ္ရထာဘြဲ႕ ကို လည္း ထပ္မံရရွိခဲ့ေၾကာင္းဆိုၾကသည္။


  ဘိုးေတာ္ဘုရား လက္ထက္ေတာ္နာခံေတာ္ၾကီးဘ၀မွ ေရႊဘိုမင္းတရားလက္ထက္ေတာ္တြင္ တရား၀န္ၾကီး ခ်ဳပ္အျဖစ္ ရာထူးအဆင့္ဆင့္တိုးတက္ခန္႕ထား ၍ မင္းသံုးဆက္တိုင္ေအာင္ အမႈေတာ္ထမ္းနိုင္ျခင္းမွာ သူမတူေသာ ဥာဏ္ပညာျပည့္၀မႈေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

  အမတ္ၾကီး၏ မင္းအဆက္ဆက္တြင္ ေလွ်ာက္တင္ေျဖၾကားခဲ့ေသာ ေလာကီေလာကုတၱရာ ဗဟုသုတတို႕မွာ ပညာရွိအမတ္ၾကီး ဦေပၚဦးေလွ်ာက္ထံုးမ်ားဟု ျမန္မာစာေပေလာကတြင္ ထင္ရွားက်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္ ဦးေပၚဦးသည္ ၀က္မစြတ္န၀ေဒး၊ လူဦးမင္း၊ ဘိုးသူေတာ ္ဦးမင္းတို႕ႏွင့္ ေခတ္ျပိဳင္စာဆိုခဲ့သူျဖစ္သည္။

  ဦးေပၚဦးသည္ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ရတုမ်ား၊ အျဖည့္ခံရတု၊ ေရႊနားေတာ္သြင္းရတုမ်ား၊ ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ ေတးထပ္မ်ား၊ မဟာသက်သီဟရုပ္ပြားေတာ္ သမိုင္းရတုႏွင့္ ဦးေပၚဦးတရားစာ ဟူေသာ စာေပမ်ားကို ေရးသားသီကုံးခဲ့ေပသည္။ တခၤတုပၸတၱိဥာဏ္လ်င္ျမန္ထက္ျမက္လွ၍ အမွန္တရားအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ ျပီး ေလွ်ာက္တင္ခ်က္မ်ား၊ သာသနာေရးဆိုင္ရာ အေမးေတာ္မ်ားတြင္လည္း သာသနာေရးဘက္မွ အျမဲမွန္ကန္စြာ ရပ္တည္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သူျဖစ္သည္။

  ပညာရွိအမတ္ၾကီး ဦးေပၚဦးသည္ ေရႊဘိုမင္းၾကီးလက္ထက္ ၁၂၀၀ျပည့္ႏွစ္ တပိုတြဲလဆန္း(၈)ရက္ အဂၤါေန႕၊ သက္ေတာ္ ၇၉ႏွစ္တြင္ ကံကုန္ကြယ္လြန္ခဲ့ေပသည္။

  ဟူ၍မွတ္သားသိရွိရပါသည္။ ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ပါဦးမယ္။ ေလးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ကိုယ္စားေျဖေပးလို႕။
  တကယ္မရွိဘူးလို႕ ေျပာတဲ့ ကိုေႏြဆူးလကၤာ ကိုလည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စာျပန္ဖတ္ျဖစ္လို႕။

 • August 25, 2009 at 2:56 AM

  တပည့္ေတာ္လည္း လူထဲကလူပါဘုရား . . . (ေပၚဦးေျပာေသာစကား)
  :P
  အေထာက္အထားနဲ႕တင္ျပတဲ့မမညခင္း ေရ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ မသိေသးတဲ့လူေရာ သိၿပီးသားလူေတြအတြက္ပါ ရဲွရဲွ

 • August 25, 2009 at 5:15 AM

  ေကာင္းလိုက္တဲ့ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ပါ....

 • August 28, 2009 at 6:10 AM
  Anonymous :

  အဟားဟား... ဟုတ္တာပဲဟာ...

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers