အရႈိက္ခက္

0ေ၀းကြာျပီဆိုတဲ့ အသိ ရင္မွာရွိလည္း မသိစိတ္ရဲ႕ အမွတ္ ရင္မွာဟပ္လွ်က္ ဆိုးေႏွာင့္ဗ်ာေဗြ ေစာင့္ေလမိ၏။ ေရွးေဟာင္း စကား မပယ္ရွားဘဲ ၾကားေယာင္ မိတာ အငိုလြယ္ကာ အရႈိက္ခက္၏ လက္ေတြခံစားသိရျငားေသာ္ မရႈိက္မိ ခင္ ထြက္ေျပးခ်င္၏။ စိတ္အစဥ္ နဲ႕လက္ေတြဘ၀ ဟပ္စပ္မရတာ ငါေျပာခဲ့စဥ္က နင္ရယ္ေမာခဲ့ ဇြတ္မွိတ္လို႕ ငါယံုၾကည္ခိုက္ လက္ေတြ႕ ဆိုတဲ့ ဘ၀ ဆိုက္ေရာက္လာေတာ့ ဆိုခဲ့ဘူးတဲ့ သစၥာ ထားခဲ့ဘူးတဲ့ ေမတၱာ ဘာနဲ႕ကုစား လို႕ ေနခဲ့ရမလဲ ခ်စ္သူ...။

0 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers