ေယာက်္ားမာယာကုိးပါး

0

၁။ အမ်ိဳးဂုဏ္ကုိေဖာ္ျပတတ္ျခင္း၊
၂။ ပညာဂုဏ္ကို ျပတတ္ျခင္း၊
၃။ ပစၥည္းဂုဏ္ကို ျပတတ္ျခင္း
၄။ ၀မ္းသာဟန္ ၀မ္းနည္းဟန္ျပဳတတ္ျခင္း
၅။ အစဥ္တစိုက္ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္တတ္ျခင္း
၆။ လက္ေဆာင္ပစၥည္း စားေသာက္ဖြယ္ရာ ေပးကမ္းျခင္း
၇။ ေျမွာက္ပင့္ခ်ီးမြမ္းျခင္း
၈။ အ၀တ္အစားမ်ိဳးစံု လဲလွယ္၀တ္ျပျခင္း
၉။ ကိုယ္ခႏၵာေတာင့္တင္းက်န္းမာမႈကို ေဖာ္ျပတတ္ျခင္း

0 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers