ပန္းပ်ိဳးလက္

1

ေမတၱာမိုး
ပန္းပ်ိဳးလက္သာ ၊ျဖစ္လိုပါ၏၊
ေမတၲာညိႈး
ပန္းခ်ိဳးလက္လွ်င္၊ မျဖစ္ခ်င္ပါ။
ေက်းငွက္ေပါင္စံု၊ ခ်မ္းေျမ႕လႈံၾက
ရိပ္ျမံဳတင့္ေမာ၊ သာျပန္႕ေျပာသည့္
သစ္ေတာဘ၀၊ ျဖစ္လိုလွ၏။
နိဳင္ရာစားသည့္“
က်ားရဲမင္းမူ၊ ေသြးပြက္ဆူစြ
ေဘးထူထပ္ေသာ၊ ရန္ထူေျပာသည့္
ေတာရိုင္းအသြင္၊ မျဖစ္ခ်င္ပါ။
ေလာကလႈပ္နိဳး၊ အလွပ်ိဳးသည့္
မိုးမုတ္သံုသာ၊ ျဖစ္လိုပါ၏။
ေခ်ာင္းျမစ္လွ်ံျဖိဳး၊ ဆည္တာက်ိဳးသည့္
ဖ်က္မိုးအသြင္၊ မျဖစ္ခ်င္ပါ။
ပန္းနံ႕သင္းၾကည္၊ ေမႊးပ်ံ႕စည္သည္
ေလျပည္ညင္းသာ၊ ျဖစ္လိုပါ၏။
ေတြ႕ရာခုတ္ပိုင္း၊ တိုက္ခတ္ရုိင္းသည့္
မုန္တိုင္းအသြင္၊ မျဖစ္ခ်င္ပါ။
ေလာကအက်ိဳး
သယ္ပိုးထမ္းရြက္၊ ပန္းပ်ိဳးလက္ျဖင့္
ေပ်ာ့ေျပာင္းညွင္သာ၊ ကံစီရာသို႕
လြင့္ေမ်ာစီးရင္း၊အားသစ္ေမြးရင္း
ေနာက္မဆုတ္တမ္းလွမ္းခ်င္သူ။


1 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers