ကြန္ပ်ဴတာစက္တြက္ျပပါ။

0

ရင္တြင္းအရွိ
လူမိမခံ ေနာက္ျပန္လွည့္ေျပး
ဘာေၾကာင့္မ်ားလဲ……။
မယံုတဲ့ လိပ္ျပာ
ရင္မွာ ပုန္းရွက္
ဘာေၾကာင့္မ်ားလဲ……။
တြယ္ရာမဲ့ရင္ခုန္သံ
ျမန္ျမန္ေရႊ႕လ်ား
ဘာေၾကာင့္မ်ားလဲ……။
မွန္ေနတဲ့ ေျခလွမ္းမ်ား
အလိုလိုတံုေႏွးသြား
ဘာေၾကာင့္မ်ားလဲ……။
စကားေျပာတတ္တဲ့ ႏွဳတ္ခမ္း ကေလးမ်ား
အားေစးထည့္ထား
ဘာေၾကာင့္မ်ားလဲ……။
အထီးက်န္ည
စိတၱဇ နဲ႕မိုးလင္း
ဘာေၾကာင့္မ်ားလဲ……။
ေလာကတစ္ခုထဲက
ဘ၀ႏွစ္ခု အစြန္းႏွစ္ဖက္
ကြာဟခ်က္ကို
ျဒပ္မဲ့ ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းနဲ႕ ဆက္
အေျဖထြက္ေအာင္
ကြန္ပ်ဴတာ စက္တြက္ျပပါ……။

0 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers