ေခါင္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆး

0

အို…အသင္

သင္ကား…ရုိးသားမႈ ကို ရွာေဖြမေတြ႕ေသးသူ။ သို႕ေသာ္ျငား…ရုိးသားမွဳကို သင္တန္ဖိုးထား ျမတ္ႏိုး သူျဖစ္ေပသည္။ သို႕ေၾကာင့္ သင္ကိုယ္တိုင္ ရုိးသားသူျဖစ္ရန္ ၾကိဳးစားေနဆဲ မဟုတ္ေလာ…။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သင္ကား ႏွလံုးသားအလွကို ရွာေဖြမေတြ႕ေသးသူ။ သို႕ေသာ္ျငား ႏွလံုးသားအလွကို သင္ တန္ဖိုးထား ျမတ္ႏိုး သူျဖစ္ေပသည္။ သို႕ေၾကာင့္ သင္ကိုယ္တိုင္ ႏွလံုးသား လွသူျဖစ္ရန္ ၾကိဳးစားဆဲ မဟုတ္ေလာ။

ျပီးေတာ့ သင္ဟာ သစၥာတရားကို ရွာေဖြမေတြ႕ေသးသူ။ သို႕ေသာ္ျငား သစၥာတရားကို သင္တန္ဖိုးထား ျမတ္နိဳးသူျဖစ္ေပသည္။ သို႕ေၾကာင့္ သင္ကိုယ္တိုင္ သစၥာတရား ရွာေဖြသူျဖစ္ရန္ ၾကိဳးစား ဆဲ မဟုတ္ေလာ။

ဒီလို အလြန္အမင္း ၾကိဳးစားရင္း သင္ကိုယ္တိုင္ ရိုးသားသူ လည္မျဖစ္ခဲ့၊ ႏွလံုးသားလွသူလည္း မျဖစ္ခဲ့၊ သစၥာတရား ရွာေဖြေတြ႕ရွိသူလည္း မျဖစ္ခဲ့။ အို…..သင္တန္ဖိုးထား ျမတ္နိဳးခဲ့တာေတြ အကုန္လံုး တစ္ခုမွ မျဖစ္ခဲ့။

အခု သင္ေသျပီ…

ဘုရားသခင္ကို ပူေဇာ္ဖို႕ ေခါင္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆး

တစ္ထုပ္ေလာက္ ပါသြားခဲ့ပါသလား။

0 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers