ခင္ပြန္းၾကီး(၁၀)ပါး

0

” ခင္ပြန္းၾကီး(၁၀)ပါး “
(၁) ဘုရား
(၂) ပေစၥကဗုဒၶါ
(၃) သာ၀က ရဟႏၲာ
(၄) ရဟႏၲာမ်ား (လက္ယာရံ ရွင္သာရိပုတၱရာ၊ လက္၀ဲရံ ရွင္ေမာဂၢလန္)
(၅) မိခင္
(၆) ဖခင္
(၇) ဆရာ(သင္ဆရာ ျမင္ဆရာ ၾကားဆရာ)
(၈) တရားေဟာပုဂၢဳိလ္(လမ္းမွန္ကို ေျဖာင့္မွန္စြာ သြန္သင္ေပးအပ္ေသာဆရာ)
(၉)အေလးအျမတ္ထားအပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ (အနိမ့္ဆံုး ငါးပါးသီလႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သူေတာ္ေကာင္း)
(၁၀) ေကႊၽးေမြးေဆာင့္ေရွာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ (မိမိ ဆင္းရဲ ဒုကၡေရာက္စဥ္ေပးကမ္းဖူးသူ)
အထက္ပါ ခင္ပြန္းၾကီး (၁၀)ပါးကို မျပစ္မွားပဲ … ရိုေသစြာ ပူေဇာ္တဲ့သူေတြ ရရွိတတ္တဲ့
အက်ိဳးေတြကလည္း (၁၀)ပါးရွိျပန္ပါတယ္။

ခင္ပြန္းၾကီး (၁၀)ပါး အက်ိဳးေတြကလည္း (၁၀)ပါး
(၁) ကိုယ့္အရပ္ေဒသက အရပ္တစ္ပါးကို သြားတဲ့အခါ အစားအစာ မရွားပါးဘူး။
(၂) ေရာက္ရာအရပ္မွာ အပူေဇာ္ခံရတယ္။
(၃) ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး မႏွိ္ပ္စက္ႏိုင္ဘူး။
(၄) မ်က္ႏွာျမင္ရင္ ခ်စ္ခင္ေစတယ္။
(၅) လူပံုအလည္မွာ ရဲရင့္ေစတယ္။
(၆) ကိုယ့္ရဲ့ ဂုဏ္သတင္း ျပန့္လြင့္ေစတယ္။
(၇) အျခံ အရံ အျမဲမျပတ္ရွိတယ္။
(၈) ဆင္ ၊ ျမင္း ၊ ကြ်ဲ ၊ ႏြား ၊ သီးႏွံေပါမ်ားကာ … စိးပြားတိုးတက္မည္။
(၉) မေတာ္တဆ ေဘးအႏၲရယ္က်ေရာက္ခဲ့ရင္ … ဆိုး၀ါးစြာ မခံစားရဘူး။
(၁၀) သား သမီး ၊ အေျခြအရံမ်ားနဲ့ တင့္တင့္တယ္တယ္ေနရျခင္းဆိုတဲ့ ….
အက်ိဳး (၁၀)ပါးနဲ့ ျပည့္စံုႏိုင္ပါတယ္ ။
ခင္ပြန္းၾကီး(၁၀)ပါး ျပစ္မွားသူတို႕ ၾကံဳရမည့္ ဒဏ္ ၁၀ပါး။
(၁) ၾကမ္းတမ္းစြာ ဦးေခါင္းနာ စသည္ ကပ္ေရာက္ျခင္း၊
(၂) စည္းစိမ္ဥစၥာ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ျပားျခင္း၊
(၃) လက္ေျခ ျပတ္ျခင္း၊ ကိုယ္ အဂၤါ ပ်က္စီးျခင္း၊
(၄) ေဆးကု၍ မရေသာ ၾကီးေလးသည့္ေရာဂါကပ္ေရာက္ျခင္း၊
(၅)ရႈးသြပ္ျခင္း ၊ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း၊
(၆) မင္းျပစ္မင္းဒဏ္ သင့္ျခင္း၊
(၇) ရုန္႕ၾကမ္းစြာ စြပ္စြဲခံရျခင္း၊
(၈) ေဆြမ်ိဳး ပ်က္စီးျပဳန္းတီးျခင္း၊
(၉) စည္းစိမ္အေျခြအရံ ပ်က္စီးျခင္း၊
(၁၀) ေနရာ တိုက္၊ အိမ္ မီးေလာင္ပ်က္စီးျခင္း။
ခင္ပြန္းၾကီး (၁၀)ပါး…ပါဌိလို ကန္ေတာ့ရန္ ဂါထာ။
ဗုဒၵၵၥါ ပေစၥက ဗုဒၵၥါစ
အရဟာ အဂၢ သာ၀ကာ
မာတာပိတု ဂုရုသတၱာ
ဓမၼေဒသကာ စ ဒါယကာ
ကၠုေမ ေတစ မဟာဂုေဏ
အဟံ ၀ိႏၵာမိ သဗၺဒါ။
ကန္ေတာ့ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္နည္း။
အႏွိဳင္းမဲ့ ဥာဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ( ျမတ္စြာဘုရား )….တပည့္ေတာ္/မသည္
သံသရာ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ ၌ေသာ္ ၄င္း၊ ယခု ပစၥဳပၸန္ ဘ၀ ၌ေသာ္ ၄င္း၊( ျမတ္စြာ ဘုရားအဆူဆူ)
တို႕ အေပၚ ၌ သိ၍ျဖစ္ေစ၊ မသိ၍ ျဖစ္ေစ ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံ တို႕ျဖင့္ ျပစ္မွား ေစာ္ကားျခင္း
ရွိခဲ့ပါလွ်င္၊ ေက်းဇူးကန္းျခင္းရွိခဲ့ပါလွ်င္၊ ထို က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အျပစ္ၾကီး အျပစ္ငယ္မ်ားကို ယခုအခါ
ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္း ယံုၾကည္စြာျဖင့္ ၀န္ခံ ပါ၏ ၊ ၀န္ခ်ပါ၏ ၊ ေတာင္းပန္ပါ၏ ၊ ကန္ေတာ့ပါ၏ ၊
ဘုရားတပည့္ေတာ္/ မ အား သည္းခံခြင့္လြတ္ပါရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း
မွန္ေသာ စြမ္းအားေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳးေပးဆဲ ဆိုးက်ိဳးေပးလတၱံ ေသာ စြမ္းအား သတၱိတို႕သည္ ယခုပင္
ပ်က္ျပယ္ရန္႕တန္႕၍ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ အလံုးစံု ခံစား ရရွိပါေစသတည္း။
ဒီပိုစ့္ေလး ေရးျဖစ္တာ ကေတာ့ ညခင္းရဲ႕ ခင္ရတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမွ ခင္ပြန္းၾကီး (၁၀)ပါး အား ေန႕စဥ္
မနက္တစ္ၾကိမ္ ညတစ္ၾကိမ္ ကန္ေတာ့ရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားတဲ့ အတြက္ သတိရသြားျခင္းပါ။
သူငယ္ခ်င္းေျပာေတာ့ မွ ညခင္း မွတ္ထားတဲ့ မွတ္စုေလး မွာ လဲ ရွိေနတယ္…အစေတာ့လုပ္ျဖစ္ပါတယ္
…ေနာက္ပိုင္း ေမ့သြားတဲ့ အတြက္…အခုမွ ျပန္လည္ အမွတ္ရျခင္းပါ။ သိျပီးသူမ်ား၊လိုက္နာသူမ်ားရွိ
လိမ့္မယ္လို႕လည္း ယံုၾကည့္ပါတယ္။ ညခင္းေတာ့ ေနစဥ္ ကန္ေတာ့ျဖစ္ပါတယ္…။ ဂါထာေလးရြက္
လွ်င္လဲ ျဖစ္သလို…ျမန္မာလို ဆို ျပီး ကန္ေတာ့တာလဲ လြယ္ကူပါတယ္။ အားလံုးေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ ၾကပါေစ။
ညခင္းရဲ႕ ပိုစ့္ေလးကို မေန႕က အျမန္တင္ခဲ့ရေတာ့ ဂါထာေလး မတင္ခဲ့ ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး…
ကိုဇင္ေယာ္ကျဖည့္စြက္တဲ့ အေနနဲ႕ ဂါထာေလးကို ဒီလို ကြန္႕မက္မွာေရးေပးခဲ့တယ္။
ဂါထာေလး က…နဲနဲေတာ့ ကြာေနတယ္။ကိုဇင္ေယာ္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္ အခုလိုေရးေပးတာ။

1. ဇင္ေယာ္ Says
ေအးဗ်ာ ခုလိုတန္ဖိုးရွိတဲ့ ပို ့စ္ေလးကို အေသအခ်ာ ဖတ္မွတ္သြားပါတယ္။
ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါး ဂါထာေတာ္ေလးေတာ့ ၾကားဖူးတယ္ဗ်။ မွတ္မိသေလာက္
ေရးေပးလိုက္ပါတယ္။ အမွားပါရင္ ခြင့္လႊတ္ၿပီး စာလံုးေပါင္းေတာ့ ၿပင္ဖတ္ပါဗ်ာ။
2. ဗုေဒၶါ ပေစၥကဗုဒၶါစ အရဟာ
အဂၢသာ၀ကာ မာတာပီတု ဂုရုသတၱာ
ဓမၼေဒသကာစ ကာလာနံ
ဤေမဒသ မဟာဂုေန အဟံ၀ႏၵာမိ သဗၺဒၵါ

1. aungoo Says:
December 13th, 2008 at 4:34 am editအဖုိးတန္လွတဲ့ ပိုစ့္ေလးပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ
ဘုရားရွိခိုးရင္ ခင္ပြန္းၾကီး(၁၀)ပါး ပါ ရွိခိုင္းရမွာပါ။ က်ေနာ္ရွိခိုးတဲ့ ကန္ေတာ့ခ်ိဳးေလး ေရးခဲ့ပါတယ္။
…………………………………………
ရတနာသံုးပါးအပါအ၀င္ ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးတို႔အား ရွိခိုးကန္ေတာ့ျခင္း၊
ၾသကာသ၊ ၾသကာသ၊ ၾသကာသ၊ ကာယ၊ ၀စီ၊ မေနာခ်ီလ်က္၊ သံုးလီေစတနာ၊ ပဏာမျဖင့္၊
ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ၊ သံဃာရတနာ၊ ရတနာျမတ္သံုးပါးစေသာ ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးတို႔အား၊ ဘုရားတပည့္ေတာ္၊ ႐ိုေသျမတ္ႏိုး၊ လက္စံုမိုး ၍၊ ရွိခိုးပူေဇာ္၊ ဖူးေျမာ္မာန္ေလ်ာ့၊ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။
……………………………….

0 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers