မဟတၱမ ဂႏၵီ ရဲ႕ ဖိနပ္တစ္ရံ

0

တစ္ေန႕ မဟတၱမ ဂႏၵီၾကီး ခရီးသြားရန္ ရထားေပၚအတက္မွာ သူ၏ ဖိနပ္တစ္ဖက္ ကြၽတ္ျပီး ေအာက္ဘက္
သံလမ္းေပၚက် ေလသည္။ ရထားက ထြက္စျပဳေနျပီျဖစ္ရာ သူ မေကာက္ယူနိဳင္ ေတာ့။
ေဘးလူေတြ ေငးၾကည့္ေနၾကစဥ္ ဂႏီၵက ေအးေအး ေဆးေဆးပင္ သူ႕မွာ က်န္ေနေသးသည့္ ဖိနပ္
တစ္ဖက္ကို ခြၽတ္ကာ ေစာေစာက ကြၽတ္က်ခဲ့သည့္ ေနရာဘက္ဆီသို႕ လွမ္းပစ္လိုက္သည္။
***ဟာ …ဘာလုပ္တာလဲ..*** ခရီးသည္ တစ္ေယာက္က ေမးသည့္အခါ ဂႏီၵၾကီးက ျပံဳးျပီး ***
ေစာေစာက တစ္ဖက္္တည္း ေကာက္ရမယ့္လူ အခုေတာ့ တစ္ရံ ရသြားမွာ ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါဆို သူ စီးလို႕
ရသြားျပီ ***ဟု ေျဖေလသည္။

0 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers