စိတ္လုိအင္

0

သံသယေတြရဲ့ ခင္မင္မွု
ပူေလာင္မွုၾကားက မေက်နပ္ျခင္း
ေႏြးေထြးျခင္းမဲ့တဲ့ ဒီခ်စ္ျခင္း
ရမၼက္ပါတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
အတၲဆန္တဲ့ ေတြးေတာျခင္း
ကဗ်ာမဆန္တဲ့ ရုိးသားျခင္း
ယုံၾကည္ခ်က္မရွိတဲ့ စကားလုံး
အဓိပါၸယ္မဲ့တဲ့ အနာဂတ္
ယုတ္တိမရွိတဲ့ ပစၥဳပၸန္
ေမ့လုိ ့မရတဲ ့အတိတ္
ကာရံမသိတဲ့ ကဗ်ာစပ္ျခင္း
ကုိယ္တုိင္မသိတဲ့ ေလာက
ေက်ာခုိင္းခ်င္တဲ့ ငါဆႏၶ
ရန္လုိ ေနတဲ ့ ဒီဘ၀

0 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers