မေသခင္က

2

မေသခင္က ၾကိဳတင္တရားရွာ

မည္မွ်ဥစၥာ ခ်မ္းသာပါ ေသခါ မြဲ၍ေသရမည္။
မမြဲခင္ပင္ ခ်မ္းသာစဥ္
ၾကိဳတင္တရားရွာရမည္။

မည္မွ်စားစာ စားနိုင္ပါ ေသခါ ငတ္၍ေသရမည္။
မငတ္ခင္ပင္ စားနိုင္စဥ္
ၾကိဳတင္ တရားရႈရမည္။

ဆဒၵါန္ဆင္ပမာရွိပါ ေသခါ အားကုန္ေသရမည္။
အားမကုန္ခင္ အားရွိစဥ္
ၾကိဳတင္ တရားရႈရမည္။

စကားမည္မွ်ေျပာေကာင္းၾက ေသက အ ၍ေသရမည္။
မအခင္ပင္ ေျပာနိုင္စဥ္
ၾကိဳတင္ တရားရႈရမည္။

နတ္သို႕ပမာ လွေလပါ ေသခါ ရုပ္ဆိုးေသရမည္။
ရုပ္မဆိုးခင္ လွပစဥ္ၾကိဳတင္တရားရႈရမည္။
ခ်စ္သူမည္မွ် မ်ားျပားၾက ေသက မုန္းခံေသရမည္။
မမုန္းခင္ပင္ ခ်စ္ခင္စဥ္
ၾကိဳတင္ တရားရႈရမည္။

....................................................................။..............................................................

လ်င္စြာ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း

အအိပ္နည္းပါး စားနည္းပါး
စကား နည္းပါးၾကရမည္။

နိုးခိ်န္မွတည့္ အိပ္ခိ်န္ထိ
သတိ မျပတ္ ရႈရမည္။

ထြက္ေလ တိုးမႈ သတိျပဳ
ရုပ္ဟု ရႈပြားရေပမည္။

၀င္ေလ ေအးမႈ သတိျပဳ
ရုပ္ဟု ရႈပြားရေပမည္။

ရင္၌ တိုးတုန္ လႈပ္ႏွင့္ခုန္
အကုန္ ရုပ္ဟု ရႈရမည္။

ထိုင္ခိုက္ ထိတာ ပူေအးတာ
တင္းတာ ရုပ္ဟု ရႈရမည္။

ၾကြခိုက္ေသာအခါ ေလးတင္းနာ
ေလ်ာ့တာ ရုပ္ဟု ရႈရမည္။

လွမ္းခိုက္အခါ ေပါ့တင္းနာ
ေပါ့တာ ရုပ္ဟုရႈရမည္။

ခ်ခိုက္အခါ ပူေအးနာ
တင္းတာ ရုပ္ဟုရႈရမည္။

အိပ္ခိုက္အခါ ထိုင္နည္းသာ
ထင္ရာ ရုပ္ဟုရႈရမည္။

ရပ္ခိုက္အခါ တင္းေတာင့္တာ
ထိန္းတာ ရုပ္ဟုရႈရမည္။

ေလ်ာင္း ထိုင္ ရပ္သြား မရပ္နား
ထင္ရာ ရုပ္နာမ္ ရႈရမည္။

ဒြာရာ ေျခာက္တန္ ေပၚ ရုပ္နာမ္
အမွန္သိရွိ ရႈရမည္။

သတိပညာ ျမဲယွဥ္ကာ
ထင္ရာ ရုပ္နာမ္ရႈရမည္။

ကိုယ္ႏွင့္ အသက္ မငဲ့ ကြက္
ရက္ရက္စက္စက္ ရႈရမည္။

ထိုကဲ့သို႕သာ ရႈသူမွာ
ထင္စြာ နိဗၺာန္ေရာက္ေပမည္။

ဓမၼဒူတ အရွင္ပညိႆရ ေရးသားေသာ ဓမၼဒူတ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ လမ္းညြန္ တရားေဆာင္ပုဒ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဖတ္မွတ္ေဆာင္ထား ပြားမ်ား အားထုတ္နိုင္ၾကပါေစ။

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

2 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers