၀ါဆိုလျပည့္ အခါေတာ္ေန႕ ကဗ်ာမ်ား

5သေႏၶ ေတာထြက္ ၊ ဓမၼစက္ ၊ တစ္ခ်က္ ျပာဋိဟာ။
၀ါဆိုလျပည့္၊ ထူးျခားေန႕ ၊ ေအာက္ေမ့ ဤေလးျဖာ။


သေႏၶယူေသာေန႕
၁။ နတ္ျဗဟၼာေပါင္း၊ ခြင့္ေတာင္းၾကေလ၊
ေလာင္းေတာ္နတ္မင္း ၊ သက္ဆင္းစုေတ။
မယ္ေတာ္၀မ္းတိုက္၊ ကိန္းပိုက္သေႏၶ၊
၀ါဆိုလ ၊ ပုဏၰ ဒိ၀ေသ။


ေတာထြက္ေသာေန႕
၂။ နိမိတ္ေလးဆင့္၊ ေဘးျဖင့္ထင္ေလ၊
ယေသာ္ခင္ေလး၊ ရင္ေသြးရေ၀။
မငဲ့ကြက္လို႕၊ ေတာထြက္တံုေခ်၊
၀ါဆိုလ၊ ပုဏၰ ဒိ၀ေသ။

ဓမၼစၾကာေဟာေသာေန႕
၃။ မိဂဒါေတာ၊ သာေမာျမိဳင္ေျခ၊
ပဥၥ၀ဂ္အား ၊ ျမတ္ဖ်ား စိေႏၱ။
ဓမၼစက္သုတ္၊ ျမြက္ထုတ္လွစ္ေျခြ၊
၀ါဆိုလ ပုဏၰ ဒိ၀ေသ။

တန္းခိုးျပာဋိကာ ျပေသာေန႕
၄။ ေျပာင္လွ်ံထိန္ညီး၊ ေရမီးေထြေထြ၊
အံ့ဖြယ္ဖန္ဆင္း၊ ဘက္ကင္းသေရ။
အမ်ိဳးမ်ိဳးပ၊ တန္ခိုးသေခ်ၤ၊
၀ါဆိုလ ပုဏၰ ဒိ၀ေသ။

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

5 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers