ေယာက်္ားေကာင္း ၏ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ား။

7

ေယာက်္ားေကာင္း တစ္ေယာက္သည္ မိမိ အိမ္ေထာင္ မိမိရပ္ရြာ၊ မိမိပတ္၀န္းက်င္၊ မိမိအလုပ္၊ မိမိနိုင္ငံ ကို ဦးစီးဦးေဆာင္၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ထိုသို႕ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ေယာက်္ားေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းမ်ားျပည္၀ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္၀မွ အမ်ား၏ ၾကည္ညိုေလးစားျခင္းကို ခံရျပီး ဦးစီးဦးေဆာင္ေကာင္း ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါမည္။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ေယာက်္ားေကာင္းတစ္ေယာက္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ အဂၤါတို႕ ရွိၾကသည္။ ယင္းတို႕မွာ-

(၁) သဒၵၥါ = မိမိလုပ္ေနရေသာ အလုပ္၏ မြန္ျမတ္မႈကို သက္၀င္ယံုၾကည္မႈရွိျခင္း။

(၂) အလုပ္တတ္ = မိမိလုပ္မည့္ အလုပ္၏ လုပ္ငန္း ပမာဏ အစရွိသည္တို႕ကို တတ္သိ နားလည္ ကြၽမ္းက်င္ ရမည္။
(၃) တာ၀န္ယူ = မိမိလုပ္သမွ် အလုပ္မ်ားကို မိမိတာ၀န္ယူနိုင္ရမည္။

(၄) တိုးေအာင္လုပ္ = မိမိစြမ္းရည္ထက္ျမက္လာေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။

(၅) စံျပျဖစ္ = အမ်ားအတြက္ နမူနာေကာင္း စံျပပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ရပါမည္။

(၆) တာ၀န္ရွာ = က်လာ ေပးလာေသာ တာ၀န္ကို မေၾကာက္ရ၊ ေျပးေတြ႕ရဲ - ရင္ဆိုင္ရမည္။

(၇) အခိုင္းတတ္ = လုပ္သားမ်ားအား ခိုင္းလိုက္ေသာ အလုပ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ရဲ႕လား၊ ၾကီးၾကပ္မႈရွိ ရဲ႕လား၊ ျပီးစီးေအာင္ လုပ္ရဲ႕လား ဟု အျမဲသတိရွိျပီး ခိုင္းေစတတ္ရမည္။

(၈) ေမတၱာထား = ငယ္သားတိုင္း ၏ လူမႈေရး၊ စိတ္ဓာတ္အေျခအေန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အေျခအေနတို႕ကို ဂရုစိုက္ထားရမည္။

(၉) ပညာေပး = မိမိလုပ္သားမ်ား တပည့္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား သိသင့္သိထိုက္ သိရွိနားလည္ထိုက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ပညာရပ္မ်ားကို သိရွိနားလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ပညာေပးရမည္။

ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ...
ညခင္း

7 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers