မိန္းမတို႕ အပါယ္က်ေၾကာင္း ၅ပါး။

4


မိန္းမတို႕အား၊ မ်ားေယဘုယ်၊ အပါယ္က်သည့္၊ ပါပယုတ္မာ၊ တရားမွာလည္း၊ သဒၵၥါမရွိ၊ ဟီရိမကပ္၊ ၾသတၱပ္ကင္းပ၊ ေကာဓာၾကီးစြာ ၊ ပညာမဲ့ျငား၊ ငါးပါးတည္း။

မိန္းမတို႕ ၏ အပါယ္က်ေၾကာင္းငါးပါး-

၁။ ဓမၼအေပၚ၌ သဒၵၥါမရွိျခင္း။

၂။ ဟီရိဟုဆိုအပ္ေသာ အရွက္တရားမရွိျခင္း။

၃။ ၾသတၱပၸဟု ဆိုအပ္ေသာ အေၾကာက္တရားမရွိျခင္း။

၄။ ေကာဓဟုဆိုအပ္ေသာ ၾကီးေသာေဒါသရွိျခင္း။

၅။ ပညာမဲ့ျခင္း။


(မဃေဒ၀လကၤာသစ္)ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

4 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers