ေလာကီလူသား မိန္းမသားအတြက္

4ဥဂၢဟသုတ္ - (သင္ယူျခင္း၊ ခံယူျခင္း)

သတို႔သမီးတို႔ ဤသို႔ က်င့္ရမည္...

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘဒၵိယၿမဳိ႕ မုေလး 'ျမတ္ေလး'ေတာ၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုစဥ္အခါ ေမ႑ကသူေဌး၏ေျမး ဥဂၢဟသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား-

''အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ နက္ျဖန္အတြက္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ပါ ေလးပါး တပည့္ေတာ္၏ ဆြမ္းကုိ အလွဴခံေတာ္မူပါ'' ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေနျခင္းျဖင့္ လက္ခံေတာ္မူ၏။

ထို႔ေနာက္ ေမ႑ကသူေဌး၏ေျမး ဥဂၢဟသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ လက္ခံေတာ္ မူျခင္းကုိသိ၍ ေနရာမွထကာ ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသ ျပဳၿပီးလွ်င္ ဖဲခြါသြားေလ၏။

ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုညဥ့္လြန္သျဖင့္ နံနက္အခ်ိန္၌ (သကၤန္း)ကုိ ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကုိ ေဆာင္ယူၿပီးလွ်င္ ေမ႑ကသူေဌး၏ေျမး ဥဂၢဟ၏အိမ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ခင္းထားအပ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ေမ႑ကသူေဌး၏ေျမး ဥဂၢဟသည္ ျမတ္စြာဘုရားကုိ မြန္ျမတ္ေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ျဖင့္ ေရာင့္ရဲသည့္ တိုင္ေအာင္ တားျမစ္သည့္ တိုင္ေအာင္ ကုိယ္တိုင္ လုပ္ေကြၽး၏။

ထို႔ေနာက္ ေမ႑ကသူေဌး၏ေျမး ဥဂၢဟသည္ ျမတ္စြာဘုရား ဆြမ္းစားၿပီး၍ သပိတ္မွ လက္ကုိ ဖယ္ၿပီးေသာအခါ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား -

''အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ ဤသမီးပ်ဳိတို႔သည္ လင္ေယာက်္ားတုိ႔ အိမ္သို႔ လုိက္ပါသြားၾကရပါလိမ့္မည္၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုသမီးပ်ဳိတို႔ကုိ သြန္သင္ေတာ္ မူပါ ဆံုးမေတာ္မူပါ၊ ယင္းသို႔ သြန္သင္ ဆံုးမျခင္းသည္ ထိုသမီးပ်ဳိတို႔အား ကာလရွည္ျမင့္စြာ အစီးအပြါးျဖစ္ရန္ ခ်မ္းသာရန္ ျဖစ္ရာပါ၏'' ဟု ေလွ်ာက္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုသမီးပ်ဳိတို႔အား-

၁...
''သတို႔သမီးတို႔ ထိုသို႔ ေလွ်ာက္ထားေသာေၾကာင့္ ဤအရာ၌ ဤသုိ႔ က်င့္ၾကရမည္ 'သင္တို႔ အက်ဳိးစီးပြါးကို လိုလား၍ သနား ေစာင့္ေရွာက္တတ္ေသာ မိဘတို႔သည္ သနား ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိမ္းျမားမည္ ျဖစ္ေသာ လင္ ေယာက်္ား၏ ေရွးဦးစြာ အိပ္ရာမွ ထေလ့ရွိသူ ေနာက္မွ အိပ္ေလ့ရွိသူ အဘယ္ကုိ ျပဳရအံ့နည္း ဟု နာခံေလ့ရွိသူ ႏွစ္ၿခဳိက္ဖြယ္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ စကားကုိ ဆိုေလ့ရွိသူတို႔ ျဖစ္ကုန္အံ့''ဟု က်င့္ၾကရမည္၊ သတို႔သမီးတို႔ သင္တို႔သည္ ဤအတိုင္းသာ က်င့္ၾကရမည္။

၂...
သတို႔သမီးတို႔ ထို႔ျပင္ ဤသို႔လည္း က်င့္ၾကရမည္ ''မိမိ ခင္ပြန္းသည္က ႐ိုေသ ေလးစားအပ္သည့္ အမိ အဖ သမဏျဗာဟၼဏျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကုိ အ႐ိုအေသ ျပဳကုန္အံ့၊ အေလးအျမတ္ ျပဳကုန္အံ့၊ ျမတ္ႏိုးကုန္အံ့၊ ပူေဇာ္ကုန္အံ့၊ မိမိထံသို႔ လာသူတို႔ကုိလည္း ေနရာထိုင္ခင္း ေပးျခင္း ေရတည္ျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္ၾကကုန္အံ့'' ဟု က်င့္ၾကရမည္၊ သတို႔သမီးတို႔ သင္တို႔သည္ ဤအတိုင္းသာ က်င့္ၾကရမည္။

၃...
သတို႔သမီးတို႔ ထို႔ျပင္ ဤသို႔လည္း က်င့္ၾကရမည္ ''သိုးေမြး ဝါဂြမ္း ဟူေသာ လင္ေယာက်္ား၏ အိမ္တြင္းမႈတို႔၌ ကြၽမ္းက်င္၍ မပ်င္းရိဘဲ ထိုအိမ္တြင္းမႈ၌ အေၾကာင္း ဥပါယ္ျဖစ္ေသာ စူးစမ္းမႈ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ျပင္ ကုိယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီမံရန္ စြမ္းႏိုင္သူတို႔ ျဖစ္ကုန္အံ့'' ဟု က်င့္ၾကရမည္၊ သတို႔သမီးတို႔ ဤအတိုင္းသာ သင္တို႔ က်င့္ၾကရမည္။

၄...
သတို႔သမီးတို႔ ထို႔ျပင္ ဤသို႔လည္း က်င့္ၾကရမည္ ''အိမ္တြင္းသားျဖစ္သည့္ လင္ ေယာက်္ား၏ ကြၽန္ အေစခံ၊ အလုပ္သမား ျဖစ္ေသာ အတြင္းလူ အေပါင္းတို႔၏ ျပဳလုပ္ၿပီးသည္ကိုလည္း ျပဳလုပ္ၿပီးဟု သိကုန္အံ့၊ မျပဳလုပ္ရေသးသည္ကုိလည္း မျပဳလုပ္ရေသး ဟု သိကုန္အံ့၊ မမာမက်န္းသူတို႔၏လည္း အားရွိသည္ မရွိသည္ကုိ သိကုန္အံ့၊ ထိုအတြင္းလူအေပါင္းအား ခဲဖြယ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ေဘာဇဥ္ကုိ လည္းေကာင္း အသီးသီး မိမိတို႔ ရထိုက္ေသာအဖို႔ အစုျဖင့္ ေဝဖန္ကုန္အံ့'' ဟု က်င့္ၾကရမည္၊ သတို႔သမီးတို႔ ဤအတိုင္းသာ သင္တို႔ က်င့္ၾကရမည္။

၅...
သတို႔သမီးတို႔ ထို႔ျပင္ ဤသို႔လည္း က်င့္ၾကရမည္ ''လင္ေယာက်္ား ေဆာင္ယူ လာမည့္ ဥစၥာ, စပါး, ေငြ, ေရႊကုိ ေစာင့္ေရွာက္ လံုၿခဳံေစသျဖင့္ ၿပီးစီး ျပည့္စံု ေစကုန္အံ့၊ ထိုပစၥည္းအေပၚ၌ အေပ်ာ္မၾကဴး မခိုးမဝွက္ အရက္ မေသာက္ကုန္ သည္ ျဖစ္၍ မပ်က္မစီး ေစကုန္အံ့'' ဟု က်င့္ၾကရမည္၊ သတို႔သမီးတို႔ ဤ အတိုင္းသာ သင္တို႔ က်င့္ၾကရမည္။

သတို႔သမီးတို႔ ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မာတုဂါမသည္ ခႏၶာကုိယ္ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ကုိယ္ရွိေသာ နတ္တို႔၏ အသင္းဝင္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၏ ဟု (မိန္႔ေတာမူ၏)။

''အၾကင္ ေယာက်္ားသည္ အခါခပ္သိမ္း အျမဲမျပတ္ ျပင္းစြာ အားထုတ္သည္ ျဖစ္၍ ေၾကာင့္ၾကစိုက္လ်က္ မိမိမယားကုိ ေမြးျမဴ၏၊ ေကာင္းေသာ မိန္းမသည္ အလံုးစံု အလုိရွိရာကုိ ေဆာင္ယူ ေမြးျမဴေသာ မိမိအရွင္ ထိုခင္ပြန္းလင္ကုိ မထီ ေလးစား မျပဳ။ ေကာင္းေသာ မိန္းမသည္ ျငဴစူေသာ အက်င့္ျဖင့္လည္း မိမိလင္ကုိ မျခဳတ္ျခယ္၊ ပညာရွိ မိန္းမသည္လင္၏ ႐ိုေသ ေလးစားအပ္သူ ပုဂၢိဳလ္အားလံုးကုိ လည္း ျမတ္ႏိုးပူေဇာ္၏။ အၾကင္မိန္းမသည္ ထႂကြလံု႔လရွိ၏၊ ပ်င္းရိျခင္း မရွိ၊ ခ်ီးေျမႇာက္ ေထာက္ပံ့ထားေသာ အေျခြအရံ ပရိသတ္လည္း ရွိ၏၊ လင္၏ ႏွစ္လုိဖြယ္ကုိ က်င့္၏၊ စုေဆာင္းေပးေသာ ပစၥည္းကုိလည္း ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္၏။ လင္၏ အလုိသို႔ လုိက္လ်က္ ဤအတိုင္းက်င့္ေသာ ထိုမိန္းမသည္ မနာပ,မည္ေသာ နတ္တို႔၏ ေနရာ (နိမၼာနရတိ) ဘံုသို႔ ေရာက္ရေလသတည္း''။ 33

၃ - ဥဂၢဟသုတ္၊ သုမနဝဂ္၊ ပဥၥကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္။


ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ သာဓုေခၚျခင္းသည္ ကုသိုလ္တခုျဖစ္ေပ၏။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...။

ဘုန္းဘုန္း ဦးေလာကနာထ ဘေလာ့မွ ကူးယူေဖာ္ျပ ဓမၼဒါန မွ်ေ၀အပ္ ပါတယ္

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ညခင္း

4 - Comment:

 • September 25, 2009 at 10:08 PM

  မွတ္သားဖြယ္ရာစာသားမ်ားကို ဖတ္ရွဳသြားပါတယ္ မမညခင္း

 • September 26, 2009 at 1:26 PM
  Anonymous :

  ေက်းဇူးတင္ပါတယ္အံတီ အေနာ္တို႔က ဘာသာေရးေနရာေတြ မေရာက္ဖူး ဒီမွာေတြ႔ရေတာ့ ဖတ္ျဖစ္သြားတယ္ သိသင့္တဲ့ တရားေတြ သိလိုက္ရပါတယ္ ျပန္ေတာ့မယ္ အံတီ

  ဖိုးျပံဳး

 • September 26, 2009 at 6:41 PM

  မွတ္သားစရာေတြမို႔...မွတ္ထားလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ..
  ေပ်ာ္ပါေစ

 • September 28, 2009 at 2:45 PM

  အခုေခတ္မိန္းကေလးေတြ သိသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြပါပဲ.. ဘုရားရွင္ရဲ႕ဆံုးမၾသ၀ါဒေတြကို ျပန္လည္ေရးသားေပးတဲ့ အစ္မတစ္ေယာက္လည္း ဘုရားရွင္ဆံုးမတဲ့အတုိင္း လိုက္နာက်င့္ၾကံႏုိင္ၿပီးေတာ့ မိမိရည္မွန္းရာပန္းတုိင္ကို ဆိုက္ေရာက္ႏုိင္ပါေစ..။ အစ္မ စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္က်န္းမာပါေစ...။

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers