ညီတူညီမွ်ေရႊမန္က်ည္းေစ့

6

တစ္ခါတြင္ ဘိုးေတာ္မင္းတရားၾကီသည္ ေတာင္စမုတ္ေဆာင္ေတာ္တြင္ မႈးမတ္အေပါင္းႏွင့္ စံေနေတာ္မူေလသည္။ ထိုအခိုက္တြင္ သားေတာ္ သမီးေတာ္ ႏွင့္တကြ နန္းတြင္းရွိ ေမာင္းမငယ္ တို႕ ကစားေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ ေရႊမန္းက်ည္းေစ့တို႕ကို ေရႊပန္းထိမ္ေတာ္ တြင္ အပ္ႏွံထားရာျပီးစီးသျဖင့္ မင္းတရားၾကီးထံ အပ္ႏွံဆက္သေလသည္။

ထိုအခါ ဘိုးေတာ္မင္းတရားၾကီးက ေရႊမန္က်ည္းေစ့ ၏ ပံုကို ပကတိမန္းက်ည္းေစ့ႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကည့္ရႈ၍ ပံုတူလွေၾကာင္း ပန္းထိမ္ဆရာတို႕အား ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူေလသည္။ ထို႕ေနာက္ တစ္ခုေသာ ေရႊမန္းက်ည္းေစ့ကို ဘိုးေတာ္မင္းတရားၾကီးက ေရႊလက္ျဖင့္ ကိုင္ဆုပ္ထား၍ ႏွစ္ခုေသာ ေရႊမန္းက်ည္းေစ့တို႕ကို မိဖုရားေခါင္ၾကီးအား ကိုင္ေစေတာ္မူသည္။ ညီလာခံတြင္ရွိေသာ အမတ္ၾကီးေပၚဦး ကိုေခၚ၍ ေပ်ာ္ရႊင္ ေစေသာ ငွာ မိန္႕ေတာ္မူေလသည္။

ေပၚဦး ငါ၏ေရႊလက္ေတာ္၌ ရွိေသာ ေရႊမန္းက်ည္းေစ႕ႏွင့္ မိဖုရား၏ လက္ေတာ္တြင္ရွိေသာ ေရႊမန္းက်ည္းေစ့တို႕တြင္ မည္သူက အေရအတြက္မ်ားေတာ္မူသလဲ ေမာင္မင္း...

ထိုအခါ အမတ္ၾကီးေပၚဦးကလည္းေ အဆိုင္မတြပင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားလိုက္သည္မွာ....

မွန္လွပါ ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ညီတူညီမွ်ပါဘုရား

ေဟ့...ေပၚဦး ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ လက္ေတာ္တြင္ ေရႊမန္းက်ည္းေစ့တစ္ေစ့သာရွိသည္။ မိဖုရားလက္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ေစ့ရွိသည္။ ဤသို တစ္ေစ့ႏွင့္ ႏွစ္ေစ့ ရွိေနပါလ်က္ ေမာင္မင္းက အဘယ္ေၾကာင့္ ညီတူညီမွ်ဟု ထင္ဘိသလဲ ေပၚဦး (မေက်နပ္ဟန္ျဖင့္ ထပ္မံေမးျမန္းေတာ္မူလိုက္သည္။)

မွန္လွပါဘုရား ၊ ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ (ပါေတာ္မူရင္း)ႏွင့္ ေရာၾကည့္ပါလွ်င္ တစ္ကိုယ္လွ်င္ သံုးေစ့စီပင္ ညီတူညီမွ်ပင္ ျဖစ္ရေၾကာင္းပါဘုရား။

ထိုသို႕ ဦးေပၚဦး၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ၾကားရေသာအခါတြင္ ဘ၀ရွင္မင္းတရားၾကီး၊ မိဖုရားႏွင့္တကြ ညီလာခံတြင္ ရွိၾကေသာ မွဴးမတ္ဗိုလ္ပါအေပါင္း ပရိသတ္တို႕မွာ သေဘာေပါက္သြာၾက၍ ရယ္ေမာၾကေလသည္။ ဦးေပၚဦးသည္ အတည္အတံ့ တရားသေဘာသို႕သာမက ဟာသရသ စကားလကၤာမ်ားသည္လည္း ေျဖၾကားနိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။


ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ညခင္း

6 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers