တရားက်င့္ရန္ ရည္ရြယ္မွန္

7

တရားက်င့္ရန္ ရည္ရြယ္မွန္

* လူေပါင္းမ်ားစြာ အံ့ၾသငွာ၊
ဘယ္ခါ တရားမက်င့္ရာ။
*လူေပါင္းမ်ားစြာ ျမွဴဆြယ္ငွာ၊
ဘယ္ခါ တရားမက်င့္ရာ။
*ပစၥည္းလာဘ္လာ ေပါျခင္းငွာ၊
ဘယ္ခါတရား မက်င့္ရာ။
* လူေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ီးမြမ္းငွာ၊
ဘယ္ခါတရား မက်င့္ရာ။
*ထက္ေအာက္ေၾကညာ ေက်ာ္ေစာငွာ၊
ဘယ္ခါတရား မက်င့္ရာ။
*ေၾကာင္းက်ိဳးျပကာ ႏွိပ္ကြပ္ငွာ၊
ဘယ္ခါ တရားမက်င့္ရာ။
* ေၾကာင္းက်ိဳးျပကာ ႏွိပ္ကြပ္လာ၊
လြတ္ငွာ တရားမက်င့္ရာ။
*အကုသိုလ္မ်ားစြာ တားဆီးငွာ၊
ပိတ္ငွာ တရားက်င့္ရမည္။
*အကုသိုလ္မ်ားစြာ ပယ္ျခင္းငွာ၊
မွန္စြာ တရားက်င့္ရမည္။
* ရာဂ စစြာ ကုန္ျခင္းငွာ၊
ပ်က္ငွာ တရားက်င့္ရမည္။
*ရာဂ စစြာ ၊ တုန္ျခင္းငွာ၊
ပ်က္ငွာ တရားက်င့္ရမည္။
*ရာဂ စစြာ၊ ခ်ဳပ္ျခင္းငွာ၊
ျငိမ္းငွာ တရားက်င့္ရမည္။

ဓမၼဒူတ အရွင္ပညိႆရ-ေရးသားေသာ(ဓမၼဒူတ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ လမ္းညြန္တရားေဆာင္ပုဒ္မ်ား)

တရားတိုးေၾကာင္း

* အမႈသစ္မ်ား မေပ်ာ္ပါး တရားတိုးမွာ မဆုတ္ပါ
* ေျပာဆိုစကား မေပ်ာ္ပါး တရားတိုးမွာ မဆုတ္ပါ
* အိပ္စက္မႈမ်ား မေပ်ာ္ပါး တရားတိုးမွာ မဆုတ္ပါ
* ေပါင္းေဖာ္ႏွင့္မ်ား မေပ်ာ္ပါး တရားတိုးမွာ မဆုတ္ပါ
* လိုဆိုး ဆြဲသြား မလိုက္ျငား တရားတိုးမွာ မဆုတ္ပါ
* ေပါင္းေဖာ္ယုတ္မ်ား မမွီျငား တရားတိုးမွာ မဆုတ္ပါ
* နည္းတရားႏွင့္မ်ား မရပ္ျငား တရားတိုးမွာ မဆုတ္ပါ။

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ညခင္း

7 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers