အပင္လား၊ အေကာင္လား

5

နာယကဂုဏ္ (၆)ပါး

၁။ ထၾကြ
၂။ ႏုိးၾကား
၃။ သနား
၄။ သည္းခံ
၅။ ေ၀ဖန္
၆။ ေထာက္႐ႈ ဤေျခာက္ခု ႀကီးသူနာယက ။

အနာယကဂုဏ္(၆)ပါး

၁။ ဂဏန္း = လက္မေထာင္ျခင္း
၂။ ပုတ္သင္ = ေျပာသမွ်ေခါင္းၿငိမ့္ျခင္း
၃။ ၀ါးပင္ = ေလသင့္ရာယိမ္းတတ္ျခင္း
၄။ လိပ္မ်ိဳး = မိမိဘက္သုိ႔ယက္တတ္ျခင္း
၅။ ႏြားသုိး = ႐ွဴး႐ွဴးဒုိင္းဒုိင္းလုပ္တတ္ျခင္း
၆။ ေခြးအ = ေကာက္က်စ္ျခင္း ဤေျခာက္၀ မွတ္ပါ အနာယက ။

ေလာကတြင္ နာယက ဂုဏ္ေျခာက္မ်ိဳး နဲ႕ျပည္စံုတဲ့လူေတြ ကိုေတြ႕နိုင္သလို႕ အနာယက အက်င့္ ၆မ်ိဳး က်င့္ေဆာင္တဲ့သူေတြကို လည္း ေတြ႕လာနိုင္တယ္။ အနာယက အက်င့္ဟာ မည္သူမဆို က်င့္ေဆာင္ဖို႕ မသင့္တဲ့ အက်င့္ေတြျဖစ္တယ ္္လို႕လည္း ထင္မိပါတယ္။

ပထမအနာယက အက်င့္ကို က်င့္ေဆာင္တဲ့သူရဲ႕ အမူအက်င့္ေတြဟာ ကဏန္းေကာင္(ပုစြန္လံုး)ရဲ႕ အမူအက်င့္နဲ႕တူတယ္တဲ့။ျမင္ဖူးမွာပါ။ ကဏန္းေကာင္ဟာ လူေတြကိုေတြ႕ရင္လက္မကို ေထာင္ေထာင္ ေထာင္ေထာင္လုပ္ျပတတ္တယ္။ အဲဒီကဏန္းေကာင္ရဲ႕ ေက်ာကုန္းဟာ မာေက်ာေက်ာေျပာင္ေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္ေနသလို၊ ဘ၀င္ေတြျမင့္၊ စိတ္ေနေတြျမင့္၊ ေမာက္မာျပသူရဲ႕ အမူအက်င့္က ကဏန္းေကာင္ရဲ႕ အမူအက်င့္မ်ိဳးလိုမ်ိဳး နဲ႕တူတယ္။ သူသြားတာကိုလည္းၾကည့္ဦး ဘယ္ေတာ့မွ အေျဖာင့္မသြားဘူး၊ ေကာက္တိေကာက္ေကြးသြားတယ္။ အနာယက အက်င့္ရွိသူဟာလည္း ေျဖာင့္မတ္တဲ့ႏွလံုးသား၊ စိတ္ထားမရွိဘူး။ ေနာက္ကေန လိုက္ေတာ့လည္း ကိုးလို႕ကန္႕လန္႕၊ ယွဥ္သြားေနလည္း မၾကာခင္ ေဘးဘက ္ဖဲ့ထြက္သြားတတ္တယ္။ အဲဒါ ကဏာန္း ေကာင္ရဲ႕ အမူအက်င့္နဲ႕တူတာတဲ့။

ဒုတိယ...အက်င့္ကို က်င့္ေဆာင္တဲ့သူရဲ႕ အမူအက်င့္ေတြဟာ ပုတ္သင္ေကာင္ ရဲ႕အမူအက်င့္နဲ႕တူတယ္။ ပုတ္သင္ေကာင္ဟာ ဦးေခါင္းတညိတ္ညိတ္လုပ္ေနတတ္တယ္။ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားမပ်က္ေအာင္၊ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္ေအာင္၊ တစ္ဖက္က ေျပာသမွ်ကို အလိုက္သင့္ေခါင္းညိတ္တယ္ မဟုတ္တာ မမွန္တာေတြ ေျပာေနတာျဖစ္ေနပါလ်က္ အလိုက္သင့္ေခါင္းညိတ္တယ္။ ခ်စ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္အက်ိဳးပ်က္မွာ စိုးတဲ့အတြက္ ေခါင္းတညိတ္ညိတ္လုပ္တာဟာ ပုတ္သင္ရဲ႕အမူအက်င့္နဲ႕တူတယ္တဲ့။ ျပီးေတာ့ ပုတ္သင္ဟာ သူ႕ ၀န္းက်င္ နဲ႕ဆီေလ်ာ္ေအာင္ အေရာင္ေျပာင္းတတ္တယ္။ဒါက ပုတ္သင္ရဲ႕ အမူအက်င့္နဲ႕တူတယ္တဲ့။

တတိယ...မသင့္တဲ့အက်င့္ကို က်င့္ေဆာင္သူရဲ႕ အမူအက်င့္ကေတာ့ ၀ါးပင္ရဲ႕ လႈပ္ရွားပံုနဲ႕တူတယ္။ ၀ါးပင္ဟာ တည္ျငိမ္ခိုင္ခံ့တဲ့သေဘာမရွိဘူး၊ ေလယူရာလိုက္ယိမ္းတယ္။ တိမ္းတယ္၊ ေတာင္ေလလာရင္ ေျမာက္ကိုယိမ္း၊ ေျမာက္ေလလာရင္ ေတာင္ဘက္ကိုယိမ္းတယ္။ ဟိုလူက ဟိုလိုဆြဲေဆာင္ေျပာဆိုရင္ ဟိုဘက္ပါ။ ဒီလူက ဒီလိုဆြဲေဆာင္ေျပာဆိုရင္ ဒီဘက္ပါ၊ ေျခာက္ေတာ့လည္းေၾကာက္တယ္၊ ေျမွာက္ေတာ့လည္းေျမာက္ျပန္တယ္။ ႏွစ္လိုတဲ့ ဥစၥာဓနေတြနဲ႕ေသြးေဆာင္တဲ့အခါ လိုက္ေလ်ာတယ္။ အဆိုးေလာကဓံေတြ အန္တုလာတဲ့အခါက်ေတာ့ ထိတ္လန္႕တုန္လႈပ္တယ္။ စိတ္မခိုင္တဲ့အမူအက်င့္ဟာ ၀ါးပင္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈနဲ႕တူတယ္တဲ့။

စတုတၳ မသင့္တဲ့အက်င့္ကို က်င့္ေဆာင္သူက ေတာ့ ႏြားသို႕ရဲ႕အမူအက်င့္နဲ႕တူတယ္တဲ့။ ႏြားသိုးဟာ ခ်ိဳေသြးရင္း နဲ႕အျမဲလိုလုိ ရန္လိုေနတတ္တယ္။ အနိုင္အထက္ျပဳခ်င္ေနတယ္။ မာန အာဃာတေတြနဲ႔ တစ္ဖက္လူကို ဆက္ဆံတာ ဓနအင္အားစတဲ့ အားကိုးေတြနဲ႕ အနိုင့္အထက္ျပဳတာေတြ၊ ရန္လုပ္တာ..စတဲ့ အမူအက်င့္ေတြဟာ ႏြားသို႕ရဲ႕ အမူအက်င့္ေတြနဲ႕တူတယ္တဲ့။

ပဥၥမ...မသင့္တဲ့အက်င့္ကို က်င့္ေဆာင္သူရဲ႕ အမူအက်င့္ ဟာ လိပ္ ရဲ႕အမူအက်င့္နဲ႕တူတယ္။ လိပ္ဟာ အျမဲပဲ ကိုယ္ဘက္ကိုယ္ ယက္တတ္ပါတယ္။ လူေတြနဲ႕ေတြ႕တဲ့အခါ ..လူသံၾကားတဲ့အခါ ဦးေခါင္းကို ကိုယ္ထဲျပန္သြားျပီး မတုန္မလႈပ္ ျငိမ္ေနတတ္တယ္။ ကိုယ့္အတၱ အက်ိဳးအတြက္ပဲၾကည့္တာ ၊ ကိုယ္ရဖို႕ေလာက္ပဲၾကည့္တာ၊ လိပ္ရဲ႕အမူအက်င့္နဲ႕တူေနတာပဲ။ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လူဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဟန္ေဆာင္တယ္။ပိပိရိရိညာ တယ္ ဣေျႏၵတည္ၾကည္စြာနဲ႕ သူေတာ္ေကာင္း ဟန္ေဆာင္တတ္တဲ့ အက်င့္ေတြ က လိပ္ အမူအက်င့္နဲ႕ တူတယ္တဲ့။

ဆ႒မ...မသင့္တဲ့အမူအက်င့္ ကို က်င့္ေဆာင္သူရဲ႕အမူအရာဟာ ေခြးအရဲ႕ အမူအက်င့္နဲ႕တူတယ္တဲ့။ ေခြးအ က ေကာက္က်စ္တယ္။ ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္မ်ားတယ္၊ ရက္စက္တယ္၊ သစၥာလည္းေဖာက္တယ္။ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ တဖက္လူကိုပ်က္စီးေအာင္ ၾကိတ္ျပီးၾကံတာ၊ ကိုယ့္ေအာင္ျမင္မႈ၊ ကိုယ္အက်ိဳး ရလာဒ္အတြက္ ေကာက္က်စ္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို လုပ္တာ၊ လွည့္စား လိမ္ညာျပီး အခ်င္းခ်င္းဆီက အကိ်ဳးအျမတ္ ရေအာင္လုပ္တာ...စတဲ့ အမူအက်င့္ေတြ ဟာ ေခြးအ ရဲ႕ အမူအက်င့္ေတြ နဲ႕တူတာတဲ့။

အနာယဂုဏ္ ၆ပါး မွ ဒီအေကာင္ေတြနဲ႕ အပင္အေၾကာင္းကို ဖတ္ရင္း ငါဟာ အပင္လား၊ အေကာင္လား လို႕ မရဲတရဲ တိုက္ဆိုင္ၾကည့္မိပါတယ္။ မိမိ ၀န္းက်င္မွာေရာ...ဒီလိုေတြ ရွိေနလား။ စဥ္းစားမိပါတယ္။ ဘယ္လိုပင္ျဖစ္ေစ ..ဘယ္သူတရားပ်က္ပ်က္ ကိုယ္မပ်က္ေစနဲ႕ ဆိုတဲ့ ဆံုးမ ၾသ၀ါဒမ်ား အတိုင္း...

စြန္႕ေပါင္းျပဳပြား

၁။ဘယ္ပုဂၢဳိလ္ဖ်င္း ေပါင္းသင္းျခင္း စြန္႕ကင္းေရွာင္ရမွာ။သူယုတ္မာဖ်င္း ေပါင္းသင္းျခင္း စြန္႕ကြင္း ေရွာင္ၾကပါ။

၂။ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ ေရြးခ်ယ္လတ္ ဆည္းကပ္ ေပါင္းရမွာ။ စိတ္ျဖဴစင္လတ္ ပုဂၢဳိလ္ျမတ္ ဆည္းကပ္ေပါင္းၾကပါ။

၃။ ေန႕ေရာညပါ ဘယ္အရာ ေဖြရွာျပဳရမွာ။ ေန႕ေရာညပါ ေကာင္းမႈသာ ေဖြရွာျပဳၾကပါ။

၄။ အဘယ္တရား ျမဲၾကိဳးစား ရႈပြားမေမ့ရာ။ သခၤါရတရား မျမဲျငား ရႈပြား မေမ့ရာ။

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ညခင္း

5 - Comment:

 • September 11, 2009 at 4:52 PM

  ေရးထားတာေတြ ဖတ္လို႔ေကာင္းတယ္ေနာ္
  ေနာင္ကိုလည္း ဆံုးမပါ
  ေတာ္ေအာင္ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္

  ဒါေပမဲ့ မေကာင္းတဲ့ဓါတ္ေတြက ခပ္မ်ားမ်ား  monk

 • September 11, 2009 at 11:04 PM

  အနာယကဂုဏ္ (၆) ပါးမျဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားၿပီး က်င့္ၾကံအားထုပ္ ပါ့မယ္ ဒါေပမယ္. လူဆိုသည္မွာ မေကာင္းမႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သည္ဆိုေတာ့ :P

 • September 13, 2009 at 12:51 PM
  Anonymous :

  ေက်းဇူးတင္တယ္ ေဒၚညခင္းနဲ႔တူလမင္း
  ဒီလိုေလးေတြေရးျပေတာ့ က်င့္ရမွာေတြသိေစတယ္
  အေနာ္လူႀကီးျဖစ္ရင္ နာယကဂုဏ္နဲ႔ညီေအာင္ေနမယ္။

  ၀က္ပု

 • September 13, 2009 at 1:45 PM

  တီေလးေရဖတ္သြားတယ္ေနာ္
  အပင္လားအေကာင္လားေတာ့သိေသးဘူး
  ဂဏန္းေတာ့ၾကိဳက္တယ္တီေလးရ :P

 • September 14, 2009 at 1:33 AM

  နာယကဂုဏ္ေတြသိေပမဲ႕ အနာယကဂုဏ္ကေတာ႕ ခုမွၾကားဖူးတယ္.... ေက်းဇူးပဲတီတီနဲ႕တူတူေရ

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers