ေန႕ေရႊ႕သူ၏ ဘ၀နိဂံုး

5

ေရွးသေရာအခါ ဘာအသံုးက်သလဲ အမည္ခံ ဒိတ္စၾကိတ္ၾကီး တခုရွိေလသည္။ ယင္း ဒိစၾကိတ္ၾကီးကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသြားေသာ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ပါေစ အမည္ခံ ျမစ္ၾကီးတစ္ခုရွိေလသည္။ ယင္းျမစ္ၾကီးမွ နံေဘးသို႕ ခြဲထြက္စီးဆင္းသြားေသာ ေႏွးကန္ျခင္း အမည္ခံ ျမစ္လက္တက္ကေလး တစ္ခုရွိေလသည္။

ယင္းျမစ္လက္တက္ကေလး ၏ ကမ္းပါးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ခဏေစာင့္ပါဦး အမည္ခံ ပန္းပင္မ်ား အသီးအပြင့္ စံုလင္စြာျဖင့္ ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုပန္းပင္မ်ားမွ အငံုအဖူးအပြင့္မ်ားသည္ တခါတခါမွလုပ္တာေပါ့ အမည္ခံ အေမႊးအၾကိဳင္အနံမ်ားကို တပ်ံ႕ပ်ံ႕ လႊတ္လွ်က္ရွိသည္။ ယင္းျပင္ ထင္သလိုေနတာေပါ့ အမည္ခံ ျမက္ပင္ကေလးမ်ားလည္း ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

ထိုျမစ္လက္တက္ကေလး၏ လက္ယာဘက္ ကမ္းပါးေပၚတြင္ သမ္းေ၀ျခင္း အမည္ခံျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ရွိေလသည္။ ယင္းျမိဳ႕၌ ေမာပန္းျခင္း အမည္ခံ လူမ်ိဳး ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ထိုျမိဳ႕အတြင္း၌ ဘယ္သူ ဘာေျပာေျပာ ဘာဂရုစိုက္ရမွာလဲ အမည္ခံ အိမ္တေဆာင္ရွိေလသည္။ ထိုအိမ္၏ ပိုင္ရွင္ မွာ ေန႕ေရႊ႕တာေပါ့ အမည္ခံ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ယင္းပုဂၢိဳလ္ၾကီးအား အလုပ္လုပ္ရန္ ေျပာဆိုေသာအခါ နက္ျဖန္မွ လုပ္တာေပါ့ ဟု ျပန္ေျပာေလ့ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ေျပာဆိုယင္းပင္ တေန႕ထက္တေန႕ အခ်ိန္ေနာက္က်သြားရေလေတာ့သည္။ ေနာက္ဆံုး၌ သူ၏ ထံမွ အခ်ိန္အားလံုးကို ခိုးယူသြားျခင္းခံရ၏။ မၾကာမီ သူခိုးခိုးခံရေၾကာင္း လူမ်ား ၾကားသိရကား ေၾကြးရွင္အားလံုးက ရွိသမွ်ပစၥည္းတို႕ကို ေၾကြးအျဖစ္သိမ္းယူၾကျပန္ေလသည္။

ယင္းပုဂၢဳလ္ၾကီးမွာ ေသသည္အထိ ဆင္းရဲ၏ ။ မေသမီ တခါတရံေတာင္စားရ၏။ တစ္ခါတရံ ငွားစားရ၏။ တခါတရံ ခိုးယူစားျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးရေလသည္။

အေဆြ ၊ ဤ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး လိုျဖစ္ခ်င္သေလာ့.....။ တဲ့....။ မျဖစ္လိုက...ယခုအလုပ္ကို ယခုလုပ္၊ အခိ်န္မေရႊ႕ႏွင့္...တဲ့။


ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ...
ညခင္း

5 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers