သိပၸံပညာရွင္ရဲ႕ မွတ္စု။

8

ညခင္းေျပာမယ့္ဟာသေလး...

သိပၸံပညာရွင္ အရႈးတစ္ေယာက္သည္ ဖားတစ္ေကာင္ကို ေျမျပန္႕ေပၚတင္၍ ခုန္စမ္း ဟု ေအာ္၏။

ဖားက ခုန္၏။ (ပညာရွင္က မွတ္စု စာအုပ္ထဲ၌ ဖားတို႕သည္ ခုန္နိုင္၏ ဟု မွတ္၏။)

ဖား၏ ေျခတစ္ေခ်ာင္းကို ျဖတ္၍ ပညာရွင္က ခုန္စမ္းဟု ေအာ္၏။
ဖားက ခုန္၏။ (ပညာရွင္က မွတ္စုစာအုပ္ထဲတြင္ ဖားတို႕သည္ ေျခ၃ေခ်ာင္းျဖင့္ ခုန္နိုင္၏ ဟု မွတ္၏)

ဖား၏ ေနာက္ေျခတစ္ေခ်ာင္းကို ျဖတ္၍ ပညာရွင္က ခုန္စမ္းဟု ေအာ္၏။
ဖားက ခုန္၏။ (ပညာရွင္က မွတ္စုစာအုပ္ထဲတြင္ ဖားတို႕သည္ ေျခ၂ေခ်ာင္းျဖင့္ ခုန္နိုင္၏ ဟု မွတ္၏)

ဖား၏ က်န္ရွိေနေသာ ေျခေထာက္၂ေခ်ာင္းမွ တစ္ေခ်ာင္းကိုျဖတ္၍ ပညာရွင္က ခုန္စမ္း ဟု ေအာ္၏။
ဖားက ခုန္၏။ (ပညာရွင္က မွတ္စုစာအုပ္ထဲတြင္ ဖားတို႕သည္ ေျခ၁ေခ်ာင္းျဖင့္ ခုန္နိုင္၏ ဟု မွတ္၏)

ဖား၏ ေနာက္ဆံုးက်န္ရွိေသာ ေျခတစ္ေခ်ာင္းကိုျဖတ္၍ ပညာရွင္က ခုန္စမ္းဟု ေအာ္၏။
ဖားက မခုန္။ ပညာရွင္က ခုန္စမ္းဟု ခပ္က်ယ္က်ယ္ ေအာ္၏။ ဖားက မခုန္။
(ပညာရွင္က မွတ္စုစာအုပ္ထဲ၌ ဖားတို႕သည္ ေျခေထာက္ မရွိလွ်င္ နားလည္းမၾကားေတာ့) ဟုမွတ္ခ်က္ခ်၏။

အာာာာာ .....ေအာ္ျပီး..မရီနဲ႕ေလ...သိပၸံပညာရွင္က...ခုန္ခိုင္းေနဦးမယ္။

အားလံုးျပံဳးေပ်ာ္နိုင္ၾကပါေစ။
ညခင္း

8 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers