ကံ ကိုျပင္ၾကမယ္...

4

သီဟိုဠ္ရာဇ၀င္မွာ ၀သဘမင္း ဆိုတာရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ မင္းမျဖစ္ခင္ သာမာန္လူတစ္ေယာက္ ဘ၀တုန္းက ဦးရီးေတာ္ စစ္သူၾကီးဆီမွာ ေနရပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ တစ္ေန႕မွာ ဟူးရားပညာရွိေတြက ၀သဘ အမည္ရွိတဲ့ သူ မင္းျဖစ္လိမ့္မယ္လို႕ ေဟာေျပာလာၾကပါတယ္။ ဒီစကားၾကားရေတာ့ လက္ရွိမင္းလုပ္ေနတဲ့ ယသဠာလက မင္းက သီဟိုဠ္ကြၽန္းမွာ ၀သဘအမည္ရွိသူအားလံုးကိုသတ္ေစလို႕ မိန္႕ပါတယ္။ ဒီေတာ့ စစ္သူၾကီးက သူ႕ဆီမွာေနတဲံ ၀သဘကို မင္းဆီးအပ္ဖို႕ မယားလုပ္သူကိုေျပာျပပါတယ္။ နံနက္ေစာေစာေရာက္ေတာ့ စစ္သူၾကီးက ၀သဘကို ေခၚျပီးနန္ေတာ္ကို ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၀သဘကို သတ္ဖို႕ ေခၚသြားတယ္ဆိုတာသိတာနဲ႕ စစ္သူၾကီး မိန္းမက ကြမ္းအလြန္ၾကိဳက္တဲ့ စစ္သူၾကီးအတြက္ ထံုးမပါတဲ့ ကြမ္းကို ထည့္ေပးလိုက္ပါတယ္။

စစ္သူၾကီး မင္းနန္ေတာ္တံခါး၀ေရာက္လို႕ ကြမ္းစားမယ္လည္းလုပ္ေရာ ထံုးမပါတာ ေတြ႕တာနဲ႕ ၀သဘကို အိမ္ျပန္ထံုးယူေစပါတယ္။ အိမ္ေရာက္ေတာ့ စစ္သူၾကီး မိန္းမက သူၾကံစည္တဲ့အတိုင္းျဖစ္လာလို႕ ၀မ္းသာအားရနဲ႕ပဲ ၀သဘ သင့္ဦးၾကီးက သင့္ကိုမင္းၾကီး ထံ အပ္ျပီး သတ္မွာ…ေရာ့ အသျပာတစ္ေထာင္ယူျပီး လြတ္ရာကို ေျပးေပေတာ့ ဆိုျပီး ေျပးခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ ၀သဘလည္း မင္းနဲ႕ေ၀းတဲ့ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ ပုန္းေနပါတယ္။ ရဟန္းေတာ္ေတြကလည္း သူ႕ကို ၾကည့္ရႈထားၾကပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ေနရင္း တစ္ေန႕မွာ ပညာရွိလူႏႈတစ္ေယာက္က ၀သဘရဲ႕ ဇာတာကိုၾကည့္ျပီး သင္မင္းျဖစ္လိမ့္မယ္ လို႕ေဟာလိုက္ပါတယ္။ ဒီစကားၾကားရေတာ့ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာနဲ႕ ပဲ သတၱိရွိတဲ့ ေယာက်္ားေတြစုရံုးပါတယ္။ အေတာ္အတန္စုမိေတာ့ မုန္႕သည္မသားသည္ မုန္႕အနားကစ၍ စားရသည္ ဆိုတဲ့ေရွးထံုးကို ႏွလံုးမႈျပီး၊ ျမိဳ႕စြန္ရြာစြန္ကေနစျပီး သိမ္းပါတယ္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေတာ့…ေနာက္ဆံုးေတာ့ ၀သဘ မင္းျဖစ္သြားပါတယ္။

၀သဘ မင္းျဖစ္လာေတာ့ ဟူးရားပညာရွိေတြကို ဆိတ္ကြယ္ရာေခၚျပီး သူ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္မင္းျပဳရမလဲ တြက္ခိုင္းပါတယ္။ ဟူးရားပညာရွိ ေေတြက ၁၂ႏွစ္ မင္းျပဳရမယ္လို႕ ေဟာပါတယ္။ဟူးရားပညာရွိေတြကို အသျပာတစ္ေထာင္ေပးျပီး ဒီအေၾကာင္း ဘယ္သူ႕မွ မေျပာနဲ႕ဆိုျပီး ျပန္လြတ္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ရဟန္း၊ သံဃာေတြဆီကပ္ျပိး အရွင္ဘုရားတို႕ မင္းသက္ရွည္ရာရွည္ေၾကာင္း ကုသိုလ္ေကာင္မႈ မရွိဘူးလားဘုရားလို႕ ေလွ်ာက္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ သံဃာေတြက.. ၀သဘမင္းျမတ္…ေရစစ္လွဴပါ။ နာမက်န္းျဖစ္ေနတဲ့ ရဟန္းေတြကို ေဆးလွဴပါ၊ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးျမည့္ေနတဲ့ ေက်ာင္းေဟာင္း ေစတီေဟာင္းေတြကို ျပဳျပင္ပါ၊ ငါးပါးသီလ ေန႕စဥ္ေစာင့္ထိန္းပါ၊ ရွစ္ရက္ဥပုသ္၊ ဆယ္ငါးရက္ဥပုသ္ေန႕ေတြမွာ ရွစ္ပါးသီလ၊ ကိုးပါးသီလကို ေစာင့္ထိန္းပါ၊ ဒါဆို မင္းသက္ရွည္လိမ့္မယ္လို႕ မိန္႕လိုက္ပါတယ္။
၀သဘမင္းလည္း ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြ လမ္းညႊန္တဲ့အတိုင္း ျပဳပါတယ္။ စာထဲမွာေတာ့ ေကာင္းမွႈေတြ အမ်ားၾကီးျပထားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ၀သဘမင္းဟာ ၄၄ႏွစ္ နန္းစံခဲ့ရပါတယ္။

ဒီ၀တၱဳမွာ ၀သဘမင္း ဟာ အတိတ္ကံ အက်ိဳးေပးအရ ၁၂ႏွစ္ပဲ နန္းစံရမွာပါ၊ ဒါေပမဲ့ အတိတ္ကံကို ပစၥဳပၸန္ကံနဲ႕ ျပဳျပင္ယူလိုက္ေတာ့ ၄၄ႏွစ္ေတာင္ နန္းစံခဲ့ရပါတယ္။ ၀သဘမင္း ျပဳခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ ၆မ်ိဳးက အသက္ရွည္ေၾကာင္း ကုသိုလ္ေတြပါ။ သူ႕အေနနဲ႕ ေတာ့ နန္းသက္ရွည္ေၾကာင္း သီးျခားကုသိုလ္ေတြေပါ့။

ေရစစ္..ေဆး ေက်ာင္း အေဟာင္းျပဳျပင္…ပဥၥင္ အ႒ သီလျဖဴစင္၊….သက္ရွည္ေၾကာင္းစု ေကာင္းမႈေျခာက္အင္၊…အခြင့္စိုက္ ျပဳလိုက္ထာ၀စဥ္။

ဗုဒၶဘာသာ ယံုၾကည္မႈဆိုတာ ရတနာျမတ္သံုးပါးနဲ႕ ကံ. ကံရဲ႕ အက်ိဳးကို ယံုၾကည့္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ဘ၀ေကာင္း ဆိုတာကံအက်ိဳးေပးပဲျဖစ္တယ္။ သံသရာဘ၀ ဘ၀ေတြက ေစတနာဆိုး အက်ိဳးေပးလို႕ ဘ၀ဆိုးနဲ႕ ၾကံဳေနခ်ိန္မွာလည္း ဘယ္သူမွ မကယ္နိုင္ဘူး။ ကိုယ့္အျပစ္ကိုယ္ ျပန္ခံရစျမဲ ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံေတြ အျမဲျဖဴစင္ ေကာင္းမြန္ေနေအာင္ အကုသိုလ္မ၀င္သာေအာင္ အာရံုငါးပါး တံခါးေပါက္မွာ သတိကေလး အေစာင့္ခ် ထားရပါ့မယ္။ဒါအျပင္ ၀သဘမင္း၀တၱဳကို အာရံုုျပဳျပီး ဆိုးေနတဲ့ကံကို စိတ္ၾကိဳက္ ျပဳျပင္ယူလို႕ရတယ္ဆိုတဲ့ အသိေလး ကို အာရံုျပဳျပီး ျပဳျပင္ယူၾကပါစို႕…။


ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ညခင္း

4 - Comment:

 • November 27, 2009 at 4:22 AM

  အတိတ္က မေကာင္းကံမ်ားကို လက္ရွိ ပစၥဳပၸန္ဘ၀မွ ကုသိုလ္ကံမ်ား တိုးပြားအာင္ လုပ္ၿပီး ျပဳျပင္ပါ့မယ္
  ေဖာ္ျပေပးတဲ့ မမညခင္းကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

 • November 27, 2009 at 5:20 AM

  ျပင္လုိ႔ရတဲ့...ကံ..။ ကံကိုၿပိဳင္လို႔ ႏုိင္ခဲ့တဲ့ သာဓက။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီဥပမာပံုဇာတ္လမ္းကို ေသခ်ာမွတ္သားသြားပါတယ္။

 • November 27, 2009 at 10:39 AM

  အတိတ္ကံတုိင္းကို ျပဳျပင္လုိ႔မရပါ၊ အလြန္ၾကီးေလးေသာ ကံ လြန္က်ဴးမိပါက ေရမ်ား ေရႏုိင္ မီးမ်ား မီးႏုိင္ဆုိတာလုိ ထုိကံက ၾကီးမားသျဖင့္ ဘယ္ကုသုိလ္ကံႏွင့္မွ ကုသလုိ႔မရပါ။ ဥပမာ အမိကုိ သတ္သူ၊ အဖကို သတ္သူ စသည္ျဖင့္ ကံၾကီးငါးပါးရွိပါသည္။ စာအလို ဂရုကံဟု ေခၚပါသည္။ ထုိကံမ်ားကို မျပစ္မွားမိဘုိ႔ သတိထားေစခ်င္ပါသည္။ ေသငယ္ေသာ အကိုသုိလ္ကံမ်ားကိုေတာ့ ပစၥဳပၸန္ကံက ကုစားႏုိင္ပါသည္။ အက်ိဳးမေပးႏုိင္ေသာ ကံကိုေတာ့ စာအလုိ အေဟာသိကံဟု ေခၚပါသည္။ ကံတုိင္း ျပဳျပင္လုိ႔ ရႏုိင္သည္ဟု အမွတ္မွားမည္ဆုိး၍ အၾကံေပးလုိက္ပါသည္။
  သီတဂူစတား

 • December 3, 2009 at 3:47 AM

  စာေရာ ၊ မွတ္ခ်က္ေတြေရာ တန္ဖုိးရွိပါတယ္ အမေရ

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers