အညစ္အစုျပဳတ္မွ အႏွစ္ဥပုသ္ရပါတယ္။

0

အညစ္စုျပဳတ္မွ အႏွစ္ဥပုသ္ရပါတယ္။

မလြန္က်ဴးပါဘူးလို႕
ကတိျပဳထားတဲ့
သိကၡာရွစ္ခုကို
မက်ိဳးမေပါက္ေအာင္
ေစာင့္ထိန္းနိုင္ရံုနဲ႕ 
ဥပုသ္ရဲ႕အဓိပၸါယ္
မျပည့္စံုေသးပါဘူး။

ကိုယ္ရဲ႕စိတ္၀တ္စံုမွာ 
ေပက်ံကပ္ျငိေနတဲ့
ဓာတ္ဆိုးဓာတ္ညံ့
အညစ္အေၾကးေတြ၊
ဓာတ္ပုပ္ဓာတ္ယုတ္
အနံအေစာ္ေတြကို
လြင့္စဥ္ကင္းပသြားေအာင္
ဖယ္ရွားရွင္းလင္းနိုင္မွ
ဥပုသ္ရဲ႕အဓိပၸါယ္
ျပည့္စံုပါတယ္။
 စာသံေပသံနဲကေျပာရရင္ေတာ့
စိတ္မွာ
ကိေလသာကင္းေအာင္ လုပ္နိုင္မွ
ဥပုသ္ရပါတယ္။
သိကၡာပုဒ္ရွစ္ခု မက်ိဳးေပမယ့္
ကိုယ္စိတ္ကိုယ္
ကိေလသာကင္းေအာင္
မလုပ္နိုင္ရင္
ဥပုသ္မရပါဘူး။
တကယ္လို႕ရခဲ့ရင္ေတာင္မွ
ခပ္ညံ့ည့ံဥပုသ္ပဲ
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
အဆင့္ျမင့္ဥပုသ္ေတာ့
မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။      
အရွင္ဆႏၶာဓိက (စိတ္အားျဖည့္ဓမၼပန္းပြင့္)

0 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers