မိတ္ေဆြစစ္ ဥပါသကာ

2

တရားေဟာ ပုလႅင္ေပၚမွာ တရားေဟာေန ေသာ အရွင္ျမတ္သံကိစၥသည္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ ရုပ္ဆင္းသဏၭာန္ႏွင့္ ျပည့္စံုျပီး ေဟာျပေသာ တရားမ်ားမွာလည္း စိတ္ဘ၀င္ကို ႏွစ္သက္သေဘာက် ေစသည္။ ထိုတရားကို လာေရာက္နာယူသူမ်ားထဲတြင္ မိစၦာဒိ႒ိ အယူရွိသူႏွင့္ သူ၏ သူငယ္ခ်င္း ဥပါသကာတို႕လည္းပါ၀င္ေပJustify Fullသည္။ ဥပါသကာမွာ အရွင္ျမတ္အား ထိျခင္းငါးျဖာျဖင့္ ကန္ေတာေပမဲ့ အရွင္ျမတ္၏ တရားမ်ားကို ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း မိစၦာဒိ႒ိအယူရွိေသာ သူမွာ လက္အုပ္ခ်ီကန္ေတာ့ရန္ ၀န္ေလးေနမိသည္။

အေဆြ -ကန္ေတာ့လိုက္ပါ၊ ဒါဟာ သာသနာေတာ္မွာ တန္ခိုးၾကီးတဲ့ အရွင္သံကိစၥ မေထရ္ပဲ လို႕ ဥပါသကာ သတိေပးသည္။ သိုေသာ္သူမကန္ေတာ့ပါ။

ငါလိုျမင့္ျမတ္တဲ့ ပုဏၰား မ်ိဳးႏြယ္က ေဂါတမရဲ႕ တပည့္ရဟန္း ကို မကန္ေတာ့နိုင္ဘူး ဟု ျပန္ေျဖပါတယ္။ ဥပါသကာလည္း ထပ္မံမတိုက္တြန္းေတာ့ပါ။ တရားပြဲအျပီးမွာ သူတို႕ျပန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အျပန္လမ္းမွာေတာ့

အေဆြ- သင္ဟာ ေဂါတမ ဘုရားကို ၾကည္ညိဳသူမဟုတ္ေပမယ့္ တရားေတာ္ေတြကို အျမဲနာၾကားေနသူျဖစ္တယ္။ သံဃာေတာ္ေတြ ေဟာၾကားတဲ့ တရားေတာ္ေတြကို သင္ ႏွစ္သက္သလား လို႕ေမးပါတယ္ငါႏွစ္သက္ပါတယ္။

ဒါျဖင့္ ေန႕စဥ္ ရဟန္းတစ္ပါးအတြက္ ဆြမ္း၀တ္ျပဳပါလား လို႕ တိုက္တြန္းပါတယ္။ သိုေသာ္

အေဆြ -ငါတို႕ဟာ ပုဏၰားမ်ိဳးႏြယ္ေတြပါ၊ သာကီ၀င္ႏြယ္ဖြား ဘုရားနဲ႕ ရဟန္းေတြကို ဆြမ္း၀တ္ျပဳတဲ့အလုပ္ ဟာ ငါတို႕ ပုဏၰားေတြရဲ႕အလုပ္မဟုတ္ဘူး

ဥပါသကာသည္ မိတ္ေဆြ စစ္ပီသသူျဖစ္ပါတယ္။ ေဂါတမဗုဒၶဘုရားရွင္အား သက္၀င္ယံုၾကည္မႈမရွိေသာ ပုဏၰားမ်ိဳးႏြယ္အား အလွဴဒါန ျပဳခ်င္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္နိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။

အေဆြ- ရဟန္းေတာ္ေတြကို အသင္လွဴခ်င္တဲ့ ဆႏၵမရွိရင္ မလွဴပါနဲ႕၊ ဒါေပမယ့္ အကြၽန္ကိုေတာ့ ထမင္းလက္တစ္ဆုပ္ ေပးပါလား၊ အသင္ေပးတဲ့ ထမင္းလက္တစ္ဆုပ္ကို အကြၽန္က တစ္ဆင့္ ရဟန္းေတြကို လွဴေပးပါမယ္။ထိုအခါ ဥပါသကာ၏ စကားကိုေတာ့ သူလက္ခံလိုက္သည္။

ေကာင္းျပီ ၊ ေဂါတမနဲ႕ သူ႕ရဲ႕ရဟန္းေတြကို ငါ့လက္နဲ႕ မလွဴရရင္ ေက်နပ္တယ္။ သင့္ကို ထမင္း လက္တစ္ဆုပ္ေပးမယ္။ အဲဒီ ထမင္းကိုသင္ စားခ်င္စား၊ ရဟန္းေတြကို ေပးခ်င္ေပး ၊သင့္သေဘာ အတိုင္းျပဳမူနိုင္ပါတယ္လို႕ေျပာျပီး ဥပါသကာလက္ထဲသို႕ ထမင္း တစ္ဆုပ္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဥပါသကာမွ ထိုထမင္းအား သံဃာေတာ္တစ္ပါးကို ေပးလွဴခဲ့သည္။

ထို႕ေနာက္ အရင္ကတည္းက တရားေတာ္မ်ားကိုၾကည္ညိဳစိတ္ ႏွင့္အတူ ဆြမ္းဘုဥ္း ေပးေနေသာ ရဟန္းေတာ္ ၏ ဣေျႏၵကိုၾကည္ညိဳလာကာ မိစၦာဒိ႒ိအယူကိုစြန္႕ျပီး ဗုဒၶဘာသာ အျဖစ္သို႕ ကူးေျပာင္းခဲ့ေလသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ကန္ေတာ့ျခင္းႏွင့္အတူ ဆြမ္း၀တ္ မျပတ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ သူ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ညီ ႏွင့္ညီမ ျဖစ္သူတို႕သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသာသနာ ကိုသက္၀င္ ယံုၾကည့္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ မိဘႏွစ္ပါးကေတာ့ မိစၦာဒိ႒ိ အယူမွ မေျပာင္းလဲခဲ့ေပ။

ထိုဇာတ္လမ္းေလး ကိုၾကည့္ျခင္းအား ျဖင့္ ဥပါသကာ လို မိတ္ေဆြ စစ္ အမွန္တစ္ကယ္လိုအပ္ပါတယ္။ မိစၦာဒိ႒ိ အယူရွိသူ ၏ လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ...ဒါန အက်ိဳးကိုေတာ့ ေနာက္ပိုစ့္တစ္ခုမွာ ဆက္ေျပာျပပါမယ္။ အခုေတာ့ မိတ္ေဆြ စစ္အေၾကာင္းကို မွတ္သားရသေလာက္ ေျပာျပရရင္-

မိတ္ေဆြစစ္(၄)ေယာက္
(က) ေက်းဇူးျပဳေသာ မိတ္ေဆြစစ္
၁။ ေမ့ေလွ်ာ့သူကို ေစာင့္ေ႐ွာက္တတ္ျခင္း၊
၂။ ေမ့ေလွ်ာ့သူ၏ စည္းစိမ္ဥစၥာကို ေစာင့္ေ႐ွာက္တတ္ျခင္း၊
၃။ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနသူ၏ အားကိုးအားထားရာျဖစ္ျခင္း၊
၄။ ျပဳဖြယ္ကိစၥ႐ွိလာလွ်င္ လိုအပ္သည္ထက္ႏွစ္ဆကူညီျခင္း၊
ဤအဂၤါေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို ေက်းဇူးျပဳေသာမိတ္ေဆြစစ္ ဟုေခၚသည္။

(ခ) ဆင္းရဲအတူ ခ်မ္းသာအမွ် မိတ္ေဆြစစ္
၁။ သူ၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားေသာ အေၾကာင္းကိစၥကို မိမိအားသာ ေျပာျခင္း၊
၂။ မိမိ၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားေသာ အေၾကာင္းကိစၥကို သူတစ္ပါးအား မေျပာၾကားဘဲႏွုတ္လံုျခင္း၊
၃။ အခက္အခဲ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳလာလွ်င္ မိမိကိုစြန္႔ပစ္မသြားျခင္း၊
၄။ မိမိအက်ိဳးအတြက္ အသက္ကုိပင္ စြန္႔ႏိုင္သူျဖစ္ျခင္း၊
ဤအဂၤါေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို ဆင္းရဲအတူခ်မ္းသာအမွ် မိတ္ေဆြစစ္ဟုေခၚသည္။

(ဂ) အက်ိဳးစီးပြား ေျပာၾကားေသာ မိတ္ေဆြစစ္
၁။ မေကာင္းမႈ မျပဳရန္ တားျမစ္သူ၊
၂။ေကာင္းမႈျပဳရန္ မတားျမစ္သူ၊
၃။ မၾကားဘူးေသးေသာ သိမ္ေမြ႔နက္နဲသည့္ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာၾကားသူ၊
၄။ နတ္႐ြာနိဗၺာန္ ေရာက္ေၾကာင္း လမ္းေကာင္းလမ္းမွန္ ညႊန္ျပေျပာဆိုသူ၊
ဤအဂၤါေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို အက်ိဳးစီးပြား ေျပာၾကားေသာ မိတ္ေဆြစစ္ ဟုေခၚသည္။

(ဃ) ေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာမိတ္ေဆြစစ္
၁။ မိမိ၏ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးမွုကို မႏွစ္သက္သူ၊
၂။ မိမိ၏ တိုးတက္ၾကီးပြားမွုကိုသာ ႏွစ္သက္သူ၊
၃။ မိမိအေၾကာင္း မေကာင္းေျပာသူကို တားျမစ္သူ၊
၄။ မိမိ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေျပာဆိုသူကို ခ်ီးမြမ္းသူ၊
ဤအဂၤါေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေသာမိတ္ေဆြစစ္ ဟုေခၚပါတယ္။

မိတ္ေဆြစစ္တို႔ရဲ႕ အဂၤါရပ္ေတြနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား ရရွိနိုင္ၾကပါေစ။

္ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ညခင္း

2 - Comment:

 • January 3, 2010 at 5:10 PM
  Anonymous :

  အေရးအသားေတြေကာင္းပါသည္
  မိတ္ေဆြစစ္ကိုေတြ႔ခ်င္လို႔ ကိုယ္တိုင္မိတ္ေဆြစစ္ျဖစ္ေအာင္ အရင္လုပ္ရဦးမယ္လို႔ မွတ္သားသြားပါၿပီ။ ဒီ

  ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ

 • January 4, 2010 at 11:12 PM

  မိတ္ေဆြစစ္မ်ား ရခ်င္ပါတယ္ ညခင္းလည္း မိတ္ေဆြစစ္တိုးပြားပါေစ

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers