ခရမ္းသီး ကြၽန္ မဟုတ္သူ ေပၚဦး

27

တစ္ရံေသာအခါ အမရပူရေရႊနန္းေတာ္ရွင္ ဘိုးေတာ္မင္းတရားၾကီးသည္ ပြဲေတာ္တည္ရာတြင္ ျမိန္ရွက္ေတာ္မမူသည္မွာ ၾကာျပီျဖစ္၍ ခရမ္းသီးကိုေၾကာ္ ၍ပြဲေတာ္တည္လိုေသာ ဆႏၵျဖစ္ေတာ္မူတယ္။ သို႕ေသာ္ မင္းတရားမွာ သလိပ္ထေခ်ာင္းဆိုးေသာေရာဂါမွာလည္း သက္သာေတာ္မူခါစ ျဖစ္သျဖင့္ အခက္ေတြ႕ေနသည္။ ထို႕ေၾကာင့္အနားရွိတဲ့ အမတ္ၾကီးေပၚဦး ကိုလွမ္း၍မိန္႕ေတာ္မူလိုက္သည္။

ေပၚဦး...ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ပြဲေတာ္တည္ရာမွာ မျမိန္ရွက္တာၾကာေခ်ျပီ။ ခရမ္းသီးကိုေၾကာ္ခ်က္၍ ပြဲေတာ္တည္ ရန္ ဆႏၵရွိေလတယ္။ ဒါေပမဲ့ေခ်ာင္းဆိုးမွာကိုလည္း စိုးရိမ္ေတာ္မူတယ္။ ဒီရာသီနဲ႕ ကိုက္မကိုက္ ခ်င့္ခ်ိန္ျပီး ပြဲေတာ္တည္သင့္မတည္သင့္ ေလွ်ာက္တင္ေစ ေမာင္မင္း...

ထိုကဲ့သို႕ ဘိုးေတာ္မင္း က အမိန္႕ေတာ္ရွိလိုက္သည္ႏွင့္ ဦးေပၚဦးကလည္း ဥပမာ၊ ဥပေမယ်ေတြနဲ႕ ေဆးက်မ္း၊ ဓာတ္က်မ္း၊ ဗိေႏၶာက်မ္းမ်ားကို ကိုးကားျပီး ခရမ္းသီးကိုခ်ီးမြမ္းေလသည္။ မင္းၾကီး မိန္႕ေတာ္မူလိုက္ကတည္းက မင္းၾကီး ဆႏၵကို သိကာ အၾကိဳက္လိုက္၍ေျဖေလသည္။

ထိုအခါ ဘိုးေတာ္မင္းတရားၾကီးလည္း စားေတာ္၀န္ကို ခရမ္းသီးေၾကာ္ႏွင့္ပြဲေတာ္တည္ လိုေၾကာင္း မိန္႕ေတာ္မူေလသည္။ သို႕ျဖင့္ညဥ့္အခါပြဲေတာ္တည္ရာ ခရမး္သီးေၾကာ္ႏွင့္ ႏွစ္သက္အားရစြာ ပြဲေတာ္ တည္ေတာ္မူေလသည္။

ထို႕ေနာက္ ညအခါတြင္ စက္ေတာ္ေခၚရာ၌ လြန္စြာေခ်ာင္းဆိုးေတာ္မူ၍ တစ္ခဏမွ်ပင္ စက္ေတာ္မေခၚနိုင္ခဲ့ေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ ခရမ္းသီးပြဲေတာ္တည္သင့္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ေသာ ဦးေပၚဦးအား အလြန္အမ်က္ထြက္ေတာ္ မူသည္။

ေနာက္တစ္ေန႕ ညီလာခံေရာက္ေတာ့ ဟဲ့ ေပၚဦး ...ေမာင္မင္းက သင့္ေတာ္လွျပီဆို၍ ပြဲေတာ္တည္ရာ တစ္ညလံုးအိပ္မရေအာင္ ေခ်ာင္းဆိုးေတာ္မူလွတယ္။ ေမာင္မင္းကို သတ္သင့္လွျပီ မဟုတ္လား ေပၚဦး...

မွန္လွပါ ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ထားလွ်င္လည္း ေနရပါမည္။သတ္လွ်င္လည္း ေသရပါမည္ဘုရား၊ ယခု ဘုန္းေတာ္ကြၽန္ ေပၚဦးသည္ ရာထူး ဌာနႏၱရ ႏွင့္ ေနထိုင္စားေသာက္ရျခင္းမွာ ခရမ္းသီး က ခန္႕ထားေသာစည္းစိမ္ မဟုတ္ပါ၊ မင္းတရားၾကီးက ခန္႕အပ္ သူေကာင္းျပဳထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား၊ ဒါေၾကာင့္ ခရမ္းသီး ၏ အလိုမလိုက္ဘဲ ဘုန္းေတာ္ကြၽန္ပီပီ မင္းတရားၾကီး အလိုအတိုင္း ေလွ်ာက္တင္ခဲ့ရေၾကာင္း သံေတာ္ဦးတင္ရပါတယ္ဘုရား...

ကဲကဲ... ေတာ္ပါေတာ့ ေပၚဦးရယ္..ေမာင္မင္း ဆင္ေျခဆင္လက္ေတြကေတာ့ ကုန္နိုင္ဖြယ္ မျမင္ပါဘူး။

ဘိုးေတာ္မင္းတရားၾကီးလည္း ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ညိဳရာမွ ျပံဳးေတာ္မူလွ်က္ ေျပာေျပာဆိုဆို မိန္႕ေတာ္မူလွ်က္ႏွင့္ပင္ အတြင္းေဆာင္သို႕ ၀င္ေတာ္မူေလသည္။ ညီလာခံတြင္ ျငိမ္သက္ေနၾကေသာ မွဴးမတ္ဗိုလ္ပါ အေပါင္းလည္း ရယ္ပြဲဖြဲ႕နိုင္ၾကေလသည္။ ဦးေပၚဦးကား ဘာမွ မလုပ္သူလို တံုဏွိဘာေ၀။


ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။
ညခင္း

27 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers