သားေကာင္းတစ္ေယာက္

2

သားေကာင္းတစ္ေယာက္ ဆိုသည္မွာ.....
မိဘ တို႕၏ စိတ္ႏွလံုးကို ျပည့္၀ေစတတ္ေသာေၾကာင့္ သား ဟု ဆိုပါသည္။

မိဘတို႕သည္ သားသမီးေမြးျမဴလိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ငါးခ်က္ျဖင့္ ေမြးျမဴၾကသည္ဟု ဘုရားရွင္က ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ယင္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ငါးခ်က္မွာ-

(၁) ငါတို႕ ေကြၽးေမြးခဲ့သလို ငါတို႕ အသက္ၾကီးေသာအခါ အေရးတယူ အေလးမူ၍ ျပန္လည္ေကြၽးေမြးလိမ့္မည္။

(၂) ငါတို႕၏ အမႈကိစၥတို႕ကို ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေပးလိမ့္မည္။

(၃) ငါတို႕၏ အေမြအႏွစ္ကို ခံထိုက္ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ ၾကလိမ့္မည္။

(၄) ငါတို႕ အမ်ိဳးအႏြယ္ မပ်က္စီးေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကလိမ့္မည္။

(၅) ငါတို႕ ကြယ္လြန္ေသာအခါ ငါတို႕ကို ရည္မွန္း၍ ကုသိုလ္ျပဳကာ အမွ်ေပးေ၀လိမ့္မည္။

ယင္းငါးခ်က္တြင္ နံပါတ္(၁) အခ်က္ျဖစ္ေသာ ငါတို႕ေမြးျမဴထားေသာ သားသမီးသည္ ငါတို႕အား ျပန္လည္လုပ္ ေကြၽးၾကလိမ့္မည္ ဟူေသာ မိဘ တို႕၏ စိတ္ႏွလံုးအလိုဆႏၵ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုျဖည့္ၾကမွသာလွ်င္ မိဘတို႕၏ ထိုအလိုဆႏၵအတိုင္းျပန္လည္ လုပ္ေကြၽးျပဳစုၾကမွသာလွ်င္ သားဟု ဆိုရပါသည္။

အသိတိနိပါတ္။ မဟာသုတေသာမ ဇာတ္၌ အေလာင္းေတာ္ သုတေသာမ မင္းက ေပါရိသာဒ၏ မိဖုရားကို ဆံုးမရာ၌-

-လင္ကိုမေၾကာက္ေသာ မယားသည္ မယားမမည္။
-မိဘကို မလုပ္ေကြၽးေသာ သားသမီးသည္ သားသမီးမမည္ဟု ဆိုဆံုးမခဲ့သည္။

မိဘကို လုပ္ေကြၽးျပဳစုေသာ... မိဘ တို႕၏ စိတ္ႏွလံုးအလိုဆႏၵ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုျဖည္း ဆည္းေသာ...သားေကာင္း သမီးေကာင္းမ်ား...အျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကပါစို႕လို႕ ဆႏၵျပဳရင္း။

ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ...
ညခင္း

2 - Comment:

 • April 20, 2009 at 1:01 AM

  မိဘကို လုပ္ေကြၽးႏိုင္ေသာ သမီးေလးနဲ႕သားေလးျဖစ္ပါေစေနာ္ ညခင္းနဲ႕လမင္း အတာေရနဲ႕ အတူေအးခ်မ္းပါေစ...

 • April 22, 2009 at 3:50 AM
  Anonymous :

  သိပါဘူးဗ်ာ သားေကာင္းမ်ားဆုိလုိ႔ စစ္သားအေၾကာင္းမ်ားလားလုိ႔
  ထင္ေနတာ သီခ်င္းေတာင္ သြားသတိရေသးတယ္ ဘာတဲ့....
  ဒူးမေထာက္ လက္မေၿမွာက္ ေလးဘက္ေထာက္သြားမည္ ဆုိတာေလးကုိပါ။ အဟစ္ဟစ္ဟစ္
  က်ေနာ္ကေတာ့ မိဘအတြက္ သား..ရတာနာ မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာ။ ဒါေပမဲ့ လင္ေကာင္း မယား ၿဖစ္ၿဖစ္ေတာ့ မသိေသးဘူးဗ်

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers