အေႏွာင္ထူေလ ေလာင္ဆူေလ

1

အေႏွာင္ထူေလ  ေလာင္ဆူေလ

အသင္သဏၭာန္ အရ
လူ၀တ္ေၾကာင္ဘ၀ကို
ကိုင္းေတာမွာ ေဆာက္တဲ့အိမ္၊
ရဟန္းဘ၀၊ သီလရွင္ဘ၀ကို
ေသာင္ျပင္မွာ ေဆာက္တဲ့အိမ္
လို႕ဆိုရေပမယ့္
အႏွစ္သာရအရကေတာ့
လူပဲျဖစ္ျဖစ္
ရွင္ပဲျဖစ္ျဖစ္
သံေယာဇဥ္အေႏွာင္အဖြဲ႕
မ်ားတဲ့စိတ္ဟာ
ကိုင္းေတာအိမ္ျစ္ျပီး
သံေယာဇဥ္အေႏွာင္အဖြဲ႕
ကင္းတဲ့စိတ္ဟာ
ေသာင္ျပင္အိမ္ျဖစ္ပါတယ္။
လူျဖစ္ေပမယ့္
ေသာင္ျပင္မွာ ေရာက္ေနနိုင္သလို
ရွင္ျဖစ္ေပမယ့္လည္း
ကိုင္းေတာမွာ ေရာက္ေနနိုင္ပါတယ္။
ကိုင္းေတာ အိမ္သမားက
အပူဓာတ္ ကူးလြယ္ပါတယ္။
ေသာင္ျပင္အိမ္သမားက
အပူဓာတ္ကင္းေ၀းပါတယ္။ အရွင္ဆႏၶာဓိက (စိတ္အားျဖည့္ဓမၼပန္းပြင့္)

1 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers