မာနေၾကာင့္အမ်ိဳးယုတ္ႏွိမ့္

1

ကႆပ ျမတ္စြာဘု၇ား လက္ထက္ မင္းသားတစ္ေယာက္သည္ မိတ္ေဆြေကာင္းႏွင့္ ေပါင္းသင္းမိသျဖင့္ သတိ သံေ၀ဂျဖစ္၍ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းျပဳျပီးလွ်င္ ပရိယတ္ တရားေတာ္မ်ားကို သင္ယူရာ ပရိယတၱိ ဗဟုသုတႏွင့္ ျပည့္၀ကံုလံုေသာ ရဟန္းေတာ္ျဖစ္လာ၏။ သို႕ေသာ္ အမ်ိဳးမာန္ ႏွင့္ ဗဟုသုတမာန္ ခက္ထန္ၾကီးမားေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို ၀ါၾကြားေျပာဆိုကာ သူတစ္ပါးကို ရႈတ္ခ်ေျပာဆိုေလ့ရွိ၏။ မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်ျခင္း နိ၀ါတ တရားကို နားမလည္သူျဖစ္သည္။
ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္သို႕ ေရာက္ေသာအခါ ထိုရဟန္းသည္ သူ၏ ထိုမႏွိမ့္ခ်မႈ မာနၾကီးမႈ အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ အယုတ္ဆံုး အနိမ့္ဆံုး အမ်ိဳးျဖစ္သည့္ သုႆာန္ေစာင့္ စ႑ာလအမ်ိဳး၌ျဖစ္ရ၏။ အမည္မွာ သုပၸိယျဖစ္၏။
ေနာင္အခါ ေသာပါကမေထရ္ထံမွ တရားနာရ ၍ ရဟန္းျပဳျပီးလွ်င္ တရားအားထုတ္ရာ ရဟႏၱာျဖစ္သြား၏။ မႏွိမ့္ခ်မႈ ေမာက္မာေထာင္လြားမႈ မာန အကုသိုလ္သည္ ရဟႏၱာျဖစ္မည့္ ဘ၀အထိလိုက္၍ ဆိုးက်ိဳးကိုေပးနိုင္ပါသည္။
အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ပစၥည္းဥစၥာ၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ရာထူးဂုဏ္ရွိန္ စသည္ျဖင့္ တမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မိမိကိုယ္ကို အဟုတ္ၾကီး... အေတာ္ၾကီးထင္မွတ္ကာ မာန္မာနခက္ထန္ေနသူသည္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း နိ၀ါတ မဂၤလာ မရွိေပ။ ထိုသို႕နိ၀ါတ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း မဂၤလာ မရွိသူသည္ သိမ္ေမြ႕နႈးညံေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈ မရွိသျဖင့္ မခ်မ္းသာနိုင္ေပ။ အျမဲတေစ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္း ေမာက္မာရိုင္းစိုင္း ေနမည္သာျဖစ္ျပီး ပူေလာင္ေနသူသာ ျဖစ္၏။
ထို႕ေၾကာင့္ အပူ၏ ဆန္႕က်င္ဘက္ အေအးတရား ႏွိမ့္ခ်ျခင္း နိ၀ါတ မဂၤလာသည္ မုခ် လိုလားအပ္သည့္ မဂၤလာတစ္ပါးပင္ျဖစ္သည္။ ႏွိမ့္ခ်စိတ္ထားရွိသူသာ ရိုေသထိုက္သူကို ရိုေသ ကိုင္းရႈိင္းေလ့ရွိေပသည္။

မာန္ေထာင္လႊားက၊ မ်ိဳးယုတ္ရ၊ ႏွိမ့္ခ် မ်ိဳးျမတ္သည္။ ႏွိမ့္ခ်သူမွာ၊ စဥ္မကြာ၊ မဂၤလာရွိေပသည္။
ညခင္း
တရားအစစ္-အမွန္ခ်စ္-ႏွစ္ျခိဳက္က်င့္သံုးနိုင္ပါေစ။

1 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers