အခ်စ္နဲ႕ စြဲလမ္းမႈ...

0

အခ်စ္နဲ႕ စြဲလမ္းမႈ

ျပီးျပည့္စံုသည့္ ဘ၀တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ဖို႕ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စာရင္းခ်ၾကည့္ပါ။ အမ်ားစုမွာ စင္စစ္ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ၊ ေလာဘႏွင့္ ဆႏၵ မ်ားျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရမည္။ ထိုလိုအပ္ခ်က္တြင္အခ်စ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ၾကည့္ပါ။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့အခ်စ္သည္အေရးမၾကီး ၊ အခ်စ္မရွိလည္း ေနနိုင္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ မွန္ေပသည္။ အခ်စ္မရွိဘဲ အသက္ရွင္ေနထိုင္နိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ရုပ္ပိုင္းအရသာ က်န္းမာနိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်စ္သည္ စိတ္ က်န္းမာမႈ၏ေရေသာက္ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ လူတို႕သည္ ေမြးဖြားသန္႕စင္ခ်ိန္မွစ၍ အခ်စ္ကို ခံစားၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ မိဘ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို လက္ခံရွိသည္။ ထို မိဘ၏ ခ်စ္ေမတၱာအေပၚမႈတည္၍ မိမိ၏ အသက္အရြယ္ ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳအရ ..အခ်စ္စိတ္သည္ လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲသြာ ခဲ့ၾကတယ္။

အခ်စ္စစ္ဆိုသည္ မွာ အဘယ္နည္း။ အခ်စ္စစ္ဆိုသည္မွာ ခ်စ္သူအတြက္ အခ်စ္စိတ္မွ ေပါက္ဖြားသည့္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ဂရုစိုက္မႈ၊ ရုိေသေလးစားမႈ၊ သည္းခံမႈ၊ တန္ဖိုးထားမႈ၊ အနစ္နာခံမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ နားလည္ေပတတ္မႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ စသည့္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ ေပးဆပ္ျခင္းမ်ားျဖစ္သည့္ စိတ္ေစတနာမ်ား ပါ၀င့္ေလ့ ရွိတယ္လို႕ စိတ္စီစစ္မႈ ပညာရွင္ဆိုခဲ့ဘူးတာ မွတ္သားမိသည္။

စြဲလမ္းမႈ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ လူစိတ္သဘာ၀သည္ စြဲလမ္းတတ္သည္။ အစားအေသာက္ အ၀တ္အထည္ အေနအထိုင္မွအစ အမ်ိဳးမ်ိဳးစြဲလမ္းတတ္သည္။ ဘ၀၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ စြဲလမ္းမႈမ်ားပါ၀င္လာသည္။ လူတို႕၏ လိုအင္ဆႏၶမ်ားမွေပါက္ဖြားလာေသာ အႏၱရာယ္ေပးနိုင့္သည့္ ေလာဘမ်ား တိုးပြားလာမႈျဖစ္သည္ ဟု စိတ္ပညာရွင္တို႕က ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ စြဲလမး္မႈ ဟူသည့္ စကားလံုမ်ားတြင္ ဥပါဒါန္း၊ ဆႏၵျပင္းျပမႈ၊ ပ်က္စီးေစမႈ၊ အက်င့္စြဲမႈ၊ သူတစ္ပါးကို အားကိုးမႈ၊ မွီခိုမႈ စသည္ အဓိပၸါယ္မ်ားပါ၀င္သည္။

အခ်စ္အေၾကာင္းေျပာဆိုရာတြင္ ပင္ တစ္ခါတစ္ရံ ထိုစကားလံုးမ်ားကို အသံုးျပဳလာၾကသည္။ ျပီးျပည့္စံုေသာ ဘ၀တစ္ခုတည္ေဆာက္ရာတြင္ အခ်စ္ႏွင့္ စြဲလမ္းမႈ၊ လိုခ်င္တက္မက္မႈတို႕ မွာ ေရာေထြးလာသည္။စြဲလမ္းမႈမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ အခ်စ္ဟူသည္ ကေလးဘ၀မွာ ယခုအထိ ကိုယ္မၾကံဳေတြ႕ရသည့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ မစြမ္းေဆာင္နိုင္သည့္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္စြမ္းရည္ မ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုေနသူတစ္ဦးကို မွီခိုအားထားကာ သေဘာက် ႏွစ္သက္ျခင္းျဖစ္သည္။ထိုမွစ၍ အႏၱရာယ္ေပးနိုင္သည့္ စြဲလမ္းမႈမွ အခ်စ္စိတ္တို႕ေပါက္ပြားလာၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္အခ်စ္ကို ၾကံဳလာလွ်င္ ထိုမေကာင္းေသာ စြဲလမ္းမႈမ်ိဳး မွ ေပါက္ဖြားလာသည့္ အခ်စ္ကို လက္သင့္ မခံမိရန္မွာ အေရးၾ႕ကီးသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ အခ်စ္ႏွင့္ စြဲလမ္းမႈကို ခြဲျခားသိကာ မွန္ကန္ေသာ ဘ၀ေဖာ္ကို ခိုင္မာတည္ျမဲေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရြင္ရြင္ လက္တဲြနိုင္ရန္ ၾကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ဦးကို တစ္ဦးခ်စ္ၾကပါ။ ဒါေပမဲ့ အခ်စ္ၾကိဳးေတြနဲ႕ မခ်ည္ေနွာင္မိပါေစနဲ႕...
ကမ္းေျခတစ္ေၾကာမွာ ေမ်ာပါရိုက္ခတ္ေနတဲ့ ပင္လယ္ေလတစ္ခု သာျဖစ္ေနပါေစ...
တစ္ဦးလိုအပ္ခ်က္ကို တစ္ဦးျဖည့္ဆည္းပါ။ ဒါေပမဲ့ ဂုဏ္မယူမိပါေစနဲ႕...
တစ္ဦးရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကို တစ္ဦးၾကည္နႈးပါ။ ဒါေပမဲ့ ယူမသံုးမပါေစနဲ႕...
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊႊင္ရြင္ သီဆိုကခုန္လိုက္ၾကပါ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ေယာက္ခ်င္း စီျဖစ္ေနပါေစ...
တေယာတစ္လက္ရဲ႕ ၾကိဳးေတြက တစ္ၾကိဳးခ်င္းစီရွိေနေပမဲ့ သံစဥ္တစ္ခုတည္းကို သီဆိုေနတယ္..
ႏွလံုးသားခ်င္း ဖလွယ္လိုက္ပါ။ ဒါေပမဲ့ မခ်ဳပ္ေနွာင္မိပါေစနဲ႕...
ႊႏွလံုးသားေတြ ဟာ ဘ၀ရဲ႕ လက္ထဲမွာ သာရွိတယ္...

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႕မွာ...
ခ်စ္သူအတြက္ ပန္းေလး တစ္ပြင့္ ...သူ႕ကိုယ္စား ေပးပို႕ေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုလာတဲ့ ညခင္း ရဲ႕ ေမာင္ေလး အတြက္ ဒီပို႕စ္ေလး နဲ႕ သေရာ္ပါတယ္။

အားလံုးကို ခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္

0 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers