ငါ့ေၾကာင့္မဟုတ္

0

ဒီေျမေပၚ ေရတစ္စက္ စ ခ်သူဟာ ငါ ျဖစ္တယ္…။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ဒီေနရာမွာ သမုဒၵရာ…. တစ္ခု ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ငါ့ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး။

ဒီေတာင္ကမူေလးေပၚ ေက်ာက္ခဲေလး တစ္ခဲကို မီးစြဲေအာင္ စလုပ္သူဟာ ငါျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ဒီေတာင္ကမူေလး မီးေတာင္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္လာျပီး ထေပါက္ကြဲရင္…ငါေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး..။

ေဟာ….အေတာင္ပံမဲ့ေနတဲ့ အေဖာ္မဲ့ ငွက္ကေလးတစ္ေကာင္ကို အေတာင္ပံေတြ ေပးတာငါျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္ ခ်ိန္မွာ ဒီေဒသ ငွက္မဲ့ေဒသ ျဖစ္ျပီး သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးသြားရင္ ငါ့ေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး။

ေအး….ေႏြသစ္ခက္ကို ရြက္နုတစ္ရြက္ေပးသူဟာလည္း ငါပဲ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီရြက္နုတစ္ရြက္ေၾကာင့္ ေျခာက္ေသြ႕ျပီး ေတာျပဳန္းတဲ့ ဒီေနရာမွာ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ စိမ္းလန္း ေ၀ဆာျပီး သာယာတဲ့ ဥယ်ာဥ္ကေလးေတြ ေပၚလာရင္ ေအးျမတဲ့ စမ္းေခ်ာင္းကေလးေတြ ေပၚလာရင္ ငွက္ကေလးေတြ သီခ်င္းဆိုတိုင္း ပန္းပြင့္ကေလးေတြ …ထ. ကရင္…

ဟုတ္ျပီေနာ္…။ ဟိုတစ္ခ်ိန္က မရဖူးတဲ့ ခ်ိဳျမန္မႈေတြ အခုဒီေနရာမွာ ျပန္ရလာရင္လည္း…..

ငါ့ေၾကာင့္မဟုတ္……

0 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers