ဓမၼစရိယ မဂၤလာ

2


ဓမၼစရိယ မဂၤလာ တရားမွ်တမွန္ကန္စြာ ျပဳက်င့္ျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ မဂၤလာမည္၏။


အဓိပၸါယ္မွာ တရားမွ်တစြာ က်င့္ၾကံေနထိုင္ရမည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ တရားက်င့္ျခင္းဟူသည္မွာ မွ်တစြာ က်င့္ျခင္းျဖစ္သည္။ မွ်မွ်တတ မလုပ္ဘဲ ေနရာတကာ အသာယူေနပါက ဓမၼစရိယ မဂၤလာ က်င့္စဥ္ကို မလိုက္နာရာ ေရာက္ပါတယ္။


ေရွးအခါက ရြာတစ္ရြာတြင္ ညီအစ္ကို၂ေယာက္အေမြခြဲယူၾကရာ ႏြားမတစ္ေကာင္ကို အစ္ကိုၾကီးက ေနာက္ျမီးပိုင္းယူ၍ ေရွ႕ပိုင္းေခါင္းပိုင္းကို ညီငယ္အား ေပး၏။ ညီငယ္သည္ မိမိပိုင္ေသာ ႏြားမေခါင္းပုိင္းအား အစာေကြၽးရသည္။ ေရတိုက္ရသည္။


အစ္ကိုၾကီးမူကား ႏြားမ၏ ေနာက္ပိုင္းမွ ထြက္လာေသာ ႏြားကေလးကိုယူသည္။ ႏုိ႕ညစ္ယူသည္။ ေစာင္တစ္ထည္ကိုလည္း အစ္ကိုၾကီးက ညဘက္တြင္ပိုင္ ၍ ေန႕ဘက္တြင္ ညီငယ္ပိုင္ေစသည္။ ညီငယ္မွာ ေနခင္းတြင္ ေစာင္ကို ေလွ်ာ္ဖြပ္ေခါက္သိမ္းရသည္။ ညဘက္တြင္ အစ္ကိုၾကီၚက ျခံဳသည္။


ၾကာေသာ္ ညီငယ္သည္ မခံနိုင္ျဖစ္လာ၍ွ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ထံ မေက်နပ္ခ်က္ကို ဖြင့္ဟသည္။ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ အၾကံေပးခ်က္အရ ေစာင္ကို တစ္ေန႕လံုး ေရစိမ္ထားသျဖင့္ ညတြင္ အစ္ကိုၾကီးမွာ ေစာင္ျခံဳမရေတာ့ေပ။ အစ္ကိုၾကီး ႏြားႏို႕ညစ္ေနစဥ္ ညီငယ္က ႏြားမေခါင္းကို ရိုက္ရာ ႏို႕ညစ္ေနေသာ အစ္ကိုၾကီးမွာ ႏြားကန္ခံရသည္။ ထိုေန႕မွစ၍ အစ္ကိုၾကီးသည္ ညီငယ္အား ႏြားႏို႕ တစ္၀က္ခြဲေပး၍ ေစာင္ကိုလည္းတစ္၀က္စီ ျခံဳခြင့္ျပဳရေလသည္။ ဓမၼစရိယာ တရားမွ်တစြာ က်င့္သံုးရေတာ့သည္။


လူတို႕သည္ အမွားအမွန္ ဆံုးျဖတ္ရာမွာ မိမိအၾကိဳက္ မိမိဆႏၵႏွင့္ မကိုက္ညီလ်င္ မတရား မမွန္ကန္ဟု ယူဆတတ္ၾကသည္။ထို႕ေၾကာင့္ အရာရာတြင္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထာ ျပီး မိမိမႏွစ္သက္ေသာ အမႈကို သူတစ္ပါးအေပၚမျပဳက်င့္ရ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား လက္ကိုင္ထားပါက ဓမၼစရိယမဂၤလာကို ျဖည့္က်င့္ျပီး ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။

ညခင္း


2 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers