သဒၶါတရားရွိသူ၊ ဟုတ္မဟုတ္

2

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကို ထိုသူကား သဒၶါတရားရွိသူ၊ ထိုသူသည္ သဒၶါတရားကင္းမဲ့သူ ဟုတ္မဟုတ္၊ ဘယ္လို ေပတံျဖင့္ တိုင္းၾကည့္ရမည္နည္း သဒၶါတရားရွိေသာသူတို႕သည္ ရပ္ရြာ သာမႈနာမႈမ်ား၊ တံတားခင္း၊ လမ္းျပင္စေသာ အမ်ားနွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စိတ္အား တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိ၏၊ ေက်ာင္ကန္ဘုရား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တံျမက္လွညး္၊ ေရေလာင္း၊သန္႕ရွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား တြင္လည္း သဒၶါတရား လက္ကိုင္ထားျပီး ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ထို႕ျပင္ ဒါနေကာင္းမႈကိုလည္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကတယ္။ ၀န္တို မစၧရိယ အညစ္အေၾကး ကင္းရွင္းျပီး သန္႕စင္ ေဆးေၾကာျပီး ေသာလက္ရွိသူကဲ့သို႕ ေပးလွဴဖို႕ရန္ လက္ကို အသင့္ျပင္ထားသည္။
ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က ကာဏမာတာ (ကာဏာ၏ အေမ)ေခၚေသာ ေသာတပန္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးရွိ၏။ ၄င္း၏သမီး ကာဏာသည္  အရပ္ေ၀းတြင္ အိမ္ေထာင္က်ျပီး မိခင္အိမ္သို႕ အလည္ျပန္လာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ခင္ပြန္းျဖစ္သူက ျပန္ေခၚသျဖင့္ ျပန္မည္ျပဳေသာအခါ မိခင္ၾကီးက လက္ေဆာင္အလိုငွာ သြားေရစာမုန္႕မ်ား ျပဳလုပ္ ထည္ေပးလိုက္ရန္ စီစဥ္၏။ မုန္႕မ်ား လုပ္ျပီးေသာအခါ ရဟန္းေတာ္မ်ားဆြမ္းရပ္လာသျဖင့္ ေလာင္းလွဴလိုက္ေလ၏။ ထိုရဟန္းေတာ္က သတင္းေပးသျဖင့္ အျခားရဟန္းမ်ားလည္း ထိုအိမ္ကို ဆြမ္းလာရပ္ၾကရာ ရပ္သမွ် ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ေလာင္းလွဴ လိုက္ရသျဖင့္ လုပ္ျပီးမုန္႕မ်ား ကုန္သြားေလတယ္။

ဒုတိယအၾကိမ္၊ တတိယအၾကိမ္ ေခၚျပန္သျဖင့္ ျပန္ရန္ စီစဥ္ေသာအခါတြင္လည္း ထည့္ေပးရန္ျပဳလုပ္ထားေသာ မုန္႕မ်ားကို ၾကြလာသမွ် ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ေလာင္းလွဴရသျဖင့္ မုန္႕မ်ား ကုန္သြားျပီး မျပန္ျဖစ္ေတာ့ရကာ လင္ေယာက်္ား၏ စြန္႕ပစ္ျခင္းကိုခံရေလသည္။

ေသာတာပန္တို႕သည္ မစၧရိယ အညစ္အေၾကး ကင္းရွင္းျပီး သဒၶါတရား ထက္သန္ေနသျဖင့္ လွဴဖြယ္ ၀တၴဳပစည္းရွိခိုက္ အလွဴခံပုဂိဳလ္ၾကြလာသည္ ဆိုလွ်င္ မလွဴဘဲ မေနနိုင္ၾကေပ။ထိုအျပင္ သဒၶါတရား ရွိသူတို႕သည္ မ်က္ႏွာအဆင္းမွာ အျမဲၾကည္လင္ရႊင္ပ်လ်က္ရွိျပီး ၊ စဥ္းလဲေကာက္က်စ္မႈမရွိ၊ လိမ္လည္လွည့္ပတ္မႈ မာယာလည္းမရွိ၊၊ ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းသည့္ အရာ တို႕တြင္ၾကည္ညိဳတတ္သည္။
ေဖာ္ျပပါ အက်င့္စရိုက္မ်ား၊ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ားကို ၾကည့္ရႈအကဲခတ္ျပီး သဒၶါတရားရွိသူ ဟုတ္မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ရေပမည္။
ညခင္း
တရားအစစ္-အမွန္ခ်စ္-ႏွစ္ျခိဳက္က်င့္သံုးနိုင္ပါေစ။

2 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers