အရိပ္ထိုးျခင္း။

0

 အရိပ္ထိုးျခင္း


လူမိုက္တို႕၏ အမွတ္အသား လကၡဏာ ၃မ်ိဳး ရွိေလသည္။ 

စိတ္ျဖင့္ မေကာင္း ေသာ အၾကံအစည္မ်ားကို ၾကံစည္ ေတြးေတာေလ့ရွိျခင္း၊ ႏွဳတ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ စကားမ်ားကိုေျပာဆိုေလ့ရွိျခင္း၊ ကိုယ္ျဖင့္ မေကာင္းေသာ အမႈကိစၥမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိျငင္း။

ယင္းသည္ အမွတ္လကၡဏာရွိသူ လူမိုက္တို႕သည္ ေသခါနီး ကာလ၌ ဆင္းရဲပင္ပန္းျခင္းၾကီး စြာျဖင့္ ေသဆံုးရေလ၏။ ထိုသူ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မေကာင္းမႈ အျခင္းအရာ အရိပ္နိမိတ္တို႕သည္ ေသခါနီးကာလ ဆင္းရဲေ၀ဒနာ ခံစားလ်က္ရွိစဥ္ ၌ေပၚေပါက္ထင္ျမင္လာၾကကုန္၏။

ယင္းသို႕လွ်င္ မေကာင္းမႈ ဒုစရိုက္တို႕ ပ်ံကာ၀ဲကာ နိမိတ္ထင္လာၾကသျဖင့္ ထိုသူမိုက္သည္ လြန္စြာ ထိတ္လန္႕ေၾကာက္ရြံ႕ေလ၏။ ငါသည္ မေကာင္းမႈ ဒုစရိုက္တို႕ကို ျပဳမိေလျခင္း၊ ေကာင္းမႈ သုစရိုက္တို႕ကို မျပဳလုိက္ရေလျခင္း ဟု စိုးရိမ္ေနတ ျဖစ္ေလ၏။

ၾကီးမားေသာ ေတာင္ျမင့္ေတာင္ထြတ္မ်ားသည္ ေန၀င္ခါနီးအခ်ိန္ ၌ ေျမျပင္သို႕ အရိပ္ထိုးလာျမဲတည္း။ အရိပ္သည္ ျပန္႕ႏွံ႕လႊမ္းအုပ္လာ ျမဲတည္း။  (ဗာလ ပဏၭိတသုတ္)

လွည္းဘီးသည္ဝန္ေဆာင္ႏြား၏ေျခရာသို႔ အစဥ္လိုက္သလို မိမိ၏ေနာက္ဝယ္ဆင္းရဲျခင္းသည္ အစဥ္လိုက္ေပသည္။ညခင္း 
 တရားအစစ္-အမွန္ခ်စ္-ႏွစ္ျခိဳက္က်င့္သံုးနိုင္ပါေစ။

0 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers