ေခတ္မွာ အသာစီးရေအာင္

0

 ေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာ လူတို႕သည္ ကုသိုလ္ကံေကာင္း ၍ မိဘေကာင္း၊ ဆရာေကာင္း၊ ရဟန္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရ၏။ ထို မိဘေကာင္း၊ ဆရာသမားေကာင္း၊ ရဟန္းေကာင္းမ်ားထံမွ ရရွိေသာ အဆံုးအမ ၾသ၀ါဒျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္ယဥ္ေၾကးလာၾကသည္။ စိတ္ဓာတ္ယဥ္ေက်းလာတဲ့အခါ ေျပာဆိုမႈ ႏွဳတ္လည္းယဥ္ေက်းလာသည္။ အသြားအလာ အလုပ္အကိုင္ ကိုယ္အမူအရာလည္း ယဥ္ေက်းလာ၏။ မိဘေကာင္း ဆရာသမားေကာင္းမ်ား သြန္သင္ဆံုးမမႈေၾကာင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္ေသာ အသိဥာဏ္လည္း ရွိလာသျဖင့္ အသက္ရွင္ေနစဥ္ က်န္းမာေရးေကာင္းစဥ္ တိုေတာင္းလွေသာ အခ်ိန္ကာလအတြက္သာ မၾကည့္ဘဲ မိမိဘ၀အတြက္ ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း ၾကည့္ရႈလာတတ္ ျမင္တတ္လာ၏။

တမလြန္ဘ၀မ်ား ေကာင္းစားေရးအတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာတတ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ေခတ္မွာ အသာစီးရေအာင္ မမွန္သည္ကို အမွန္လုပ္ျပီး မေျပာမိ ေအာင္ ရွာင္ၾကဥ္၏။ မိမိကိုယ္က်ိဳးကိုသာ ဦးစားေပးလ်က္ အသက္ရွင္ေနစဥ္ ခ်မ္းသာေရးအတြက္ မလုပ္သင္ ေသာအလုပ္မ်ားကို မလုပ္မိေအာင္ အထူးသတိထားေရွာင္ၾကဥ္၏။ အရာရာမွာ အျပစ္ကင္းေအာင္ေန၏။ သည္းခံ၏ ခြင့္လြတ္၏ ရန္သူမ်ားအေပၚ ေမတၱာပြား၏။

လူ႕ဘ၀သည္ မသိမႈအ၀ိဇၹာ၊ လိုခ်င္မႈ တဏွာစေသာ ကိေလသာတရားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚေန၏။ ထို႕ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕လူသားသည္ မိဘေကာင္း၊ ဆရာေကာင္း ၊ရဟန္းေကာင္းမွား ႏွင့္ မေတြ႕ရသျဖင့္ အဆံုးအမၾသ၀ါဒမ်ားကို မရရွိနိုင္ၾကေပ။ အခ်ိဳ႕ အဆံုးအမၾသ၀ါဒမ်ားကို ရရွိေသာ္လည္း တန္ဖိုးမထားျခင္းေၾကာင့္ မိမိစိတ္ကို ယဥ္ေက်းေအာင္ မဆံုးမနိုင္ မထိန္းသိမ္းနိုင္ၾကေပ၊ စိတ္ဓာတ္မယဥ္ေကးျခင္းေၾကာင့္ မူလ စိတ္မိုက္စိတ္ရိုင္းအတိုင္း ဘ၀ကို ကာမဂုဏ္ခံစားနိုင္ေရးအတြက္သာ အသံုးခ်ေနၾက၏။ သြားလာလႈပ္ရားေန ေနၾက၏။

ျပည့္ျပည့္စံုစံုခ်မ္းခ်မ္းသာသာျဖင့္ ကာမဂုဏ္ခံစားနိုင္ေရးအတြက္ မိမိက အသာစီးရလိုသျဖင့္
 သတ္ခြင့္ၾကံဳလာလွ်င္ မိမိက လက္ဦးမႈရေအာင္သတ္၏။ ခိုးခြင့္ၾကံဳလာလွ်င္လည္း ခိုး၏။ လု၏။ အခြင့္သာလွ်င္ ကာမဂုဏ္လည္း ေဖာက္ျပန္၏။ မိမိအမွား မိမိအျပစ္ကို ဖံုးကြယ္လ်က္ အျပစ္မရွိပါဘဲ သူတစ္ပါးသိကၡာက်ေအာင္ မမွန္မကန္လုပ္ၾကံ ေျပာဆို၏ ၀ါဒျဖန္႕၏။ သူအသာစီးရေအာင္ ပတ္၀န္းက်င္ကို စည္းရံုး၏။

သံၾကိဳးျဖင့္ ငုတ္တိုင္မွာ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ ေခြး၏ လႈပ္ရွား မႈမ်ိဳးျဖင့္ သူ၏ လႈပ္ရွားမႈကို ဗုဒၶက ခ်ိန္ထိုးျပေတာ္မူခဲ့၏။ ငုတ္တိုင္မွာ သံၾကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ခံရေသာ ေခြးသည္ သံၾကိဳး၏ နယ္နိမိတ္ အတြင္း၌သာ ဣရိယာပုတ္ေလးမ်ိဳးလံုး မွာ သြားလာလႈပ္ရွားနိုင္သကဲ့သို႕ မိဘ ေကာင္း၊ ဆရာေကာင္း၊ ရဟန္းေကာင္းမ်ားထံမွ နာယူမွတ္သားအပ္ေသာ အၾကားအျမင္ သုတမရွိသူမွာ အာရံုငါးပါး ၌ျငိတြယ္ေနေသာ တဏွာ နယ္နိမိတ္အတြင္း ၌သာ သြားလာလႈပ္ရွားနိုင္၏။ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္နိုင္၏ ဟုမိန္႕ေတာ္မူခဲ့၏။


ဗုဒၶ၏ ေအာင္ျမင္ေရးနည္းလမ္းမ်ား စာအုပ္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ေဖာ္ျပပါသည္။
အရွင္ေခမိႏၵ ပုသိမ္ျမိဳ႕၊ ပစၦိမာရံုေကာင္းတိုက္

ညခင္း
တရားအစစ္-အမွန္ခ်စ္-ႏွစ္ျခိဳက္က်င့္သံုးနိုင္ပါေစ။

0 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers