လည္.. ကိုယ္လွပ၊ ေဘာဂ ေျခြေရြ

1

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ အေလာင္းေတာ္သူျမတ္ျဖစ္စဥ္ဘ၀မ်ားစြာေတြမွာ သတၱ၀ါမ်ားရဲ႕ ၾကီးပြားခ်မ္းသာေၾကာင္းကို အလိုရွိေတာ္မူပါတယ္။ ျပဳေလသမွ် ကိစၥအ၀၀မွာ ပရဟိတ- သူတစ္ပါးအက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းမႈကိုပဲ အထူးဂရုျပဳ အာရံုစိုက္ေတာ္မူပါတယ္။

သတၱ၀ါေတြဟာ ဘယ္လိုနည္းနဲ႕မ်ား ကိုးကြယ္ရာအစစ္အမွန္ကို ယုံၾကည္သက္၀င္ျခင္း သဒၶါ၊ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္မႈသီလ၊ အၾကားအျမင္ မ်ားမႈ သုတ၊ စြန္႕ၾကဲေပးကမ္းျခင္း စာဂ၊ အရာရာဆင္ျခင္တိုင္းထြာ ေကာင္းစြာ သိျမင္နိုင္မႈ ပညာ၊ မေကာငး္မႈမွရွက္ျခင္း ဟီရိ၊ မေကာင္းမႈကိုေၾကာက္လန္႕ျခင္း ၾသတပၸစတဲ့ သူေတာ္ေတာ္ေကာင္း ဥစၥာ (၇)ပါးနဲ႕ ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ၾကပါ့မလဲလို႕  ၾကံစည္ပြားမ်ားအားထုတ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

တစ္ခါတုန္းက ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ ဗာရာဏသီျပည္ ျဗဟၼဒတ္မင္းၾကီးရဲ႕ သားေတာ္ျဖစ္ခ်ိန္ အရြယ္ေရာက္လာေတာ့ ပညာသင္ၾကားျပီၚ တကၠသိုလ္ျပည္က ျပန္လာတဲ့အခါ ခမည္းေတာ္မင္းၾကီးက သားေတာ္ကို အိမ္ေရွ႕စံအရာ အပ္ႏွင္းလိုက္ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဗာရာဏသီျပည္သူျပည္သားေတြဟာ နတ္ကိုးကြယ္သူေတြမ်ားျပီး ၾကက္-၀က္စတဲ့ တိရိစၦာန္ေတြကို သတ္ျဖတ္ျပီး ယဇ္ပူေဇာ္သူေတြ မ်ားလွပါတယ္။ ဒါကိုသိတဲ့ ဘုရားအေလာင္းဟာ အကုသိုလ္စရိုက္ေတြ ထူေျပာေနၾကတယ္ တိုင္းျပည္ေပၚမွာ ပါဏာတိပါတတိမ္တိုက္ေတြ အုပ္မိုးေနတယ္ ငါမင္းအျဖစ္ေရာက္ခဲ့လိုရွိရင္ ဒီ အကုသိုလ္တိမ္တိုက္ၾကီးကို ဥပါယ္တံမ်ဥ္၊ ပရိယာယ္တစ္မ်ိဳးနဲ႕ ဖယ္ရွားပစ္ရမယ္လို႕ ၾကံစည္စိတ္ကူးေနပါတယ္။

တစ္ေန႕မွာေတာ့ အိမ္ေရွ႕မင္းသာ ဟာ ရထားစီးျပီး ျမိဳ႕ျပင္ထြက္လာတဲ့အခါ ေညာင္ပင္ၾကီး တစ္ပင္ေအာက္မွာ လူအမ်ားစုျပီး ေညာင္ပင္ေစာင့္နတ္မင္းထံ ဆုေတာင္းေနၾကတာကို ေတြ႕ရတာမို႕ အိမ္ေရွ႕မင္းသားလည္း အမ်ားျပည္သူေတြ နည္းတူ ပန္း၊ နံ႕သာ၊ ဆီးမီးေတြနဲ႕ ပူေဇာ္ဟန္ျပဳျပီး တစ္စံုတစ္ရာဆုေတာင္းဟန္ ျပဳပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က စျပီး အိမ္ေရွ႕မင္းသားဟာ အဲဒီ ေညာင္ပင္ၾကီးေအာက္ကို မၾကာခဏေရာက္ေရာက္ လာတတ္ပါတယ္။

ခမည္းေတာ္ၾကီး နတ္ရြာစံျပီး ဘုရင္မင္းျမတ္ျဖစ္လာတဲ့ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ ညီလာခံတစ္ခု ေခၚယူစည္းေ၀းကာ အခ်င္းတို႕၊ ငါ့အဘယ္ေၾကာင့္မင္း အျဖစ္ရလာတယ္ဆိုတာ သိၾကသလား...လို႕ အစည္းအေ၀းလာ ပရိသတ္ကိုေမးပါတယ္။ အမတ္ေတြက မသိေၾကာင္းပါ ေလ်ာက္ထားတဲ့အခါ  ျမိဳေတာ္အျပင္ဘက္က ေညာင္ပင္ကို ငါရွိခိုး ပူေဇာ္တာျမင္ဖူးၾကသလား လို႕ ဆက္ျပီၚေမးျမန္းပါတယ္။ ငါဟာ ေညာင္ပင္ေစာင့္နတ္ကို ကိုးကြယ္လို႕ မင္းအျဖစ္ရခဲ့ရင္ ငါ့နိုင္ငံေတာ္အတြင္းမွာ ပါဏာတိပါတ စတဲ့ ကံငါးပါးက်ဴးလြန္တဲ့သူေတြနဲ႕ ဒုစရိုက္ဆယ္ပါး ျပဳလုပ္ေနသူေတြရဲ႕ အေသြး၊အသား၊ အူသိမ္ေတြနဲ႕ ေညာင္ပင္ေစာင့္နတ္ၾကီးကို ပူေဇာ္ပါမယ္လို႕ ကတိျပဳထားခဲ့တယ္။ အခုအခါ အဲဒီကတိအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႕ တာ၀န္ရွိလာျပီမို႕ သင္တို႕ဟာ ပါဏာတိပါတစတဲ့ ဒုစရိုက္အမႈ က်ဴးလြန္ျပဳလုပ္သူေပါင္းတစ္ေထာင္ကို ရွာေဖြျပီး ယဇ္နတ္ပူေဇာ္ဖို႕ ဆက္သြင္းၾကရမယ္...လို႕ အမိန္႕ေတာ္ျမတ္ ခ်မွတ္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အမတ္ေတြလည္း ဘုရင္ရဲ႕အမိန္ေတာ္ အတိုင္း စည္လည္တီးျပီး ယဇ္ေကာင္ရွာၾကပါတယ္။ စည္သံၾကားခ်ိန္ကစျပီး သူ႕အသက္ သတ္သူ၊ ငါးပါးသီလက်ဴးလြန္သူ၊ ဒုစရိုက္ ၁၀ပါးျပဳလုပ္သူဆိုတာ တစ္ေယာက္မွ် မရွိေတာ့ပါဘူး။

အဲဒီနည္းနဲ႕ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ မိမိနိုင္ငံအတြင္း အကုသိုလ္ဒုစရိုက္မႈေတြကို ဘယ္သူ႕ကို မွ် မညွဥ္းဆဲရဘဲနဲ႕ ကင္းေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျပီး သက္တမ္းကုန္ေတာ္မူတဲ့အခါ နတ္ျပည္သို႕လားေတာ္မူ ပါတယ္။


အဲဒီလို ထူးျခားတဲ့ အေၾကာင္းေကာင္းမႈေတြေၾကာင့္  အေလာင္းေတာ္သူျမတ္ဟာ တုသိတာနတ္ျပည္မွာ ဂုဏ္ထူး (၁၀)ပါးနဲ႕ တျခားနတ္ေတြ ထက္သာလြန္ထူးကဲ့စြာ ခံစားစံစားရပါတယ္တဲ့။  မဟာပုရိသ လကၡဏာေတာ္ၾကီး ၃ပါးနဲ႕ ျပည့္စံုေတာ္ မူတာ ေၾကာင့္ အေလာင္းေတာ္သူျမတ္ဟာ လူ႕ေဘာင္မွာ ေနရင္ စၾကာမင္းျဖစ္ျပီး မင္းအသံုးအေဆာင္ခပ္သိမ္းေသာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ၊ အေျခြအရံေတြ ကေန မေလ်ာ့ပါး၊ မဆုတ္ယုတ္ျခင္းဆိုတဲ့ အက်ိဳးတရားကို ရေတာ္မူကာ၊ ေတာထြက္ျပီး ရဟန္းျပဳရင္ေတာ့ သဗၺညဳတဗုဒၶျမတ္စြာ ျဖစ္ေတာ္မူကာ သဒၶါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ပညာအစရွိတဲ့ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ဂုဏ္ေက်းဇူးအစုစုတို႕မွ မေလ်ာ့ပါး၊ မဆုတ္ယုတ္ျခင္းဆိုတဲ့ အက်ိဳးဆက္ကို ရေတာ္မူပါတယ္။

လည္.. ကိုယ္လွပ၊ ေဘာဂ ေျခြေရႊ၊ မယုတ္ေပတည္း။

ညခင္း
26.6.2011

တရားအစစ္ အမွန္ခ်စ္ ႏွစ္ျခိဳက္က်င့္သံုးနိုင္ပါေစ။

1 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers