ကုသိုလ္ အကုသိုလ္တို႕အက်ိဳးေပးရာ၌ စည္းစနစ္ရွိပံု

3

ကုသိုလ္ အကုသိုလ္တို႕ အက်ိဳးေပးရာ၌ စည္းစနစ္ ရွိပံုကို...မလႅိကာမိဖုရား ေမးေလွ်ာက္၍ ဗုဒၶျမတ္စြာ ေျဖေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

အေမး(၁)။
   ျမတ္စြာဘုရား...ဤေလာက၌ တခ်ိဳ႕မိန္းမသည္ ရုပ္လည္းမေခ်ာ..ဥစၥာလည္းမေပါ...ၾသဇာ အာဏာလည္း မရွိပါ။ ဤသို႕ သံုးမ်ိဳးလံုး မေကာင္းျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းကား အဘယ္ပါနည္း... ေမးေလ်ာက္ခဲ့ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရာ
က မလႅိကာ..ဤေလာက၌ တခ်ိဳ႕ မိန္းမသည္
 (၁) ေဒါသၾကီး၏...သူမ်ားက နည္းနည္းပါးပါး မခံခ်င္စရာ ေျပာလွ်င္ သူက စိတ္ဆိုး၍ မျပီးနိုင္ေအာင္ ျဖစ္သည္။ ေနရာတိုင္းမွာ မႏွစ္သက္ မေက်နပ္ေသာ  အမူအရာကို ျပတတ္၏။
(၂) စြန္႕ၾကဲ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္းမရွိ။
(၃) ကိုယ္ထက္သာလွ်င္ မနာလိုတတ္ေသာ (ဣႆာ)စိတ္ရွိ၏။ထိုမိန္းမသည္ ေနာက္ဘ၀၌ ေဒါသၾကီးေသာေၾကာင့္ ရုပ္ဆိုး၏။ စြန္႕ၾကဲေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ဥစၥာပစၥည္းမြဲ ၍ ဆင္းရဲရ၏။ ကိုယ္ထက္သာလွ်င္ မနာလိုတတ္ေသာေၾကာင့္ ၾသဇာအာဏာနည္း သူျဖစ္ရေလသည္။

အေမး(၂)။
   ျမတ္စြာဘုရား....ဤေလာက၌ တခ်ိဳ႕မိန္းမသည္ ရုပ္မေခ်ာပါ၊ သို႕ေသာ္ ဥစၥာေပါ၍ ၾသဇာအာဏာရွိပါသည္။ ဤသို႕ တစ္မ်ိဳးမေကာင္း၍ ႏွစ္မ်ိဳးေကာင္းျခင္း ၏ အေၾကာင္းရင္းကာ အဘယ္ပါနည္း...ဟု ေမးေလ်ာက္ျပန္ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားက
မလႅိကာ..ဤေလာက၌ တခ်ိဳ႕ မိန္းမသည္
(၁) ေဒါသၾကီး၏။
(၂) စြန္ၾကဲေပးကမ္းလွဴဒါန္းေလ့ရွိ၏။
(၃) ကိုယ္ထက္သာလွ်င္ မနာလိုေသာ ဣႆာစိတ္လည္း မရွိ၊ ထိုမိန္းမသည္ ေနာက္ဘ၀၌ အရုပ္ဆိုး၏ သို႕ေသာ္ ဥစၥာေပါ၍ ၾသဇာအာဏာကား ရွိေလသည္။

အေမး(၃)။
ျမတ္စြာဘုရား.... ဤေလာက၌ တခ်ိဳ႕ မိန္းမသည္ ရုပ္ေခ်ာပါ၏။ သို႕ေသာ္ စည္းစိမ္ဥစၥာလည္း မရွိ၊ ၾသဇာအာဏာလည္း မရွိပါ၊ ဤသို႕ တစ္မ်ိဳးေကာင္း ၍ ႏွစ္မ်ိဳး မေကာင္းျခင္း၏ အေၾကာင္း အရင္းကာ အဘယ္နည္း ...ဟုေမးေလ်ာက္ေလတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားက မလႅိကာ..ဤေလာက၌ တခ်ိဳ႕ မိန္းမသည္
ေဒါသမၾကီးတတ္၊ သို႕ေသာ္ စြန္႕ၾကဲေပးကမ္း လွဴဒါန္းေလ့မရွိ၊ ကိုယ္ထက္သာလွ်င္ မနာလိုေသာ ဣႆာစိတ္လည္းရွိ၏။ ထိုမိန္းမသည္ ေနာက္ဘ၀၌ ရုပ္ေခ်ာ္၏။ သို႕ေသာ္ ပစၥည္း ဥစၥာမြဲ၍ ဆင္းရဲသည့္အျပင္ ၾသဇာအာဏာလည္း မရွိတတ္ေခ်။

အေမး(၄)။
ျမတ္စြာဘုရား.... ဤေလာက၌ တခ်ိဳ႕ မိန္းမသည္ ရုပ္ေခ်ာပါ၏ ဥစၥာလည္းေပါပါ၏ ၾသဇာ အာဏာလည္း ရွိပါ၏၊ ဤသို႕ သံုးမ်ိဳးလံုး ေကာင္းျခင္း၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္ပါနည္း ဟု ေမးေလ်ာက္ေလသည္။

ျမတ္စြာဘုရားက
မလႅိကာ..ဤေလာက၌ တခ်ိဳ႕ မိန္းမသည္ ေဒါသလည္း မၾကီး..စြန္႕ၾကဲေပးကမ္း လွဴဒါန္း ေလ့ လည္းရွိ၏။ ကိုယ္ထက္သာလွ်င္ မနာလိုတတ္ေသာ စိတ္လည္း မရွိ၊ ထိုမိန္းမသည္ ေနာက္ဘ၀၌ ရုပ္ေခ်ာ ဥစၥာေပါ၍ ၾသဇာ အာဏာရွိသူ ျဖစ္နိုင္ေလသည္။

ထိုတရားေတာ္ကို ၾကားနာရေသာ မလႅိကာ မိဖုရားသည္ ယေန႕မွစျပီး ေဒါသမၾကီးသူ၊ စြန္႕ၾကဲေပးကမ္း လွဴဒါန္း ေလ့ရွိသူ၊ ကိုယ္ထက္သာလွ်င္ မနာလိုေသာ ဣႆာစိတ္ မရွိသူ ျဖစ္ပါေတာ့မည္ဟု ေလ်ာက္ထားေလသည္။

 ေဒါသၾကီးသူဟာ ဒီဘ၀မွာပဲ ေဒါသျဖစ္တုန္း အရုပ္ဆိုးေနသလို ေနာက္ဘ၀မွာလည္း အရုပ္ဆိုးေတာ့တာပဲ၊ ေဒါသ မၾကီးတဲ့သူကေတာ့ ဒီဘ၀မွာ အျမဲ စိတ္ၾကည္လင္ေန သလို ေနာက္ဘ၀မွာလည္း ရုပ္အဆင္းပါ ၾကည္လင္ လွပေနမယ္။မေပးမကမ္း မလွဴဒါန္းသူ ဟာလည္း ယခုဘ၀မွာ ႏွေျမာေနတဲ့အတြက္ ေနာက္ဘ၀မွာ ႏွေျမာစရာ မရွိေအာင္ကို မြဲေတာ့မွာပါ။ေပးကမ္းစြန္႕ၾကဲသူကေတာ ့ေနာက္ဘ၀မွာ ေပးလို႕မကုန္ေအာင္ကို ေပါေတာ့မွာပါ။ ကိုယ္ထက္သာသူ ကို မနာလိုတတ္သူမ်ားက ေတာ့ ေနာက္ဘ၀မွာ ၾသဇာအာဏာ မရွိေတာ့ပဲ သူ႕စကားကို ဘယ္သူမွ နာလိုသူမရွိေတာ့ဘူး။ မနာလိုစိတ္ မရွိသူကေတာ့  ေနာက္ဘ၀မွာ သူ႕စကားကို အားလံုးက နာလိုၾကလို႕ ၾသဇာအာဏာျပည့္၀နိုင္တယ္လို႕ ျမတ္စြာ ဘုရားက ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေဒါသ မၾကီးၾကဖို႕၊ စြန္႕ၾကဲ ေပးကမ္းၾကဖို႕၊ ကိုယ္ထက္သာသူကို ေတာ္ပါေပတယ္၊ ေရွးကုသိုလ္ေကာင္းပါေပတယ္ယခုဘ၀လဲ လံု႕လ ၀ီရိယေကာင္းပါေပတယ္ လို႕ ခ်ီးမြမ္းနိုင္ၾကမွသာ၊ ေနာက္ဘ၀မွာ ဥစၥာေပါ ရုပ္ေခ်ာျပီး ၾသဇာအာဏာရွိသူျဖစ္နိုင္္မွာပါ။ အစဥ္မျပတ္ သတိတရား လက္ကိုင္ထား၍ ၾကိဳးစားအားထုတ္နိုင္ၾကေစပါေစ။

ညခင္း

3 - Comment:

 • January 20, 2011 at 10:33 PM

  ေဒါသ မၾကီေအာင္ ေနဖို႕ ဆံုး ၿဖတ္လိုက္ ပီ

 • January 20, 2011 at 10:57 PM

  "ေဒါသ မၾကီးၾကဖို႕၊ စြန္႕ၾကဲ ေပးကမ္းၾကဖို႕၊ ကိုယ္ထက္သာသူကို ေတာ္ပါေပတယ္၊ ေရွးကုသိုလ္ေကာင္းပါေပတယ္၊ ယခုဘ၀လဲ လံု႕လ ၀ီရိယေကာင္းပါေပတယ္ "ဟု ဆိုသည့္အတိုင္း
  လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေနပါ့မယ္ မမညခင္း :)

 • January 22, 2011 at 12:22 AM
  Anonymous :

  တဏွာ+ေလာဘသည္ ေဝးေနသူနွစ္ဦးကို နီးေစသည္၊
  ေဒါသ-မာနသည္ နီးေနသူ နွစ္ဦးကို ေဝးေစသည္။
  ................................

  စိတ္ဆိုးတုန္း စကားမေျပာနွင္႔ မဆင္မျခင္ အလ်ွင္စလို မလုပ္နွင္႔
  .....................................

  ပညာ ဗဟုသုတေတြ စုပံုထားတာဟာ ေငြေတြ စုပံုထားတာလို မေကာင္းဘူး။

  တစ္ခါတစ္ေလ ကိုယ္သိတားတာကို ေလွ်ာက္ျပီး ေဝငွ ပစ္ရလိမ္႔မယ္။

  Piling up knowledge is as bad as piling up money. You have to begin sometime to kick around what you know.
  ................................

  အခ်ိ္န္ဆိုတာ စိစစ္ယူရတယ္.ယေန႔ ငါမွာ ဘာကုသိုလ္ ျဖစ္သလဲ..မျဖစ္ေသးရင္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ အရႈံးမခံနဲ႔...

  ေမာင္ျငိမ္ခ်မ္းေလး..

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers