ဘ၀ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာတာ

2ဘ၀ ဆင္းရဲတာ စိတ္မေကာင္းလို႕


တရားအားလံုးရဲ႕
ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္ဟာ စိတ္ပါ။
တရားအားလံုးရဲ႕
အၾကီး အမႈးဟာ စိတ္ပါ။
တရားအားလံုးဟာ
စိတ္ေၾကာင့္ပဲ ျပီးစီးးရပါတယ္။
ပ်က္စီးတဲ့စိတ္၊ မေကာင္းတဲ့စိတ္နဲ႕
ျပဳမယ္၊ ေျပာမယ္၊ ၾကံစည္မယ္ဆိုရင္
အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ေနာက္ကို
ဆင္းရဲဒုကၡေတြပဲ
အစဥ္တစိုက္ လိုက္ၾကပါလိမ္မယ္။
ဘာနဲ႕ဥပမာတူသလဲဆိုရင္
လွည္းတပ္ထားတဲ့ ၀န္ေဆာင္ႏြားရဲ႕ ေျခေထာက္ကို
လွည္းဘီးက အစဥ္တစိုက္လိုက္ျပီး
ႏွိပ္စက္ေနသလိုပါပဲ။ { ဓမၼပဒဂါထာ-၁}

ဘ၀ခ်မ္းသာတာ စိတ္ေကာင္းလို႕

တရားအားလံုးရဲ႕
ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္ဟာ စိတ္ပါ။
တရားအားလံုးရဲ႕
အၾကီး အမႈးဟာ စိတ္ပါ။
တရားအားလံုးဟာ
စိတ္ေၾကာင့္ပဲ ျပီးစီးးရပါတယ္။
ၾကည္လင္တဲ့စိတ္၊ ေကာင္းတဲ့စိတ္နဲ႕
ျပဳမယ္၊ ေျပာမယ္၊ ၾကံစည္မယ္ဆိုရင္
အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ေနာက္ကို
ခ်မ္းသာသုခေတြပဲ
အစဥ္တစိုက္ လိုက္ၾကပါလိမ့္မယ္။
ဘာနဲ႕ဥပမာတူသလဲဆိုရင္
အရိပ္ဟာ
အရိပ္ပိုင္ရွင္ အရိပ္ထြက္ပစၥည္းရဲ႕ေနာက္ကို
အစဥ္တစိုက္ မခြဲမခြာ
လိုက္ပါေနသလိုပါပဲ။ { ဓမၼပဒဂါထာ-၂}
ညခင္း

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။

2 - Comment:

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers