လြမ္းေရး

1


လြမ္းေရး

လြမ္းတတ္သမွ်

လြမ္းပါရေစ

လြမ္းစရွည္ေမွ်ာ

လြမ္းေႏြေတာမွာ

လြမ္းေမာလိႈက္ဖို

လြမ္းခိုက္ပိုကဲ

လြမ္းရင္ထဲ၌

လြမ္းသည္းလႈိက္ဆူ

လြမ္းျမိဳက္ပူျပင္း

လြမ္းစိတ္တင္း၍ေ

လြမ္းရင္းေန႕ေတြ လြန္ေျမာက္သည္

လြမ္းသင့္သမွ်

လြမ္းခြင့္ရေစ

လြမ္းညဥ့္လြန္နက္

လြမ္းထက္၀က္္ႏွင့္

လြမ္းသက္ရင့္ေရာ္

လြမ္းမေပ်ာ္စဥ္

လြမ္းစဆင္ကာ

လြမ္းေျပရာသို႕

လြမ္းဘာသာႏွင္း

လြမ္းစိတ္တင္းမွ

လြမ္းရင္းညေတြ လြန္ေျမာက္၏…..။

1 - Comment:

  • September 29, 2008 at 4:38 AM

    ေျပာင္ေျမာက္ေပေသာ လြမ္းမ်ား.... ျမန္မာစာေတာ္မယ့္ပံုပဲ ပုလဲသာဆို အဲေလာက္စဥ္းစားလို႔ရမည္မဟုတ္ပါ.. ေျဖာင္းေျဖာင္း ( လက္ခုတ္တီးျခင္း ) အားေပးလ်က္

ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ရန္....

လူအေျခခံက်င့္၀တ္တရားတို႕၊ ပ်က္ျပားေနၾကကမၻာေျမ။ ဟိုတိုင္းဒီျပည္ ရန္စစ္ခင္းလို႕၊ လူနဲ႕လူခ်င္း သတ္ခါေန၊ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ အာသီသနဲ႕၊ စြမ္းနိုင္ရာက ကူညီသေလ။ က်င့္၀တ္တရား၊ သီလငါး၊မွတ္သားက်င့္သံုးေစ၊ အဖိုးတန္တဲ့ ၊ဗုဒၶ၀ါဒ ကမၻာကသိပါေစ။
ကံအက်ိဳးေပးကြဲပံု - သူ႕ကိုသတ္ျဖတ္၊ သက္တိုလတ္၊ မသတ္အသက္ရွည္။ -ညွင္းဆဲသူက အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္၊ -ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံလွပသည္။ - မနာလိုမွာ ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာေျခြရံစည္။ - မေပးလွဴက ၊မြဲျပာက်၊ လွဴမွ ေပါၾကြယ္သည္။ - မရိုမေသ၊ မ်ိဳးယုတ္ေခ်၊ ရိုေသ မ်ိဳးျမတ္သည္။ - မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စံုစမ္း ဥာဏ္ၾကီးသည္။ - ဆိုးတာျပဳက၊ ဆိုးတာရ ၊ ေကာင္းမွ ေကာင္းစားသည္။ - ဆိုးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစီမံ၊ ခံစံၾကရသည္။

Followers